แผนที่แสดงอัตราการขาดยาเกิน 2 เดือน แยกรายจังหวัด (LTF Rate)

เลือกไตรมาส:
ถึง

Showing 1-20 of 77 items.

ตารางแสดงอัตราการขาดยาเกิน 2 เดือน แยกรายจังหวัด (LTF Rate)

ลำดับเขตรหัสจังหวัดจังหวัดผู้ป่วยขาดยาร้อยละ
10150เชียงใหม่368133.53
20151ลำพูน8500.00
30152ลำปาง14153.55
40154แพร่11200.00
50155น่าน11021.82
60156พะเยา11500.00
70157เชียงราย344144.07
80158แม่ฮ่องสอน6346.35
90253อุตรดิตถ์11710.85
100263ตาก14774.76
110264สุโขทัย12500.00
120265พิษณุโลก15695.77
130267เพชรบูรณ์246114.47
140318ชัยนาท7600.00
150360นครสวรรค์29093.10
160361อุทัยธานี6234.84
170362กำแพงเพชร16574.24
180366พิจิตร14164.26
190412นนทบุรี4224811.37
200413ปทุมธานี251155.98