เลือกเขต

Total 150 items.

ผู้ป่วยที่รักษาเกิน 1 ปี แต่ยังไม่ได้สรุปผลการรักษา

AFB: <2 = ลบ , 2 = N/A , >2 = บวก
ผลการรักษา : 0 = กำลังรักษา
 RegionPcodePnameHcodehnameTbnoClassTypeAfb0Afb2Afb3Afb5Afb6ผลการรักษา
10151ลำพูน10714ลำพูน5900103EPN112220
20151ลำพูน10714ลำพูน5900170PN512210
30151ลำพูน10714ลำพูน5900188PN521120
40151ลำพูน10714ลำพูน6000001PTI412210
50151ลำพูน10714ลำพูน6000019PN612110
60151ลำพูน10714ลำพูน6000020PR511110
70151ลำพูน10714ลำพูน6000021EPN222220
80151ลำพูน10714ลำพูน6000024PN121420
90151ลำพูน10714ลำพูน6000030EPR222220
100151ลำพูน10714ลำพูน6000037EPN222220
110151ลำพูน10714ลำพูน6000047EPTI222220
120151ลำพูน10714ลำพูน6000066PTI422220
130151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง5900006PN421220
140151ลำพูน11142ลี้5900032PN112220
150151ลำพูน11142ลี้6000010EPN222220
160151ลำพูน11144ป่าซาง5900030PN512110
170151ลำพูน11144ป่าซาง6000004PN612120
180151ลำพูน11145บ้านธิ6000006PN111110
190151ลำพูน24956โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง6000001PN641110
200152ลำปาง10672ลำปาง5900060PN322210
210152ลำปาง10672ลำปาง5900066PN653240
220152ลำปาง10672ลำปาง5900095PTAD541210
230152ลำปาง10672ลำปาง5900185PTI432230
240152ลำปาง10672ลำปาง5900186PN521220
250152ลำปาง10672ลำปาง5900187EPTI122220
260152ลำปาง10672ลำปาง5900218PN411120
270152ลำปาง10672ลำปาง5900228PN442220
280152ลำปาง10672ลำปาง5900236PN412220
290152ลำปาง10672ลำปาง5900241PTI612220
300152ลำปาง10672ลำปาง5900252PN122220
310152ลำปาง10672ลำปาง5900253EPN122220
320152ลำปาง10672ลำปาง5900266EPR122220
330152ลำปาง10672ลำปาง5900274EPTAD112220
340152ลำปาง10672ลำปาง6000027PN122120
350152ลำปาง10672ลำปาง6000033PTI312210
360152ลำปาง10672ลำปาง6000040EPTI122220
370152ลำปาง10672ลำปาง6000053PTI311220
380152ลำปาง10672ลำปาง6000057PN122220
390152ลำปาง10672ลำปาง6000058EPN122220
400152ลำปาง10672ลำปาง6000059PN122220
410152ลำปาง11146แม่เมาะ6000004EPTI222220
420152ลำปาง11147เกาะคา5900028PN612120
430152ลำปาง11148เสริมงาม5900015EPN122220
440152ลำปาง11149งาว5900062EPN222220
450152ลำปาง11152เถิน5500049PN612220
460152ลำปาง11152เถิน5600026PN112120
470152ลำปาง11152เถิน5600035PN322220
480152ลำปาง11152เถิน5700049PN112140
490152ลำปาง11152เถิน5900007PN612220
500152ลำปาง11154แม่ทะ5900026PN412220
510152ลำปาง11154แม่ทะ5900027EPN112220
520152ลำปาง11154แม่ทะ6000001PN612220
530152ลำปาง22850ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง5900006PN622220
540152ลำปาง22850ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง5900007PN424220
550152ลำปาง22850ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง6000001PN222220
560152ลำปาง22850ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง6000003PN222220
570154แพร่10715แพร่5900050PTI122220
580154แพร่10715แพร่5900123PTI222220
590154แพร่10715แพร่5900230PTI421220
600154แพร่10715แพร่6000002PTI422220
610154แพร่10715แพร่6000004PTI121220
620154แพร่10715แพร่6000017EPN122220
630154แพร่10715แพร่6000022EPTI222220
640154แพร่10715แพร่6000044PTI122220
650154แพร่10715แพร่6000070PN112220
660154แพร่10715แพร่6000075PN122210
670154แพร่10715แพร่6000245EPN222220
680154แพร่11167ลอง5900038EPN112220
690154แพร่11167ลอง5900040PN412220
700154แพร่11167ลอง6000014PR222220
710154แพร่11167ลอง6000016EPN222220
720154แพร่11169สูงเม่น5900070EPN112220
730154แพร่11169สูงเม่น6000006PN312120
740155น่าน10716น่าน6000015PN41222A
750155น่าน10716น่าน6000182EPN111220
760155น่าน11173แม่จริม6000002PN612210
770155น่าน11183สองแคว6000001PTI412120
780155น่าน11453ปัว5700057EPN122220
790155น่าน11453ปัว6000025PN222220
800156พะเยา10717พะเยา5900105EPN122220
810156พะเยา10717พะเยา5900118PN122220
820156พะเยา10717พะเยา5900126PN112120
830156พะเยา10717พะเยา5900166EPN122220
840156พะเยา10717พะเยา5900185EPN222220
850156พะเยา10717พะเยา5900207PN541410
860156พะเยา10717พะเยา6000028EPN122220
870156พะเยา10717พะเยา6000034EPO122220
880156พะเยา10718เชียงคำ5900095PR511210
890156พะเยา10718เชียงคำ5900123EPN222220
900156พะเยา10718เชียงคำ6000020EPN122220
910156พะเยา10718เชียงคำ6000031PTI611210
920156พะเยา11184จุน5900024PR624220
930156พะเยา11184จุน5900037PTAD121120
940156พะเยา11184จุน5900043EPN112120
950156พะเยา11184จุน6000011EPN111220
960156พะเยา11185เชียงม่วน5900014EPN112220
970156พะเยา11188แม่ใจ6000004EPN212220
980157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5700570PN612210
990157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5800390EPO112220
1000157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900205EPO112220
1010157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900356EPN222220
1020157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900397EPTI222220
1030157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900434EPN122220
1040157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900488EPN122220
1050157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900526PN112120
1060157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900530PN122220
1070157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000007EPN222220
1080157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000050EPN222220
1090157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000051EPR111220
1100157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000149PN122220
1110157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000184PTI412220
1120157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000195PN122220
1130157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000217EPN222220
1140157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000219EPN222220
1150157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000409PTI611260
1160157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000664EPO222220
1170157เชียงราย11189เทิง6000011PO122220
1180157เชียงราย11191ป่าแดด6000003PN444120
1190157เชียงราย11192แม่จัน5900109PN612110
1200157เชียงราย11192แม่จัน6000075PTI112120
1210157เชียงราย11193เชียงแสน5900021PN312220
1220157เชียงราย11194แม่สาย55PO222220
1230157เชียงราย11194แม่สาย5700087PN22222A
1240157เชียงราย11194แม่สาย5700123PN422220
1250157เชียงราย11194แม่สาย5800056PN112220
1260157เชียงราย11194แม่สาย5900103PN412120
1270157เชียงราย11194แม่สาย5900153PN622220
1280157เชียงราย11194แม่สาย5900155PN122220
1290157เชียงราย11194แม่สาย5900157EPN212120
1300157เชียงราย11194แม่สาย5900163PN122220
1310157เชียงราย11194แม่สาย5900168PN422220
1320157เชียงราย11194แม่สาย5900172PN112220
1330157เชียงราย11194แม่สาย5900177PN122220
1340157เชียงราย11194แม่สาย5900189PN122220
1350157เชียงราย11194แม่สาย5900196PN122220
1360157เชียงราย11194แม่สาย5900197EPN212220
1370157เชียงราย11194แม่สาย5900203PN122220
1380157เชียงราย11194แม่สาย5900204PN122220
1390157เชียงราย11194แม่สาย5900209PTI412220
1400157เชียงราย11194แม่สาย6000001PN512120
1410157เชียงราย11194แม่สาย6000004PN522220
1420157เชียงราย11194แม่สาย6000006PN112220
1430157เชียงราย11194แม่สาย6000007PR311220
1440157เชียงราย11198เวียงแก่น6000002PN661120
1450157เชียงราย11200แม่ฟ้าหลวง6000003PN642120
1460157เชียงราย11201แม่ลาว6000004PTI222220
1470157เชียงราย11454เชียงของ6000009PN112120
1480157เชียงราย28823โรงพยาบาลดอยหลวง5900005PN122220
1490157เชียงราย28823โรงพยาบาลดอยหลวง5900007PN222220
1500157เชียงราย28823โรงพยาบาลดอยหลวง5900008PN222220