แผนที่แสดงร้อยละของผูป่วยที่รักษาสำเร็จ แยกรายจังหวัด (Success Rate)

เลือกไตรมาส:
ถึง

Showing 1-20 of 77 items.

ตารางแสดงร้อยละของผูป่วยที่รักษาสำเร็จ แยกรายจังหวัด (Success Rate)

ลำดับเขตรหัสจังหวัดจังหวัดเป้าหมายผลงานร้อยละ
10150เชียงใหม่36830783.42
20151ลำพูน857487.06
30152ลำปาง14112085.11
40154แพร่1128979.46
50155น่าน1109182.73
60156พะเยา1159582.61
70157เชียงราย34427078.49
80158แม่ฮ่องสอน635282.54
90253อุตรดิตถ์11710085.47
100263ตาก14712282.99
110264สุโขทัย1259374.40
120265พิษณุโลก15613385.26
130267เพชรบูรณ์24620382.52
140318ชัยนาท766484.21
150360นครสวรรค์29025387.24
160361อุทัยธานี625487.10
170362กำแพงเพชร16512676.36
180366พิจิตร14111279.43
190412นนทบุรี42232877.73
200413ปทุมธานี25120280.48