เลือกไตรมาส: ถึง
เลือกเขต: ถึง
จังหวัด: ถึง:

Showing 1-10 of 483 items.

ข้อมูล TBall

sex : 1=ชาย 2=หญิง area : 1=ไทย 2=ไม่ใช่ไทย 3=เรือนจำ afb : <1=Neg 2=N/A 3=Pos
 htypehcodehnameregiongfbyearcohortbycpcodepnametbnotb07tb072sexageareaclasstypeafb0afb2afb3afb4afb5afb6afbconvconversion_resaultc_cultres_drugress_drugsend_pmdtdrugm_molecular_disease_type_idm_molecular_rifvoluntb24meetcot_drugarv_drugresaultpmdtoutcomedateregistdateresaultdatestartlastdate
1111120แม่แจ่ม01260160150เชียงใหม่6000003EpN52251EPN222222Unk-------191116--2016-12-142017-02-092016-12-142017-08-20
2110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000042PNBpos12881PN122222Unk3------221113--2016-11-142016-11-212016-11-092017-08-20
3111131หางดง01260160150เชียงใหม่6000008PNBpos12571PN122211Unk-------221111--2016-11-012017-05-112016-11-012017-08-20
4111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000007EpN51681EPN222222Unk-------221112--2016-10-142017-10-272016-10-142017-10-27
5111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000027PNBneg22184PN112211Neg-------221112--2016-11-212017-09-042016-11-212017-09-06
6111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000048PNBneg21321PN122211Unk-------291112--2016-12-292017-05-292016-12-022017-08-20
7111131หางดง01260160150เชียงใหม่6000013PNBpos11381PN512211Neg-------221111--2016-12-142017-09-142016-12-142017-09-18
8111131หางดง01260160150เชียงใหม่6000006PNBpos11431PN612211Neg-------221211--2016-10-262017-04-072016-10-092017-08-20
9111132ฮอด01260160150เชียงใหม่6000004PNBneg22611PN112121Neg-------221111--2016-12-062017-05-252016-12-062017-08-20
10110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000044O82514EPO222222Unk-------221112--2016-11-142017-11-152016-11-112017-11-20