กรอกเงื่อนไขในช่อง เพื่อค้นหา จากนั้นกดปุ่ม Enter

Pcode: รหัสจังหวัด , Byc: 2 หลักแรกคือปี 1 หลักหลังคือไตรมาส , C Cultre: 2=Growth , S Drugres: 2=Resistance , M Molecular Rif: 1=Susceptible 2=Resistance
Outcome: 0=กำลังรักษา 1=Cure 2=COmplete 3=Failure 4=Died 5=LTF 6=To 7=Not evaluate


Showing 1-20 of 366,585 items.
#RegionPcodeHcodeBycTbnoC CultreS DrugresM Molecular RifPmdtOutcome
 
10936040075745700001(not set)(not set)(not set)
20936040075815800001(not set)(not set)(not set)
30936040075815800002(not set)(not set)(not set)
40936040075835800003(not set)(not set)(not set)
50936040075835800004(not set)(not set)(not set)
60936040075845800005(not set)(not set)(not set)
70936040075845800007(not set)(not set)(not set)
80936040075915900001(not set)(not set)(not set)
90936040075915900002(not set)(not set)(not set)
100936040075915900003(not set)(not set)(not set)
110936040075915900004(not set)(not set)(not set)
120936040075915900005(not set)(not set)(not set)
130936040075915900006(not set)(not set)(not set)
140936040075925900007(not set)(not set)(not set)
150936040075925900008(not set)(not set)(not set)
160936040075925900009(not set)(not set)(not set)
170936040075935900010(not set)(not set)(not set)
180936040075935900011(not set)(not set)(not set)
190936040075935900012(not set)(not set)(not set)
200936040075945900013(not set)(not set)(not set)