แผนที่แสดงร้อยละของผูป่วยที่รักษาสำเร็จ แยกรายจังหวัด (Success Rate)

เลือกไตรมาส:
ถึง

Showing 1-20 of 77 items.

ตารางแสดงร้อยละของผูป่วยที่รักษาสำเร็จ แยกรายจังหวัด (Success Rate)

ลำดับเขตรหัสจังหวัดจังหวัดเป้าหมายผลงานร้อยละ
10150เชียงใหม่36930682.93
20151ลำพูน867384.88
30152ลำปาง14412184.03
40154แพร่1138877.88
50155น่าน1109182.73
60156พะเยา1159481.74
70157เชียงราย34427078.49
80158แม่ฮ่องสอน635282.54
90253อุตรดิตถ์11710085.47
100263ตาก14712282.99
110264สุโขทัย1259374.40
120265พิษณุโลก15613284.62
130267เพชรบูรณ์24620181.71
140318ชัยนาท756485.33
150360นครสวรรค์29325286.01
160361อุทัยธานี625283.87
170362กำแพงเพชร16512676.36
180366พิจิตร14110977.30
190412นนทบุรี42532776.94
200413ปทุมธานี25120280.48