เลือกไตรมาส: ถึง
เลือกเขต: ถึง
จังหวัด: ถึง:

Showing 1-10 of 482 items.

ข้อมูล TBall

sex : 1=ชาย 2=หญิง area : 1=ไทย 2=ไม่ใช่ไทย 3=เรือนจำ afb : <1=Neg 2=N/A 3=Pos
 htypehcodehnameregiongfbyearcohortbycpcodepnametbnotb07tb072sexageareaclasstypeafb0afb2afb3afb4afb5afb6afbconvconversion_resaultc_cultres_drugress_drugsend_pmdtdrugm_molecular_disease_type_idm_molecular_rifvoluntb24meetcot_drugarv_drugresaultpmdtoutcomedateregistdateresaultdatestartlastdate
1110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000070PNBneg21841PN122222Unk-------191118--2016-11-302016-11-302016-11-292018-03-27
2110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000055PNBpos11641PN322222Unk3------221113--2016-11-202016-11-292016-11-202017-08-20
3111119จอมทอง01260160150เชียงใหม่6000010PNBpos12461PN312211Neg-------221111--2016-12-022017-06-022016-12-022017-08-20
4111119จอมทอง01260160150เชียงใหม่6000002PNBpos11361PN412211Neg-------221111--2016-10-172017-04-212016-10-152017-08-20
5111123แม่แตง01260160150เชียงใหม่6000036PNBpos11381PN512222Neg-------221112--2016-12-142017-07-182016-12-132017-08-30
6111121เชียงดาว01260160150เชียงใหม่6000013PNBpos11751PN121213Neg-------221114--2016-12-082017-06-012016-12-082017-08-20
7111128สันป่าตอง01260160150เชียงใหม่6000025PNBpos12781PN622211Unk-------221111--2016-11-282017-08-182016-11-282017-10-03
8111128สันป่าตอง01260160150เชียงใหม่6000015PNBneg21921PN112211Neg-------221112--2016-11-042017-08-042016-11-042017-08-20
9111128สันป่าตอง01260160150เชียงใหม่6000003PNBpos12261PN412221Neg-------221111--2016-10-052017-04-072016-10-052017-08-20
10111129สันกำแพง01260160150เชียงใหม่6000006PNBpos11501PN612212Neg-------221111--2016-11-292017-11-272016-11-292017-11-29