แผนที่แสดงอัตราผลการรักษาที่ไม่สามารถประเมินได้ แยกรายจังหวัด (Not Evaluate Rate)

เลือกไตรมาส:
ถึง

Showing 1-20 of 77 items.

ตารางแสดงอัตราผลการรักษาที่ไม่สามารถประเมินได้ แยกรายจังหวัด (Not Evaluate Rate)

ลำดับเขตรหัสจังหวัดจังหวัดผู้ป่วยไม่สามารถประเมินได้ร้อยละ
10150เชียงใหม่37130.81
20151ลำพูน8622.33
30152ลำปาง14421.39
40154แพร่11332.65
50155น่าน11143.60
60156พะเยา11521.74
70157เชียงราย34420.58
80158แม่ฮ่องสอน6311.59
90253อุตรดิตถ์11700.00
100263ตาก14700.00
110264สุโขทัย12510.80
120265พิษณุโลก15621.28
130267เพชรบูรณ์24672.85
140318ชัยนาท7568.00
150360นครสวรรค์29241.37
160361อุทัยธานี6211.61
170362กำแพงเพชร16063.75
180366พิจิตร14110.71
190412นนทบุรี426214.93
200413ปทุมธานี25120.80