สคร.แต่ละเขต กรุณาเลือกชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย TBDC... เท่านั้นครับ

ให้เลือกจากไดร์ฟ C -> โฟล์เดอร์ TBCM2010 -> โฟล์เดอร์ DataBackup ซึ่งส่งออกจากโปรแกรม TBCM Checker เช่น TBDC01_591023120105.zip

ชื่ออื่นที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย TBDC ไม่เอาครับ เพราะจะทำให้อ่านภาษาไทยไม่ได้ และ วันที่จะเป็น 0000-00-00 ทั้งหมด


  
Showing 1-10 of 2,985 items.
#ชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย TBDC เท่านั้น (กรุณากดปุ่มแตกไฟล์/นำเข้า)จัดการข้อมูลสถานะการนำเข้าคลังข้อมูลขนาด(KB)เวลา
2991person06104_20180920.zip.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ4588592018-09-20 03:14:53
2990person04264_25610918.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ3450292018-09-19 07:15:05
2989person06627_20180919.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
118092018-09-19 06:22:46
2988person06627_20180919.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ2682018-09-19 06:15:17
2987person_10728_20180701.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ6222892018-09-18 05:39:06
2986person14429_20180913.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ934682018-09-13 02:14:21
2985person08398_25610907.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ2400992018-09-07 07:22:42
2984person01465_20180906.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ3507082018-09-06 02:26:50
2983person01460_20180906.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ6038862018-09-06 02:19:01
2982person01466_20180831.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ1838662018-08-31 07:35:49