Showing 1-20 of 936 items.
#เขตจัหวัดรหัส รพ.โรงพยาบาลผป.ทั้งหมดกำลังรักษาเริ่มขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนล่าสุดให้บริการล่าสุด
101พะเยา40745โรงพยาบาลภูกามยาว00(not set)(not set)(not set)
201ลำปาง10672ลำปาง,รพศ.18302182012-01-082017-12-282018-02-08
301เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.38694262012-01-042018-02-152018-02-19
401เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.23911662012-01-102018-02-122018-02-19
501ลำพูน10714ลำพูน,รพท.1176772012-01-012018-02-082018-02-13
601แพร่10715แพร่,รพท.12251052012-01-042018-02-152018-02-16
701น่าน10716น่าน,รพท.1570662012-01-042018-02-142018-02-14
801พะเยา10717พะเยา,รพท.12461112012-01-042018-02-162018-02-19
901พะเยา10718เชียงคำ,รพท.829792012-01-072018-02-192018-02-19
1001แม่ฮ่องสอน10719ศรีสังวาลย์,รพท.509292012-01-042018-02-132018-02-18
1101เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.389262012-01-052018-02-162018-02-19
1201เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.10382012-01-242018-01-242018-01-24
1301เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.634372012-01-042018-01-312018-02-05
1401เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.284182012-01-042018-01-102018-01-18
1501เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.708842012-01-052018-02-162018-02-19
1601เชียงใหม่11124สะเมิง,รพช.1712015-10-022017-12-192018-02-07
1701เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.1151802012-01-042018-02-192018-02-19
1801เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.569422012-01-042018-02-122018-02-15
1901เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.17492012-01-042018-01-032018-02-14
2001เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.656452012-01-062018-02-142018-02-16