Showing 1-20 of 942 items.
#เขตจัหวัดรหัส รพ.โรงพยาบาลผป.ทั้งหมดกำลังรักษาเริ่มขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนล่าสุดให้บริการล่าสุด
101พะเยา40745โรงพยาบาลภูกามยาว00(not set)(not set)(not set)
201ลำปาง10672ลำปาง,รพศ.18862632012-01-082018-03-152018-04-17
301เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.40024332012-01-042018-04-202018-04-20
401เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.24411572012-01-102018-04-152018-04-20
501ลำพูน10714ลำพูน,รพท.1207902012-01-012018-04-182018-04-19
601แพร่10715แพร่,รพท.12601022012-01-042018-04-192018-04-19
701น่าน10716น่าน,รพท.1586642012-01-042018-04-182018-04-20
801พะเยา10717พะเยา,รพท.1275962012-01-042018-04-192018-04-20
901พะเยา10718เชียงคำ,รพท.850722012-01-072018-04-192018-04-19
1001แม่ฮ่องสอน10719ศรีสังวาลย์,รพท.515252012-01-042018-04-052018-04-18
1101เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.398232012-01-052018-04-112018-04-20
1201เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.106102012-01-242018-03-282018-03-28
1301เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.648412012-01-042018-04-092018-04-17
1401เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.291162012-01-042018-04-092018-04-10
1501เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.727962012-01-052018-04-092018-04-19
1601เชียงใหม่11124สะเมิง,รพช.1812015-10-022018-03-022018-03-27
1701เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.1179872012-01-042018-04-202018-04-20
1801เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.576382012-01-042018-03-302018-04-20
1901เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.17892012-01-042018-04-182018-04-20
2001เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.671462012-01-062018-04-032018-04-19