กรอกเงื่อนไขในช่อง เพื่อค้นหา จากนั้นกดปุ่ม Enter หรือคลิกชื่อคอมลัมน์เพื่อจัดเรียงข้อมูล

type : ประเภทที่ขึ้นทะเบียน : N=New R=Relapse F=Failure TAD=Treatement after default TI=Transfer in O=Other
afb0 : ผลเสมหะเดือนที่วินิจฉัย : 1=Neg 2=N/A 3=scanty 1-9 4=1+ 5=2+ 6=3+
resault : ผลการรักษา : 0-กำลังรักษา 1-Cure 2-Complete 3-Died 4-Failure 5-LTF 6-Transfer Out 7-Other(ยกเลิก) 8-Change Dx/Rx
outcome : ผลการรักษา pmdt : 0=อยู่ระหว่างการรักษา 1=หาย 2=ครบ 3=ล้มเหลว 4=ตาย 5=ขาดยา>2เดือนติดกัน 6=โอนออก 7=ประเมินผลไม่ได้

Showing 1-20 of 378,215 items.
#HospmainTbnoDate RegistTitleAgeClassTypeAfb0Afb2Afb3Afb5Afb6ResaultB24PmdtOutcome
 
10400757000012014-08-18นาย33EPTI1112112
20400758000012014-10-23นาง51PTI2112169
30400758000022014-12-12นาง71PN4112112
40400758000032015-04-08นาย55PN4112112
50400758000042015-04-09นาง51PTI6112112
60400758000052015-09-04นาง67PTI2112212
70400758000072015-09-28นาย48PN6422262
80400759000012015-10-19นาย66PN4312212
90400759000022015-10-29นาย82PN4111219
100400759000032015-10-30นาย70PR4122262
110400759000042015-12-15นาย16EPTI2222219
120400759000052015-12-26นาย45PN6412262
130400759000062015-12-28นาย73PN4111112
140400759000072016-02-09นาย34PN5121112
150400759000082016-02-19นาย59PN5522262
160400759000092016-03-04นาง57PTI2222269
170400759000102016-05-06นาง30PTI1121272
180400759000112016-05-13นาย35PN4411112
190400759000122016-06-10นาง60PTI5542262
200400759000132016-08-04นาย52PN4121122