วิธีการเตรียมส่งข้อมูล person และ home จาก JHCIS เพื่อใช้นำเข้าข้อมูลทั่วไป TBCM online ในการคัดกรอง (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB)

1. เมนูรายงานและสอบถามข้อมูล > ส่งออกข้อมูล 21/43+7+2++ แฟ้ม
2. เลือกช่วงวันที่ 1 ตค.59 ถึง ปัจจุบัน > ติีกช่อง home ทั้งหมด > ติ๊กช่อง person ทั้งหมดที่มีชีวิต
3. คลิกประมวลผลและส่งออก 43+7++ แฟ้มมาตรฐาน > จะได้แฟ้ม 43 แฟ้มเป็น zip ไฟล์
4. เปิดแฟ้มที่ได้จากข้อ 3 เลือกเฉพาะไฟล์ person.txt และ home.txt ส่งออก เป็น zip ไฟล์ใหม่ชื่อ person ตามด้วย รหัส รพสต/รพ และ _ ปี เดือน วัน เช่น person11129_25610207.zip
5. คลิก Choose Files > เลือกไฟล์จากข้อ 4 > ตกลง(Upload File) > คลิกแตกไฟล์/นำเข้า > สถานะการนำเข้าคลังข้อมูล > สำเร็จ
6. รอประมวลผลและนำเข้า TBCM online ประมาณ 1-2 วัน

ดาวโหลดคู่มือ วิธีการส่งออกแฟ้ม Person และ Home จาก 43 แฟ้ม เพื่อใช้ในการคัดกรอง TBCMonline


  
Showing 1-10 of 3,314 items.
#ชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย person เท่านั้น (กรุณากดปุ่มแตกไฟล์/นำเข้า)จัดการข้อมูลสถานะการนำเข้าคลังข้อมูลขนาด(KB)เวลา
3320person08439_25620221.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ15955552019-02-21 09:01:46
3319person08442_25620221.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ7906142019-02-21 08:26:19
3318person08681_25620221.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ13428652019-02-21 05:56:00
3317person.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
13428652019-02-21 05:53:04
3316person09135_25620221.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
12119972019-02-21 05:41:51
3315person08387_20190221.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ3375132019-02-21 04:52:54
3314person22425_20190221.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ9287032019-02-21 04:04:04
3313person08446_25620220.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ2293952019-02-20 08:35:42
3312person08446_256202020.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ2293952019-02-20 08:34:49
3311person07928_20190220.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ3532082019-02-20 06:06:21