แผนที่แสดงอัตราผลการรักษาที่ไม่สามารถประเมินได้ แยกรายจังหวัด (Not Evaluate Rate)

เลือกไตรมาส:
ถึง

Showing 1-20 of 77 items.

ตารางแสดงอัตราผลการรักษาที่ไม่สามารถประเมินได้ แยกรายจังหวัด (Not Evaluate Rate)

ลำดับเขตรหัสจังหวัดจังหวัดผู้ป่วยไม่สามารถประเมินได้ร้อยละ
10150เชียงใหม่36810.27
20151ลำพูน8500.00
30152ลำปาง14100.00
40154แพร่11200.00
50155น่าน11000.00
60156พะเยา11500.00
70157เชียงราย34400.00
80158แม่ฮ่องสอน6311.59
90253อุตรดิตถ์11700.00
100263ตาก14700.00
110264สุโขทัย12510.80
120265พิษณุโลก15600.00
130267เพชรบูรณ์24600.00
140318ชัยนาท7600.00
150360นครสวรรค์29000.00
160361อุทัยธานี6200.00
170362กำแพงเพชร16553.03
180366พิจิตร14100.00
190412นนทบุรี422112.61
200413ปทุมธานี25100.00