กรอกเงื่อนไขในช่อง เพื่อค้นหา จากนั้นกดปุ่ม Enter

Htype: 1=ใน สป. 2=นอก สป. , Byc: 2 หลักแรกคือปี 1 หลักหลังคือไตรมาส , C Cultre: 2=Growth , S Drugres: 2=Resistance , M Molecular Rif: 1=Susceptible 2=Resistance
Resault: 0=กำลังรักษา 1=Cure 2=COmplete 3=Died 4=Failure 5=LTF 6=To 7=Other(ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว) 8=Change DX 9=MDR/RRTB ก่อนเดือน 5

Showing 1-20 of 366,585 items.

ข้อมูล TBall

#RegionHtypeHcodeByearTbnoTb07B24SexAgeClassTypeAfb0AfbconvResaultC CultreS DrugresM Molecular Disease Type IDM Molecular RifPmdtOutcome
  
109104007575700001Exclude2133EPTI1Neg1(not set)(not set)(not set)(not set)
209104007585800001Exclude9251PTI2Neg6(not set)(not set)(not set)(not set)
309104007585800002PNMpos2271PN4Neg1(not set)(not set)(not set)(not set)
409104007585800003PNMpos2155PN4Neg1(not set)(not set)(not set)(not set)
509104007585800004Exclude2251PTI6Neg1(not set)(not set)(not set)(not set)
609104007585800005Exclude2267PTI2Neg1(not set)(not set)(not set)(not set)
709104007585800007PNMpos2148PN6Pos6(not set)(not set)(not set)(not set)
809104007595900001PNMpos2166PN4Neg1(not set)(not set)(not set)(not set)
909104007595900002PNMpos9182PN4Neg1(not set)(not set)(not set)(not set)
1009104007595900003PRMpos2170PR4Neg6(not set)(not set)(not set)(not set)
1109104007595900004Exclude9116EPTI2Unk1(not set)(not set)(not set)(not set)
1209104007595900005PNMpos2145PN6Pos6(not set)(not set)(not set)(not set)
1309104007595900006PNMpos2173PN4Neg1(not set)(not set)(not set)(not set)
1409104007595900007PNMpos2134PN5Neg1(not set)(not set)(not set)(not set)
1509104007595900008PNMpos2159PN5Pos6(not set)(not set)(not set)(not set)
1609104007595900009Exclude9257PTI2Neg6(not set)(not set)(not set)(not set)
1709104007595900010Exclude2230PTI1Neg7(not set)(not set)(not set)(not set)
1809104007595900011PNMpos2135PN4Neg1(not set)(not set)(not set)(not set)
1909104007595900012Exclude2260PTI5Pos6(not set)(not set)(not set)(not set)
2009104007595900013PNMpos2152PN4Neg2(not set)(not set)(not set)(not set)