Showing 1-20 of 944 items.
#เขตจัหวัดรหัส รพ.โรงพยาบาลผป.ทั้งหมดกำลังรักษาเริ่มขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนล่าสุดให้บริการล่าสุด
101พะเยา40745โรงพยาบาลภูกามยาว00(not set)(not set)(not set)
201ลำปาง10672ลำปาง,รพศ.21033792012-01-082018-09-172018-09-20
301เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.43013982012-01-042018-09-102018-09-20
401เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.25651472012-01-102018-09-132018-09-20
501ลำพูน10714ลำพูน,รพท.13101302012-01-012018-09-132018-09-19
601แพร่10715แพร่,รพท.14011442012-01-042018-09-182018-09-19
701น่าน10716น่าน,รพท.1642602012-01-042018-09-192018-09-20
801พะเยา10717พะเยา,รพท.13601042012-01-042018-09-192018-09-19
901พะเยา10718เชียงคำ,รพท.906662012-01-072018-09-202018-09-20
1001แม่ฮ่องสอน10719ศรีสังวาลย์,รพท.539222012-01-042018-08-272018-09-19
1101เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.418292012-01-052018-09-062018-09-14
1201เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.10712012-01-242018-04-232018-09-17
1301เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.681402012-01-042018-08-202018-09-12
1401เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.308172012-01-042018-09-032018-09-14
1501เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.794832012-01-052018-09-182018-09-18
1601เชียงใหม่11124สะเมิง,รพช.2132015-10-022018-09-142018-09-14
1701เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.12821162012-01-042018-09-202018-09-20
1801เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.608392012-01-042018-09-172018-09-17
1901เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.185102012-01-042018-09-172018-09-18
2001เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.710502012-01-062018-09-192018-09-19