แผนที่แสดงอัตราการขาดยาเกิน 2 เดือน แยกรายจังหวัด (LTF Rate)

เลือกไตรมาส:
ถึง

Showing 1-20 of 77 items.

ตารางแสดงอัตราการขาดยาเกิน 2 เดือน แยกรายจังหวัด (LTF Rate)

ลำดับเขตรหัสจังหวัดจังหวัดผู้ป่วยขาดยาร้อยละ
10150เชียงใหม่371133.50
20151ลำพูน8611.16
30152ลำปาง14442.78
40154แพร่11300.00
50155น่าน11121.80
60156พะเยา11500.00
70157เชียงราย344133.78
80158แม่ฮ่องสอน6346.35
90253อุตรดิตถ์11710.85
100263ตาก14774.76
110264สุโขทัย12500.00
120265พิษณุโลก15695.77
130267เพชรบูรณ์246104.07
140318ชัยนาท7500.00
150360นครสวรรค์29293.08
160361อุทัยธานี6234.84
170362กำแพงเพชร16074.38
180366พิจิตร14164.26
190412นนทบุรี4264811.27
200413ปทุมธานี251155.98