Showing 1-20 of 944 items.
#เขตจัหวัดรหัส รพ.โรงพยาบาลผป.ทั้งหมดกำลังรักษาเริ่มขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนล่าสุดให้บริการล่าสุด
101พะเยา40745โรงพยาบาลภูกามยาว00(not set)(not set)(not set)
201ลำปาง10672ลำปาง,รพศ.21722772012-01-082018-11-142018-11-19
301เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.44834452012-01-042018-11-262018-11-29
401เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.26241512012-01-102018-11-192018-11-26
501ลำพูน10714ลำพูน,รพท.13371262012-01-012018-11-192018-11-29
601แพร่10715แพร่,รพท.14491332012-01-042018-11-212018-11-23
701น่าน10716น่าน,รพท.1663542012-01-042018-11-232018-11-23
801พะเยา10717พะเยา,รพท.14041152012-01-042018-11-272018-11-28
901พะเยา10718เชียงคำ,รพท.941802012-01-072018-11-292018-11-29
1001แม่ฮ่องสอน10719ศรีสังวาลย์,รพท.564332012-01-042018-11-232018-11-28
1101เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.424242012-01-052018-11-222018-11-23
1201เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.10712012-01-242018-04-232018-09-17
1301เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.701482012-01-042018-11-252018-11-29
1401เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.31392012-01-042018-11-232018-11-26
1501เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.8501042012-01-052018-11-272018-11-29
1601เชียงใหม่11124สะเมิง,รพช.2122015-10-022018-09-142018-10-05
1701เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.13161032012-01-042018-11-292018-11-29
1801เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.630472012-01-042018-11-172018-11-29
1901เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.19182012-01-042018-10-312018-11-22
2001เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.722452012-01-062018-11-162018-11-28