เลือกไตรมาส: ถึง
เลือกเขต: ถึง
จังหวัด: ถึง:

Showing 1-10 of 482 items.

ข้อมูล TBall

sex : 1=ชาย 2=หญิง area : 1=ไทย 2=ไม่ใช่ไทย 3=เรือนจำ afb : <1=Neg 2=N/A 3=Pos
 htypehcodehnameregiongfbyearcohortbycpcodepnametbnotb07tb072sexageareaclasstypeafb0afb2afb3afb4afb5afb6afbconvconversion_resaultc_cultres_drugress_drugsend_pmdtdrugm_molecular_disease_type_idm_molecular_rifvoluntb24meetcot_drugarv_drugresaultpmdtoutcomedateregistdateresaultdatestartlastdate
1110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000038PNBneg-1241PN111221Neg-------221112--2016-11-112017-05-082016-11-042017-08-20
2110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000010PNBneg-2681PN122222Unk3------221113--2016-10-262016-11-112016-10-262017-08-20
3110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000042PNBpos-2881PN122222Unk3------221113--2016-11-142016-11-212016-11-092017-08-20
4110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000028PNBpos-2251PN521212Neg-------212122--2016-11-092017-05-112016-11-092017-08-20
5110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000061O-2811EPO222222Unk-------221115--2016-11-222017-04-222016-11-222017-08-20
6110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000034Exclude-1621EPTI222222Unk-------221112--2016-11-102017-01-042016-04-042017-08-20
7110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000067O-2304EPO222222Unk-------221112--2016-11-282017-05-112016-11-092017-08-20
8110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000059O-2681PO122222Unk-------221112--2016-11-222017-05-202016-11-212017-08-20
9110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000029Exclude-2341PTI621212Neg-------221112--2016-11-092017-05-112016-11-092017-08-20
10110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000031PNBpos-1291PN121221Neg-------212122--2016-11-092017-09-112016-11-092017-09-11