ร้อยละของผู้ป่วยที่ผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นเป็นลบ แยกรายจังหวัด (Conversion Negative Rate 85%)

เลือกไตรมาส:
ถึง

Showing 1-20 of 77 items.

ผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น แยกรายจังหวัด (Conversion)

ลำดับเขตรหัสจังหวัดจังหวัดเป้าหมายAFB ลบAFB บวกAFB ไม่ได้ตรวจ% Neg
10150เชียงใหม่1459522565.52
20151ลำพูน39321282.05
30152ลำปาง100748474.00
40154แพร่65471472.31
50155น่าน47363376.60
60156พะเยา64511279.69
70157เชียงราย15911481071.70
80158แม่ฮ่องสอน18150183.33
90253อุตรดิตถ์90677574.44
100263ตาก85646675.29
110264สุโขทัย72552176.39
120265พิษณุโลก1179013376.92
130267เพชรบูรณ์106777872.64
140318ชัยนาท50347368.00
150360นครสวรรค์12484122267.74
160361อุทัยธานี35301185.71
170362กำแพงเพชร915612061.54
180366พิจิตร79611577.22
190412นนทบุรี21816372074.77
200413ปทุมธานี110893580.91