แผนที่แสดงอัตราผลการรักษาที่ไม่สามารถประเมินได้ แยกรายจังหวัด (Not Evaluate Rate)

เลือกไตรมาส:
ถึง

Showing 1-20 of 77 items.

ตารางแสดงอัตราผลการรักษาที่ไม่สามารถประเมินได้ แยกรายจังหวัด (Not Evaluate Rate)

ลำดับเขตรหัสจังหวัดจังหวัดผู้ป่วยไม่สามารถประเมินได้ร้อยละ
10150เชียงใหม่36920.54
20151ลำพูน8622.33
30152ลำปาง14421.39
40154แพร่11300.00
50155น่าน11000.00
60156พะเยา11510.87
70157เชียงราย34410.29
80158แม่ฮ่องสอน6311.59
90253อุตรดิตถ์11700.00
100263ตาก14700.00
110264สุโขทัย12510.80
120265พิษณุโลก15610.64
130267เพชรบูรณ์24620.81
140318ชัยนาท7500.00
150360นครสวรรค์29320.68
160361อุทัยธานี6211.61
170362กำแพงเพชร16553.03
180366พิจิตร14110.71
190412นนทบุรี425143.29
200413ปทุมธานี25100.00