แผนที่แสดงอัตราการเสียชีวิต แยกรายจังหวัด (Death Rate)

เลือกไตรมาส:
ถึง

Showing 1-20 of 77 items.

ตารางแสดงอัตราการเสียชีวิต แยกรายจังหวัด (Death Rate)

ลำดับเขตรหัสจังหวัดจังหวัดผู้ป่วยเสียชีวิตร้อยละ
10150เชียงใหม่3713810.24
20151ลำพูน861112.79
30152ลำปาง144149.72
40154แพร่1132219.47
50155น่าน1111715.32
60156พะเยา1151815.65
70157เชียงราย3444914.24
80158แม่ฮ่องสอน6357.94
90253อุตรดิตถ์1171613.68
100263ตาก1471510.20
110264สุโขทัย1252822.40
120265พิษณุโลก156138.33
130267เพชรบูรณ์2462710.98
140318ชัยนาท75810.67
150360นครสวรรค์292279.25
160361อุทัยธานี6258.06
170362กำแพงเพชร1602616.25
180366พิจิตร1412215.60
190412นนทบุรี426225.16
200413ปทุมธานี251135.18