แผนที่แสดงร้อยละของผูป่วยที่รักษาสำเร็จ แยกรายจังหวัด (Success Rate)

เลือกไตรมาส:
ถึง

Showing 1-20 of 77 items.

ตารางแสดงร้อยละของผูป่วยที่รักษาสำเร็จ แยกรายจังหวัด (Success Rate)

ลำดับเขตรหัสจังหวัดจังหวัดเป้าหมายผลงานร้อยละ
10150เชียงใหม่36830783.42
20151ลำพูน857487.06
30152ลำปาง14112085.11
40154แพร่1128878.57
50155น่าน1109182.73
60156พะเยา1159582.61
70157เชียงราย34527078.26
80158แม่ฮ่องสอน635282.54
90253อุตรดิตถ์11710085.47
100263ตาก14712282.99
110264สุโขทัย1259374.40
120265พิษณุโลก15613284.62
130267เพชรบูรณ์24620282.11
140318ชัยนาท776483.12
150360นครสวรรค์29225386.64
160361อุทัยธานี625385.48
170362กำแพงเพชร16512676.36
180366พิจิตร14111078.01
190412นนทบุรี42232677.25
200413ปทุมธานี25120280.48