เลือกไตรมาส: ถึง
เลือกเขต: ถึง
จังหวัด: ถึง:

Showing 1-10 of 483 items.

ข้อมูล TBall

sex : 1=ชาย 2=หญิง area : 1=ไทย 2=ไม่ใช่ไทย 3=เรือนจำ afb : <1=Neg 2=N/A 3=Pos
 htypehcodehnameregiongfbyearcohortbycpcodepnametbnotb07tb072sexageareaclasstypeafb0afb2afb3afb4afb5afb6afbconvconversion_resaultc_cultres_drugress_drugsend_pmdtdrugm_molecular_disease_type_idm_molecular_rifvoluntb24meetcot_drugarv_drugresaultpmdtoutcomedateregistdateresaultdatestartlastdate
1110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000063O82191EPO122222Unk-------221112--2016-11-242017-07-132016-11-142017-08-20
2110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000076O81391PO112122Neg-------221112--2016-12-082017-06-152016-12-082017-08-20
3110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000028PNBpos12251PN521212Neg-------212122--2016-11-092017-05-112016-11-092017-08-20
4111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000008PNBpos12481PN412212Neg-------221111--2016-10-172017-04-202016-10-172017-08-20
5111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000038PNBneg22494PN112221Neg-------221111--2016-12-062017-05-252016-12-062017-08-20
6111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000020PNBneg21291PN122222Unk-------291118--2016-11-072016-12-012016-11-072017-08-20
7111128สันป่าตอง01260160150เชียงใหม่6000006PNBpos11231PN412212Neg-------221111--2016-10-172017-04-212016-10-172017-08-20
8111128สันป่าตอง01260160150เชียงใหม่6000025PNBpos12781PN622211Unk-------221111--2016-11-282017-08-182016-11-282017-10-03
9111123แม่แตง01260160150เชียงใหม่6000044PNBneg22681PN112212Neg-------221112--2016-12-262017-07-042016-12-222017-08-20
10111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000041PNBpos11381PN512211Neg-------221111--2016-12-162017-06-292016-12-162017-08-20