วิธีการเตรียมส่งข้อมูล person และ home จาก JHCIS เพื่อใช้นำเข้าข้อมูลทั่วไป TBCM online ในการคัดกรอง (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB)

1. เมนูรายงานและสอบถามข้อมูล > ส่งออกข้อมูล 21/43+7+2++ แฟ้ม
2. เลือกช่วงวันที่ 1 ตค.59 ถึง ปัจจุบัน > ติีกช่อง home ทั้งหมด > ติ๊กช่อง person ทั้งหมดที่มีชีวิต
3. คลิกประมวลผลและส่งออก 43+7++ แฟ้มมาตรฐาน > จะได้แฟ้ม 43 แฟ้มเป็น zip ไฟล์
4. เปิดแฟ้มที่ได้จากข้อ 3 เลือกเฉพาะไฟล์ person.txt และ home.txt ส่งออก เป็น zip ไฟล์ใหม่ชื่อ person ตามด้วย รหัส รพสต/รพ และ _ ปี เดือน วัน เช่น person11129_25610207.zip
5. คลิก Choose Files > เลือกไฟล์จากข้อ 4 > ตกลง(Upload File) > คลิกแตกไฟล์/นำเข้า > สถานะการนำเข้าคลังข้อมูล > สำเร็จ
6. รอประมวลผลและนำเข้า TBCM online ประมาณ 1-2 วัน

ดาวโหลดคู่มือ วิธีการส่งออกแฟ้ม Person และ Home จาก 43 แฟ้ม เพื่อใช้ในการคัดกรอง TBCMonline


  
Showing 1-10 of 2,295 items.
#ชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย person เท่านั้น (กรุณากดปุ่มแตกไฟล์/นำเข้า)จัดการข้อมูลสถานะการนำเข้าคลังข้อมูลขนาด(KB)เวลา
2301person07863_20180420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ5470052018-04-20 08:28:40
2300person07867_25610420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ6705662018-04-20 08:17:38
2299person07861_25610420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ1978612018-04-20 08:16:25
2298person07861-20042561.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ1980962018-04-20 08:08:37
2297person07879_20180420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ5247482018-04-20 08:03:05
2296person07875_20180420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ8042402018-04-20 08:02:46
2295person03377_25610420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ3077402018-04-20 07:55:25
2294person07864.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ2976522018-04-20 07:45:39
2293person04581_25610420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ4214422018-04-20 07:25:33
2292person10439_20180420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ2554752018-04-20 03:23:06