Showing 1-20 of 933 items.
#เขตจัหวัดรหัส รพ.โรงพยาบาลผป.ทั้งหมดกำลังรักษาเริ่มขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนล่าสุดให้บริการล่าสุด
101พะเยา40745โรงพยาบาลภูกามยาว00(not set)(not set)(not set)
201ลำปาง10672ลำปาง,รพศ.17771832012-01-082017-10-192017-10-24
301เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.36453132012-01-042017-11-102017-11-12
401เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.23081742012-01-102017-11-172017-11-21
501ลำพูน10714ลำพูน,รพท.1129772012-01-012017-09-292017-10-11
601แพร่10715แพร่,รพท.11931562012-01-042017-11-202017-11-21
701น่าน10716น่าน,รพท.1527742012-01-042017-11-012017-11-09
801พะเยา10717พะเยา,รพท.1177982012-01-042017-10-272017-10-31
901พะเยา10718เชียงคำ,รพท.772652012-01-072017-10-272017-10-31
1001แม่ฮ่องสอน10719ศรีสังวาลย์,รพท.488372012-01-042017-11-152017-11-20
1101เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.378232012-01-052017-11-102017-11-17
1201เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.9562012-01-242017-07-032017-10-25
1301เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.621452012-01-042017-11-142017-11-20
1401เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.276202012-01-042017-11-072017-11-15
1501เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6651122012-01-052017-11-202017-11-20
1601เชียงใหม่11124สะเมิง,รพช.1642015-10-022017-10-312017-10-31
1701เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.1109842012-01-042017-11-212017-11-21
1801เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.551452012-01-042017-11-202017-11-21
1901เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.171132012-01-042017-11-212017-11-21
2001เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.626462012-01-062017-11-132017-11-13