เลือกไตรมาส: ถึง
เลือกเขต: ถึง
จังหวัด: ถึง:

Showing 1-10 of 483 items.

ข้อมูล TBall

sex : 1=ชาย 2=หญิง area : 1=ไทย 2=ไม่ใช่ไทย 3=เรือนจำ afb : <1=Neg 2=N/A 3=Pos
 htypehcodehnameregiongfbyearcohortbycpcodepnametbnotb07tb072sexageareaclasstypeafb0afb2afb3afb4afb5afb6afbconvconversion_resaultc_cultres_drugress_drugsend_pmdtdrugm_molecular_disease_type_idm_molecular_rifvoluntb24meetcot_drugarv_drugresaultpmdtoutcomedateregistdateresaultdatestartlastdate
1110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000085EpN-1171EPN122222Unk-------212132--2016-12-162017-06-222016-12-162017-08-20
2110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000081Exclude-1331PTI122121Neg-------212132--2016-12-092017-04-232016-09-292017-08-20
3110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000007Exclude-1501PTI412122Neg-------221110MDR02016-10-17-2016-10-022017-08-20
4110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000043PNBneg-1671PN122221Unk-------221112--2016-11-142017-05-152016-11-102017-08-20
5110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000057PNBpos-1461PN622222Unk3------221113--2016-11-222016-11-292016-11-222017-08-20
6111121เชียงดาว01260160150เชียงใหม่6000004PRBpos-1451PR122222Unk-------212229MDR42016-10-172016-11-082016-10-172017-10-10
7111121เชียงดาว01260160150เชียงใหม่6000015PNBpos-2564PN622221Unk-------221112--2016-12-212017-06-212016-12-212017-08-20
8111123แม่แตง01260160150เชียงใหม่6000010PNBneg-1335PN112211Neg-------221111--2016-10-142017-05-092016-10-142017-08-20
9110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000077Exclude-2334PTI122221Unk-------212236--2016-12-082017-04-272016-11-142017-08-20
10110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000045Exclude-1375PTI122222Unk-------212126--2016-11-142017-03-102016-10-062017-08-20