เลือกไตรมาส: ถึง
เลือกเขต: ถึง
จังหวัด: ถึง:

Showing 1-10 of 483 items.

ข้อมูล TBall

sex : 1=ชาย 2=หญิง area : 1=ไทย 2=ไม่ใช่ไทย 3=เรือนจำ afb : <1=Neg 2=N/A 3=Pos
 htypehcodehnameregiongfbyearcohortbycpcodepnametbnotb07tb072sexageareaclasstypeafb0afb2afb3afb4afb5afb6afbconvconversion_resaultc_cultres_drugress_drugsend_pmdtdrugm_molecular_disease_type_idm_molecular_rifvoluntb24meetcot_drugarv_drugresaultpmdtoutcomedateregistdateresaultdatestartlastdate
1110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000035O81431PO122222Unk-------221118--2016-11-102016-11-292016-11-012017-08-20
2111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000043EpN51541EPN222222Unk-------221112--2016-12-162017-07-062016-12-162017-08-23
3111121เชียงดาว01260160150เชียงใหม่6000014PNBpos11391PN121222Neg-------221111--2016-12-152017-06-012016-12-152017-08-20
4111121เชียงดาว01260160150เชียงใหม่6000003PNBpos11491PN422211Unk-------221111--2016-10-102017-06-262016-10-102017-08-20
5111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000008PNBpos12481PN412212Neg-------221111--2016-10-172017-04-202016-10-172017-08-20
6111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000038PNBneg22494PN112221Neg-------221111--2016-12-062017-05-252016-12-062017-08-20
7111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000020PNBneg21291PN122222Unk-------291118--2016-11-072016-12-012016-11-072017-08-20
8111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000014PNBneg22221PN112221Neg-------221112--2016-10-312017-05-082016-10-312017-08-20
9111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000015EpN52644EPN222222Unk-------221118--2016-10-312016-12-062016-10-312017-08-20
10111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000029EpN52861EPN222222Unk-------221112--2016-11-222017-05-112016-11-222017-08-20