แผนที่แสดงร้อยละของผูป่วยที่รักษาสำเร็จ แยกรายจังหวัด (Success Rate)

เลือกไตรมาส:
ถึง

Showing 1-20 of 77 items.

ตารางแสดงร้อยละของผูป่วยที่รักษาสำเร็จ แยกรายจังหวัด (Success Rate)

ลำดับเขตรหัสจังหวัดจังหวัดเป้าหมายผลงานร้อยละ
10150เชียงใหม่42734280.09
20151ลำพูน897483.15
30152ลำปาง15112381.46
40154แพร่1178572.65
50155น่าน1169178.45
60156พะเยา1219880.99
70157เชียงราย35627677.53
80158แม่ฮ่องสอน655483.08
90253อุตรดิตถ์12110485.95
100263ตาก16113281.99
110264สุโขทัย1299573.64
120265พิษณุโลก16413884.15
130267เพชรบูรณ์25620479.69
140318ชัยนาท816276.54
150360นครสวรรค์31426584.39
160361อุทัยธานี645382.81
170362กำแพงเพชร16712373.65
180366พิจิตร15712076.43
190412นนทบุรี46735475.80
200413ปทุมธานี25720479.38