เลือกเขต

เลือกจังหวัด

Total 268 items.

ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน PMDT

DST = 2 (Resistance H และ R)
วิธีแก้ไข: เข้าโปรแกรม TBCM2010 > เมนู TB03 > ค้น TBno > แถบ Followup/Discharge > สรุป pmdt > คลิกบันทึกหลัก
 RegionPcodePnameHcodeHNAMETbnoPMDTผล DST
10150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.60001472
20150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.60001322
30150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.59004302
40150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.59004092
50150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.59001612
60150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.59001612
70150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.58002872
80150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.58002762
90150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.58002612
100150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.58002372
110150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.58002372
120150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.58002132
130150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.58001652
140150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.58001652
150150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57002622
160150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57002622
170150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57002622
180150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57002602
190150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57002602
200150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001642
210150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001352
220150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001282
230150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000792
240150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000792
250150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000672
260150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000572
270150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000412
280150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000192
290150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000192
300150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.60000032
310150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.60000032
320150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.59000612
330150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.59000612
340150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.59000252
350150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.59000252
360150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.58000492
370150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.58000312
380150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.58000222
390150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.57000562
400150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.57000292
410150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.57000182
420150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.57000182
430150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.57000062
440150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.59000412
450150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.59000402
460150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.59000402
470150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.59000052
480150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.59000052
490150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.58000972
500150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.58000852
510150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.58000322
520150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.58000162
530150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.58000162
540150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.58000162
550150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.58000162
560150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57001062
570150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000892
580150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000852
590150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000842
600150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000742
610150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000682
620150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000672
630150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000652
640150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000452
650150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000442
660150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000402
670150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000382
680150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000352
690150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000342
700150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.57000172
710150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.60000132
720150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.60000132
730150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.60000782
740150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.59001022
750150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.59000332
760150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.59000152
770150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.58001032
780150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.58000642
790150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.58000522
800150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.58000482
810150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.58000252
820150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.58000192
830150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.58000162
840150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.58000162
850150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.57000902
860150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.57000852
870150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.57000852
880150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.57000302
890150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.57000282
900150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.57000282
910150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.57000272
920150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.57000182
930150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.60000302
940150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.59000912
950150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.59000402
960150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.59000402
970150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.59000252
980150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.59000112
990150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58001862
1000150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58001532
1010150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58001112
1020150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58001082
1030150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58001012
1040150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58000842
1050150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58000802
1060150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58000802
1070150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58000722
1080150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58000602
1090150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58000602
1100150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58000602
1110150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58000472
1120150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58000472
1130150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.58000342
1140150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.57001632
1150150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.57001632
1160150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.57001282
1170150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.57001092
1180150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.57001082
1190150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.57000742
1200150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.57000632
1210150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.57000132
1220150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.60000462
1230150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.60000052
1240150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.60000032
1250150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.59000782
1260150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.59000772
1270150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.59000642
1280150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.59000452
1290150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.59000452
1300150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.59000112
1310150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.58000902
1320150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.58000902
1330150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.58000712
1340150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.58000282
1350150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.58000152
1360150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.57001032
1370150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.57000852
1380150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.57000742
1390150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.57000742
1400150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.57000652
1410150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.57000642
1420150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.57000212
1430150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.60000232
1440150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.60000072
1450150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.60000012
1460150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.58000202
1470150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.58000182
1480150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.58000122
1490150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.58000112
1500150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.58000112
1510150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.58000052
1520150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.58000052
1530150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.58000052
1540150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.58000032
1550150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.59001152
1560150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.59000202
1570150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.59000202
1580150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.59000022
1590150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.58000662
1600150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.58000552
1610150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.58000462
1620150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.58000462
1630150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.58000392
1640150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.57000822
1650150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.57000822
1660150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.57000822
1670150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.57000822
1680150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.57000822
1690150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.57000822
1700150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.57000692
1710150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.57000692
1720150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.57000622
1730150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.57000502
1740150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.57000492
1750150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.57000372
1760150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.57000362
1770150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.60000062
1780150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.59000382
1790150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.58000422
1800150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.58000392
1810150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.58000392
1820150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.58000282
1830150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.58000282
1840150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.58000192
1850150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.58000192
1860150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.60000682
1870150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.60000592
1880150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.60000242
1890150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.60000192
1900150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.60000172
1910150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.60000172
1920150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.59000802
1930150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.59000602
1940150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.59000332
1950150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.57000692
1960150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.57000692
1970150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.57000692
1980150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.57000392
1990150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.57000392
2000150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.57000082
2010150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.57000082
2020150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.57000012
2030150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.59000152
2040150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.59000092
2050150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.58000692
2060150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.58000692
2070150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.58000502
2080150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.58000502
2090150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.58000422
2100150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.58000042
2110150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.57000162
2120150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.59000042
2130150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.59000332
2140150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.59000062
2150150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.59000062
2160150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.58000272
2170150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.58000272
2180150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.58000272
2190150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.58000272
2200150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.58000272
2210150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.58000272
2220150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.58000252
2230150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.58000072
2240150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000472
2250150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000472
2260150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000442
2270150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000442
2280150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000442
2290150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000312
2300150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000152
2310150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000152
2320150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000152
2330150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000112
2340150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000102
2350150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000102
2360150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000022
2370150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.57000022
2380150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.58000132
2390150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.57000242
2400150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.57000202
2410150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.57000182
2420150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.57000172
2430150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.58000242
2440150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.58000102
2450150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.57000272
2460150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.57000272
2470150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.57000182
2480150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.58000222
2490150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.58000222
2500150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.57000072
2510150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ59000162
2520150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ59000122
2530150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ57000132
2540150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ57000082
2550150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.57000462
2560150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.57000462
2570150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.57000462
2580150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.57000332
2590150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.57000332
2600150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่59000402
2610150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่59000242
2620150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่59000102
2630150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่59000042
2640150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่58000092
2650150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่58000062
2660150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่58000062
2670150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ, รพอ.57000092
2680150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ, รพอ.57000092