สคร.แต่ละเขต กรุณาเลือกชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย TBDC... เท่านั้นครับ

ให้เลือกจากไดร์ฟ C -> โฟล์เดอร์ TBCM2010 -> โฟล์เดอร์ DataBackup ซึ่งส่งออกจากโปรแกรม TBCM Checker เช่น TBDC01_591023120105.zip

ชื่ออื่นที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย TBDC ไม่เอาครับ เพราะจะทำให้อ่านภาษาไทยไม่ได้ และ วันที่จะเป็น 0000-00-00 ทั้งหมด


  
Showing 1-10 of 2,295 items.
#ชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย TBDC เท่านั้น (กรุณากดปุ่มแตกไฟล์/นำเข้า)จัดการข้อมูลสถานะการนำเข้าคลังข้อมูลขนาด(KB)เวลา
2301person07863_20180420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ5470052018-04-20 08:28:40
2300person07867_25610420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ6705662018-04-20 08:17:38
2299person07861_25610420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ1978612018-04-20 08:16:25
2298person07861-20042561.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ1980962018-04-20 08:08:37
2297person07879_20180420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ5247482018-04-20 08:03:05
2296person07875_20180420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ8042402018-04-20 08:02:46
2295person03377_25610420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ3077402018-04-20 07:55:25
2294person07864.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ2976522018-04-20 07:45:39
2293person04581_25610420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ4214422018-04-20 07:25:33
2292person10439_20180420.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ2554752018-04-20 03:23:06