Showing 1-20 of 1,009 items.
#เขตจัหวัดรหัส รพ.โรงพยาบาลผป.ทั้งหมดกำลังรักษาเริ่มขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนล่าสุดให้บริการล่าสุด
101ลำปาง10672ลำปาง,รพศ.17261672012-01-082017-08-232017-09-04
201เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.34533042012-01-042017-08-042017-08-04
301เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.22521842012-01-102017-09-192017-09-21
401ลำพูน10714ลำพูน,รพท.1119932012-01-012017-09-122017-09-13
501แพร่10715แพร่,รพท.11301382012-01-042017-08-292017-09-01
601น่าน10716น่าน,รพท.1502952012-01-042017-08-252017-08-25
701พะเยา10717พะเยา,รพท.1135822012-01-042017-08-312017-09-01
801พะเยา10718เชียงคำ,รพท.753572012-01-072017-09-072017-09-08
901แม่ฮ่องสอน10719ศรีสังวาลย์,รพท.478622012-01-042017-08-282017-09-01
1001เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.369262012-01-052017-09-012017-09-15
1101เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.9572012-01-242017-07-032017-08-20
1201เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.604402012-01-042017-09-112017-09-21
1301เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.268182012-01-042017-09-042017-09-18
1401เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6421082012-01-052017-09-122017-09-21
1501เชียงใหม่11124สะเมิง,รพช.1432015-10-022017-09-052017-09-15
1601เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.1091982012-01-042017-09-142017-09-15
1701เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.538422012-01-042017-09-082017-09-20
1801เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.165112012-01-042017-08-162017-09-08
1901เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.609582012-01-062017-09-082017-09-21
2001เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.280332012-01-132017-09-132017-09-21