เลือกเขต

เลือกจังหวัด

Showing 1-10 of 5,162 items.

ไม่มีผลเสมหะเมื่อสิ้นสิ้นระยะเข้มข้น

AFB: <2 = ลบ , 2 = N/A , >2 = บวก
ผลการรักษา : 0=กำลังรักษา 1=Cure 2=Complete 3=Death 4=Failure 5=LTF 6=TO 7=Other 8=Change Cx 9=MDR/RR-TB(ก่อนเดือนที่ 5)
 RegionPcodePnameHcodeHNAMETbnoClassTypeAFB0AFB2AFB3AFB4AFB5AFB6ผลการรักษา
10150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500101PN4222223
20150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500107PR4222223
30150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500111PN1222222
40150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500115PN6222223
50150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500117PN1112222
60150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500119PN1222222
70150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500121PN1122226
80150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500122PTI6122221
90150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500125PN6222223
100150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500127PN5222223