เลือกไตรมาส: ถึง
เลือกเขต: ถึง
จังหวัด: ถึง:

Showing 1-10 of 482 items.

ข้อมูล TBall

 htypehcodehnameregiongfbyearcohortbycpcodepnametbnotb07tb072sexageareaclasstypeafb0afb2afb3afb4afb5afb6afbconvconversion_resaultc_cultres_drugress_drugsend_pmdtdrugm_molecular_disease_type_idm_molecular_rifvoluntb24meetcot_drugarv_drugresaultpmdtoutcomedateregistdateresaultdatestartlastdate
1110713นครพิงค์01260160150เชียงใหม่6000096PNMpos-1365PN622222Unk3------212223--2016-12-262016-12-272016-12-262017-08-20
2214550เชียงใหม่ใกล้หมอ01260160150เชียงใหม่6000003PNMpos-2571PN622221Unk-------191112--2016-11-172017-05-072016-11-172017-08-20
3111119จอมทอง01260160150เชียงใหม่6000011PNMpos-1571PN651211Neg-------221111--2016-12-152017-07-172016-12-132017-08-20
4111125ฝาง01260160150เชียงใหม่6000019PNMneg-2801PN112222Neg-------221112--2016-11-072017-04-212016-10-142017-08-20
5211999รวมแพทย์ เชียงใหม่01260160150เชียงใหม่6000001PNMneg-2241PN122222Unk-------291115--2016-12-062017-03-202016-11-222017-08-20
6111121เชียงดาว01260160150เชียงใหม่6000006Exclude-2744PTI121222Neg-------221112--2016-10-052017-01-082016-07-042017-08-20
7111128สันป่าตอง01260160150เชียงใหม่6000017EpN-1491EPN222222Unk-------221110--2016-11-11-2016-11-112017-08-20
8111136เวียงแหง01260160150เชียงใหม่6000002Exclude-1434EPTI222222Unk-------221116--2016-10-192017-01-252016-09-182017-08-20
9111137ไชยปราการ01260160150เชียงใหม่6000007PNMneg-1681PN122221Unk-------221112--2016-12-152017-07-052016-12-152017-08-20
10111128สันป่าตอง01260160150เชียงใหม่6000013EpN-1291EPN222222Unk-------221118--2016-11-032016-11-112016-11-032017-08-20