สคร.แต่ละเขต กรุณาเลือกชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย TBDC... เท่านั้นครับ

ให้เลือกจากไดร์ฟ C -> โฟล์เดอร์ TBCM2010 -> โฟล์เดอร์ DataBackup ซึ่งส่งออกจากโปรแกรม TBCM Checker เช่น TBDC01_591023120105.zip

ชื่ออื่นที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย TBDC ไม่เอาครับ เพราะจะทำให้อ่านภาษาไทยไม่ได้ และ วันที่จะเป็น 0000-00-00 ทั้งหมด


  
Showing 1-10 of 1,099 items.
#ชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย TBDC เท่านั้น (กรุณากดปุ่มแตกไฟล์/นำเข้า)จัดการข้อมูลสถานะการนำเข้าคลังข้อมูลขนาด(KB)เวลา
1105person99749_20180210.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ29816132018-02-20 05:08:21
1104person04571_20180220.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ3657852018-02-20 04:20:13
1103person_04588_20180215104708.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ1553542018-02-20 03:36:18
1102person10937_25610220.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
7145152018-02-20 03:28:14
1101person04537_20180220.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
1912842018-02-20 03:05:21
1100person04537_20180220.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
1912842018-02-20 02:58:58
1099person07476_20180220.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ6013872018-02-20 02:55:44
1098person11092_25610220.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
59598052018-02-20 02:40:26
1097person11092_25610220.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
58518082018-02-20 02:36:59
1096person10709_20180220.zip
แตกไฟล์/นำเข้า
สำเร็จ134280652018-02-20 02:36:17