Showing 1-20 of 944 items.
#เขตจัหวัดรหัส รพ.โรงพยาบาลผป.ทั้งหมดกำลังรักษาเริ่มขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนล่าสุดให้บริการล่าสุด
101พะเยา40745โรงพยาบาลภูกามยาว00(not set)(not set)(not set)
201ลำปาง10672ลำปาง,รพศ.19072222012-01-082018-06-192018-07-16
301เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.41754032012-01-042018-07-132018-07-20
401เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.25221612012-01-102018-07-162018-07-19
501ลำพูน10714ลำพูน,รพท.12691202012-01-012018-07-122018-07-18
601แพร่10715แพร่,รพท.13191012012-01-042018-07-182018-07-20
701น่าน10716น่าน,รพท.1623592012-01-042018-07-112018-07-17
801พะเยา10717พะเยา,รพท.13271032012-01-042018-07-202018-07-20
901พะเยา10718เชียงคำ,รพท.885672012-01-072018-07-202018-07-20
1001แม่ฮ่องสอน10719ศรีสังวาลย์,รพท.533292012-01-042018-07-122018-07-17
1101เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.407212012-01-052018-07-052018-07-20
1201เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.10752012-01-242018-04-232018-07-19
1301เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.673402012-01-042018-07-102018-07-12
1401เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.304232012-01-042018-06-282018-07-04
1501เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.758652012-01-052018-07-102018-07-18
1601เชียงใหม่11124สะเมิง,รพช.1922015-10-022018-05-072018-05-28
1701เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.12481112012-01-042018-07-192018-07-19
1801เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.601442012-01-042018-07-162018-07-20
1901เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.18082012-01-042018-05-212018-06-26
2001เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.694492012-01-062018-07-082018-07-18