เลือกเขต


Total 301 items.

ผู้ป่วยที่รักษาเกิน 1 ปี แต่ยังไม่ได้สรุปผลการรักษา

AFB: <2 = ลบ , 2 = N/A , >2 = บวก
ผลการรักษา : 0 = กำลังรักษา
 RegionPcodePnameHcodehnameTbnoClassTypeAfb0Afb2Afb3Afb5Afb6ผลการรักษา
10150เชียงใหม่10713นครพิงค์5900395PTI511210
20150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000259EPN122220
30150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000292PO322220
40150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000304EPO122220
50150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000323PTI221210
60150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000343EPN122220
70150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000367EPO222220
80150เชียงใหม่10713นครพิงค์601071300400EPO222220
90150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300010PTI122220
100150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300013EPO222220
110150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300023EPO222220
120150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300057EPN222220
130150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300072PTI112220
140150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300075EPO222220
150150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300077EPN222220
160150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300084EPO222220
170150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300151EPTI122220
180150เชียงใหม่11119จอมทอง6000003PF611620
190150เชียงใหม่11119จอมทอง6000025PTI622120
200150เชียงใหม่11119จอมทอง601111900052EPTI222220
210150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม611112000003PN112220
220150เชียงใหม่11121เชียงดาว611112100008PTI222210
230150เชียงใหม่11121เชียงดาว611112100049EPTI222220
240150เชียงใหม่11121เชียงดาว611112100051EPTI222220
250150เชียงใหม่11123แม่แตง6000020EPN112110
260150เชียงใหม่11123แม่แตง6000064PTAD122220
270150เชียงใหม่11123แม่แตง6000119PN611220
280150เชียงใหม่11123แม่แตง6000189EPTI212220
290150เชียงใหม่11123แม่แตง611112300008PN631260
300150เชียงใหม่11123แม่แตง611112300009PN112220
310150เชียงใหม่11123แม่แตง611112300023PN112120
320150เชียงใหม่11125ฝาง611112500018-N122220
330150เชียงใหม่11125ฝาง611112500033PN122220
340150เชียงใหม่11130สันทราย6000056EPN112120
350150เชียงใหม่11136เวียงแหง6000014PR622120
360150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่6000051PN521450
370150เชียงใหม่11982ลานนา เชียงใหม่601198200001PR522220
380150เชียงใหม่11982ลานนา เชียงใหม่601198200002PN222220
390150เชียงใหม่11982ลานนา เชียงใหม่601198200003PN122220
400150เชียงใหม่11982ลานนา เชียงใหม่601198200004PN122220
410150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่5900051EPN222220
420150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่5900054PN622220
430150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000023EPN222220
440150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000024PN422220
450150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000026PN222220
460150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000034PN122220
470150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000035PN622220
480150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000038PN222220
490150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000039PN622220
500150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000040EPN522220
510150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000042PN222220
520150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000045PN522220
530150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000047PN422220
540150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000048PN222220
550150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000049PN222220
560150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000050EPN222220
570150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000051EPN222220
580150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100001PN222220
590150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100002EPN222220
600150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100003PN322220
610150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100004EPN222220
620150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100005PN222220
630150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100006PN222220
640150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100007PN222220
650150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100008PN222220
660150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100009PN622220
670150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100010PN222220
680150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100011EPN222220
690150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100012EPN222220
700150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100013EPN222220
710150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100014PN222220
720150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100015PN622220
730150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100016PN222220
740150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100017PN222220
750150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100018PN322220
760150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100022EPN222220
770150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400007EPN122220
780150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400008EPN222220
790150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400009PN412210
800150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000015PN122220
810150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000031PN222220
820150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6100005EPN222220
830150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6100006PO622220
840150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6100020PTI222220
850150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่611378000083PTI222220
860150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่611378000087EPTI222220
870150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่601378300023PN113120
880150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่611378300005PTI411110
890150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่611378300010PTI641110
900150เชียงใหม่14465เทศบาลนครเชียงใหม่6000001PTI212220
910150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6000015PN121220
920150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6100007EPN222220
930150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6100009PN222220
940150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6100032PTI222220
950150เชียงใหม่14916สยามราษฎร์611491600001PF122220
960151ลำพูน10714ลำพูน6000127PN121210
970151ลำพูน10714ลำพูน6000145PTI122220
980151ลำพูน10714ลำพูน611071400021PN111220
990151ลำพูน10714ลำพูน611071400025EPN122220
1000151ลำพูน10714ลำพูน611071400083PN121120
1010151ลำพูน11142ลี้6000017PN512220
1020151ลำพูน11144ป่าซาง6000019PN622210
1030151ลำพูน14555ศิริเวช,รพอ.6000009PN421220
1040151ลำพูน14555ศิริเวช,รพอ.6100001PN644110
1050151ลำพูน24956โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง6000013PN641410
1060152ลำปาง10672ลำปาง6000139EPN122220
1070152ลำปาง10672ลำปาง6000209PN622220
1080152ลำปาง10672ลำปาง6000218PN112220
1090152ลำปาง10672ลำปาง6000235PTI122220
1100152ลำปาง10672ลำปาง6000260PN122220
1110152ลำปาง10672ลำปาง6000276PN122220
1120152ลำปาง10672ลำปาง6000290PN122220
1130152ลำปาง10672ลำปาง6000294PR422110
1140152ลำปาง10672ลำปาง6000301PN422110
1150152ลำปาง10672ลำปาง6000309PN412220
1160152ลำปาง10672ลำปาง6000318PTI122220
1170152ลำปาง10672ลำปาง6000323PN622220
1180152ลำปาง10672ลำปาง6000325PN321120
1190152ลำปาง10672ลำปาง6000336EPN122220
1200152ลำปาง10672ลำปาง6000342PN122210
1210152ลำปาง10672ลำปาง6000343EPN122220
1220152ลำปาง10672ลำปาง6000350PN112110
1230152ลำปาง10672ลำปาง601067200313PTI222220
1240152ลำปาง10672ลำปาง6100013EPTI222220
1250152ลำปาง10672ลำปาง611067200005PN122220
1260152ลำปาง10672ลำปาง611067200006PN642210
1270152ลำปาง10672ลำปาง611067200020EPN522220
1280152ลำปาง10672ลำปาง611067200024EPN112220
1290152ลำปาง10672ลำปาง611067200031PN621120
1300152ลำปาง10672ลำปาง611067200048EPN122220
1310152ลำปาง10672ลำปาง611067200059PTAD422120
1320152ลำปาง11147เกาะคา6000057EPN112220
1330152ลำปาง11147เกาะคา611114700008PN412240
1340152ลำปาง11148เสริมงาม611114800006EPR222220
1350152ลำปาง11150แจ้ห่ม601115000028EPN122220
1360152ลำปาง11151วังเหนือ6000033PN222220
1370152ลำปาง11151วังเหนือ611115100008PN422220
1380152ลำปาง11152เถิน611115200005PR222220
1390152ลำปาง11154แม่ทะ611115400016PN222220
1400152ลำปาง11157เมืองปาน6000019PN122220
1410152ลำปาง11512ค่ายสุรศักดิ์มนตรี611151200001PN122220
1420154แพร่10715แพร่601071500163PN412210
1430154แพร่10715แพร่601071500175PN612220
1440154แพร่10715แพร่601071500244PTI122220
1450154แพร่10715แพร่601071500247EPN122220
1460154แพร่10715แพร่601071500248PN312220
1470154แพร่10715แพร่601071500269PN141410
1480154แพร่10715แพร่611071500013PTI122220
1490154แพร่11167ลอง6000058PN112220
1500154แพร่11170สอง6000039PTI222220
1510154แพร่11170สอง6000088PN122220
1520154แพร่11170สอง6000089PN122220
1530154แพร่11170สอง611117000016EPN222220
1540155น่าน10716น่าน6000204EPN111210
1550155น่าน10716น่าน611071600017EPN122220
1560155น่าน11177เวียงสา6000027PN112220
1570155น่าน11453ปัว6000012PR112120
1580155น่าน11453ปัว611145300010PR214120
1590155น่าน11625เฉลิมพระเกียรติ,รพช611162500002EPN222220
1600155น่าน11625เฉลิมพระเกียรติ,รพช611162500003EPN222220
1610156พะเยา10717พะเยา6000147PN422420
1620156พะเยา10717พะเยา6000166EPR222220
1630156พะเยา10717พะเยา6000170EPN122220
1640156พะเยา10717พะเยา6000195PN612120
1650156พะเยา10717พะเยา6100021EPN122220
1660156พะเยา10717พะเยา611071700003EPN122220
1670156พะเยา10717พะเยา611071700006EPN222220
1680156พะเยา10717พะเยา611071700012EPN222220
1690156พะเยา10717พะเยา611071700015PN612120
1700156พะเยา10717พะเยา611071700020PN422220
1710156พะเยา10718เชียงคำ601071800096PN111210
1720156พะเยา10718เชียงคำ611071800063-1PTI222220
1730156พะเยา10718เชียงคำ621071800017PTI222220
1740156พะเยา11184จุน611118400002PN641120
1750156พะเยา11184จุน611118400015PTI222220
1760156พะเยา11185เชียงม่วน6000020EPN222220
1770156พะเยา11185เชียงม่วน6100001PN112110
1780156พะเยา11186ดอกคำใต้6000088PN111210
1790156พะเยา11186ดอกคำใต้6000089PN512120
1800156พะเยา11186ดอกคำใต้6000090PN612120
1810156พะเยา11186ดอกคำใต้6000095EPN112220
1820156พะเยา11186ดอกคำใต้6100006PN412120
1830156พะเยา11186ดอกคำใต้6100007PN112120
1840156พะเยา11186ดอกคำใต้6100011PN112120
1850156พะเยา11187ปง,6000042EPN122220
1860157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000359EPO112210
1870157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000371PN412220
1880157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000409PTI161250
1890157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000496PN122220
1900157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000549PTAD122220
1910157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000578PN112210
1920157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000629PN612210
1930157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000689PN122110
1940157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000695PN122120
1950157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000709PN122220
1960157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000713PN122120
1970157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100005EPTI122210
1980157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100029EPN222220
1990157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100031EPN222220
2000157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100046EPN122220
2010157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100072EPN222220
2020157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100076EPN222220
2030157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100077EPN222220
2040157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100081EPN122220
2050157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100088EPN222220
2060157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100089PN122220
2070157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400096EPO222220
2080157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400098PN121220
2090157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400124PN122220
2100157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400132PTI112120
2110157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400142PN612220
2120157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400145PN122220
2130157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400223EPTI222220
2140157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400495PTI112220
2150157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400735PTI122220
2160157เชียงราย11190พาน601119000094EPN112110
2170157เชียงราย11190พาน601119000114PN112220
2180157เชียงราย11190พาน611119000001EPTI122220
2190157เชียงราย11190พาน611119000009EPN121120
2200157เชียงราย11190พาน611119000019PTI222220
2210157เชียงราย11192แม่จัน6000140EPTI122220
2220157เชียงราย11192แม่จัน611119200015EPTI222220
2230157เชียงราย11194แม่สาย5900103PN122220
2240157เชียงราย11194แม่สาย5900153PN122220
2250157เชียงราย11194แม่สาย5900155PN122220
2260157เชียงราย11194แม่สาย5900157EPN122220
2270157เชียงราย11194แม่สาย5900163PN122220
2280157เชียงราย11194แม่สาย5900168PN422220
2290157เชียงราย11194แม่สาย5900172PN122220
2300157เชียงราย11194แม่สาย5900177PN122220
2310157เชียงราย11194แม่สาย5900189PN122220
2320157เชียงราย11194แม่สาย5900196PN122220
2330157เชียงราย11194แม่สาย5900197EPN122220
2340157เชียงราย11194แม่สาย5900203PN122220
2350157เชียงราย11194แม่สาย5900204PN122220
2360157เชียงราย11194แม่สาย5900209PTI422220
2370157เชียงราย11194แม่สาย6000001PN622220
2380157เชียงราย11194แม่สาย6000004PN422220
2390157เชียงราย11194แม่สาย6000006PN122220
2400157เชียงราย11194แม่สาย6000007PR322220
2410157เชียงราย11194แม่สาย6000045PN622220
2420157เชียงราย11194แม่สาย6000051PN122220
2430157เชียงราย11194แม่สาย6000052PN422220
2440157เชียงราย11194แม่สาย6000057PN322210
2450157เชียงราย11194แม่สาย6000059PN622220
2460157เชียงราย11194แม่สาย6000060EPN222220
2470157เชียงราย11194แม่สาย6000064EPN222220
2480157เชียงราย11194แม่สาย6000070PN122220
2490157เชียงราย11194แม่สาย6000081PN122220
2500157เชียงราย11194แม่สาย6000082PN522220
2510157เชียงราย11194แม่สาย6000084EPN222220
2520157เชียงราย11194แม่สาย6000086PN122220
2530157เชียงราย11194แม่สาย6000087PN122220
2540157เชียงราย11194แม่สาย6000088PN122220
2550157เชียงราย11194แม่สาย6000091PN122220
2560157เชียงราย11194แม่สาย6000103PF422220
2570157เชียงราย11194แม่สาย6000104PN122110
2580157เชียงราย11194แม่สาย6000106EPN222220
2590157เชียงราย11194แม่สาย6000107PN622120
2600157เชียงราย11194แม่สาย6000108PN122110
2610157เชียงราย11194แม่สาย6000109EPN222220
2620157เชียงราย11194แม่สาย6000111PN122120
2630157เชียงราย11194แม่สาย6000112PR422220
2640157เชียงราย11194แม่สาย6000113PN122110
2650157เชียงราย11194แม่สาย6000114PN322220
2660157เชียงราย11194แม่สาย6000115EPN122110
2670157เชียงราย11194แม่สาย6000116PN621110
2680157เชียงราย11194แม่สาย6000118PN522120
2690157เชียงราย11194แม่สาย6000119PN122220
2700157เชียงราย11194แม่สาย6000120PN122220
2710157เชียงราย11194แม่สาย6000121PN122220
2720157เชียงราย11194แม่สาย6000122EPN222120
2730157เชียงราย11194แม่สาย6000123PN122220
2740157เชียงราย11194แม่สาย6000125EPN222220
2750157เชียงราย11194แม่สาย6000126PN522110
2760157เชียงราย11194แม่สาย6000127EPN222110
2770157เชียงราย11194แม่สาย6000129PN322220
2780157เชียงราย11194แม่สาย6000143PN122220
2790157เชียงราย11194แม่สาย6000154PN122120
2800157เชียงราย11194แม่สาย6000155PTI522110
2810157เชียงราย11194แม่สาย6000156PN522220
2820157เชียงราย11194แม่สาย6000157PN112110
2830157เชียงราย11194แม่สาย6000158PN112110
2840157เชียงราย11194แม่สาย6000159PN122220
2850157เชียงราย11194แม่สาย6000160PN112120
2860157เชียงราย11194แม่สาย6000161PN122110
2870157เชียงราย11194แม่สาย6000162PN612210
2880157เชียงราย11194แม่สาย6000163PN412110
2890157เชียงราย11194แม่สาย6000165PN212110
2900157เชียงราย11194แม่สาย6000172PN112110
2910157เชียงราย11195แม่สรวย611119500004EPN221220
2920157เชียงราย11195แม่สรวย611119500014PO223220
2930157เชียงราย11195แม่สรวย611119500062PTI222220
2940157เชียงราย11195แม่สรวย611119500088PR412220
2950157เชียงราย11196เวียงป่าเป้า6000037PN512220
2960157เชียงราย11200แม่ฟ้าหลวง6000010PTAD622220
2970157เชียงราย11200แม่ฟ้าหลวง611120000057EPTI222220
2980157เชียงราย11201แม่ลาว6000023-N112120
2990157เชียงราย11201แม่ลาว611120100019PTI222220
3000157เชียงราย11202เวียงเชียงรุ้ง601120200017EPTI122220
3010157เชียงราย11454เชียงของ611145400010EPN222220