วิธีการเตรียมส่งข้อมูล person และ home จาก JHCIS เพื่อใช้นำเข้าข้อมูลทั่วไป TBCM online ในการคัดกรอง (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB)

1. เมนูรายงานและสอบถามข้อมูล > ส่งออกข้อมูล 21/43+7+2++ แฟ้ม
2. เลือกช่วงวันที่ 1 ตค.59 ถึง ปัจจุบัน > ติีกช่อง home ทั้งหมด > ติ๊กช่อง person ทั้งหมดที่มีชีวิต
3. คลิกประมวลผลและส่งออก 43+7++ แฟ้มมาตรฐาน > จะได้แฟ้ม 43 แฟ้มเป็น zip ไฟล์
4. เปิดแฟ้มที่ได้จากข้อ 3 เลือกเฉพาะไฟล์ person.txt และ home.txt ส่งออก เป็น zip ไฟล์ใหม่ชื่อ person ตามด้วย รหัส รพสต/รพ และ _ ปี เดือน วัน เช่น person11129_25610207.zip
5. คลิก Choose Files > เลือกไฟล์จากข้อ 4 > ตกลง(Upload File) > คลิกแตกไฟล์/นำเข้า > สถานะการนำเข้าคลังข้อมูล > สำเร็จ
6. รอประมวลผลและนำเข้า TBCM online ประมาณ 1-2 วัน

ดาวโหลดคู่มือ วิธีการส่งออกแฟ้ม Person และ Home จาก 43 แฟ้ม เพื่อใช้ในการคัดกรอง TBCMonline


  
Showing 1-10 of 2,985 items.
#ชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย person เท่านั้น (กรุณากดปุ่มแตกไฟล์/นำเข้า)จัดการข้อมูลสถานะการนำเข้าคลังข้อมูลขนาด(KB)เวลา
2991person06104_20180920.zip.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ4588592018-09-20 03:14:53
2990person04264_25610918.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ3450292018-09-19 07:15:05
2989person06627_20180919.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
118092018-09-19 06:22:46
2988person06627_20180919.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ2682018-09-19 06:15:17
2987person_10728_20180701.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ6222892018-09-18 05:39:06
2986person14429_20180913.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ934682018-09-13 02:14:21
2985person08398_25610907.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ2400992018-09-07 07:22:42
2984person01465_20180906.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ3507082018-09-06 02:26:50
2983person01460_20180906.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ6038862018-09-06 02:19:01
2982person01466_20180831.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ1838662018-08-31 07:35:49