แผนที่แสดงอัตราการเสียชีวิต แยกรายจังหวัด (Death Rate)

เลือกไตรมาส:
ถึง

Showing 1-20 of 77 items.

ตารางแสดงอัตราการเสียชีวิต แยกรายจังหวัด (Death Rate)

ลำดับเขตรหัสจังหวัดจังหวัดผู้ป่วยเสียชีวิตร้อยละ
10150เชียงใหม่3693810.30
20151ลำพูน861112.79
30152ลำปาง144149.72
40154แพร่1132219.47
50155น่าน1101715.45
60156พะเยา1151815.65
70157เชียงราย3444713.66
80158แม่ฮ่องสอน6357.94
90253อุตรดิตถ์1171613.68
100263ตาก1471510.20
110264สุโขทัย1252923.20
120265พิษณุโลก156148.97
130267เพชรบูรณ์2462811.38
140318ชัยนาท75912.00
150360นครสวรรค์293268.87
160361อุทัยธานี6258.06
170362กำแพงเพชร1652615.76
180366พิจิตร1412215.60
190412นนทบุรี425225.18
200413ปทุมธานี251135.18