กรอกเงื่อนไขในช่อง เพื่อค้นหา จากนั้นกดปุ่ม Enter หรือคลิกชื่อคอมลัมน์เพื่อจัดเรียงข้อมูล

molecular_specimen_type_id : สิ่งส่งตรวจ : SPE1=Sputum SPE2= Fludi/Pus SPE3=Tissue
molecular_disease_type_id : ประเภทเชื้อ : DST1=MTB complex(LPA) DST2=NTM(PCR) DST4=MTB detected(XPT/PCR) DST5=MTB not detected (LPA/XPT/PCR)
RIF : ผลการทดสอบ Rifam : 1=Susceptible 2=Resistance

Showing 1-20 of 8,390 items.
#HospmainTbnoMolecular Test DateMolecular Specimen Type IDMolecular Specimen Organ IDMolecular Technique IDMolecular Disease Type IDHospexamLabnoRIF
 
11066159002102016-10-13SPE1SPO1TEC3DST1122656-0387
21066159002982016-12-26SPE1SPO1TEC4DST46-0624
31066160000582017-01-04SPE1SPO1TEC4DST4106616-0067
41066160000632016-11-04SPE1SPO1TEC4DST46-0122
51066160001692017-03-16SPE1SPO1TEC4DST46-0372
61066160001782017-05-01SPE1SPO1TEC3DST4122656-0018
71066160002092017-04-07SPE1SPO1TEC4DST4106616-0143
81066160002092017-05-01SPE1SPO1TEC3DST4122656-0016
91066160002272017-03-22SPE1SPO1TEC4DST4106616-0503
101066160002592016-09-28SPE1SPO1TEC3DST1122656-0740
111066160002692017-07-05SPE1SPO1TEC4DST46-0047
121066260000822016-10-27SPE1SPO1TEC4DST410662601630150153
131066260000922016-10-25SPE1SPO1TEC4DST410662601629950070
141066260001242016-12-19SPE1SPO1TEC4DST510662601634250059
151066356009142013-04-02SPE1SPO1TEC3DST4237605602907
161066359001030000-00-00SPE1SPO1TEC4DST41376559091038
171066359001032016-09-20SPE1SPO1TEC4DST41376559091038
181066359001500000-00-00SPE1SPO1TEC4DST52376059090716
191066359001502016-09-28SPE1SPO1TEC4DST52376059090716
201066359001690000-00-00SPE1SPO1TEC4DST5106635605545