เลือกเขต

เลือกจังหวัด

Total 215 items.

ผู้ป่วยที่รักษาเกิน 1 ปี แต่ยังไม่ได้สรุปผลการรักษา

AFB: <2 = ลบ , 2 = N/A , >2 = บวก
ผลการรักษา : 0 = กำลังรักษา
 RegionPcodePnameHcodeHNAMETbnoClassTypeAfb0Afb2Afb3Afb5Afb6ผลการรักษา
10150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900093EPTI222220
20150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900104PN122210
30150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900125EPO122220
40150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900204PO122220
50150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900290PN412220
60150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900313EPN122220
70150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900319EPN122220
80150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900325EPO222220
90150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900385PO122220
100150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900386PTI122120
110150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900388EPN122220
120150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900395PTI511210
130150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900429PN612210
140150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900431EPN122220
150150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000217EPTI222210
160150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900062EPN222220
170150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900067EPN122220
180150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5900073PN511210
190150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5900040PN612220
200150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900066PN642220
210150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900088PN222220
220150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900097PN112210
230150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900028PN552220
240150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900040PO111110
250150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900046PN522220
260150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900079PN422220
270150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900143PN512210
280150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900144PO112210
290150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900152PO244110
300150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900181EPN222220
310150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900198EPN222210
320150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900026PN612120
330150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900087PN541220
340150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.6000024EPTI122220
350150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900051PN612120
360150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900110PN411120
370150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900112PN446110
380150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900114EPN122220
390150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900064PTI112120
400150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900069EPN112120
410150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900071PN412220
420150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900079PN112120
430150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900085EPN112120
440150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5900042PN112120
450150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.5900009PN212220
460150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5900004PN452240
470150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5900007PN612220
480150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5900009PTI612220
490150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900055EPN121220
500150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5900047PN422220
510150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5900012EPN22220
520150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5900025PN611220
530150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900051EPN222220
540150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900054PN622220
550150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000019PN622220
560150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2,รพอ.5900028PN412220
570150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2,รพอ.60/00002EPN222220
580150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2,รพอ.60/00014EPTI222220
590150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่,รพอ.5900028PN122220
600150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่,รพอ.5900030PN222220
610150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่,รพอ.5900032PN222220
620150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700081PN422220
630150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700085PN312220
640150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700088PN122220
650150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700111PN222220
660150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700113PN522220
670150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700125EPN222220
680150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700131EPN222220
690150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700144EPN222220
700150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700149EPN222220
710150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700150EPN222220
720150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700151PN222220
730150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700152EPN122220
740150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700167EPN122220
750150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700176PN122220
760150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700194PN522220
770150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700195PN122220
780150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700197EPN222220
790150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700198EPN222220
800150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700199EPN222220
810150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700200PN122220
820150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700201PN122220
830150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700202PN122220
840150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700203EPN222220
850150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700204EPN222220
860150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700205EPN122220
870150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700206EPN122220
880150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700207PN122220
890150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700208PN222220
900150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700209EPN222220
910150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700210PN122220
920150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700211EPN222220
930150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700212EPN222220
940150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700213PN122220
950150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700214PN622220
960150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700215PN122220
970150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700216PN622220
980150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700217EPN222220
990150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700218EPN122220
1000150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700219PN122220
1010150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700220PN422220
1020150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700221EPN122220
1030150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700222PN122220
1040150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700223EPN122220
1050150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700224EPN122220
1060150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700225PN122220
1070150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700226PN422220
1080150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700227PN122220
1090150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700228PN422220
1100150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700229PN122220
1110150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700230PN122220
1120150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700231EPN222220
1130150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5700232EPN122220
1140150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800001EPO222220
1150150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800002PN222220
1160150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800003PN122220
1170150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800004PN422220
1180150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800005EPN122220
1190150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800006PN422220
1200150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800007PN422220
1210150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800008PN122220
1220150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800009PN622220
1230150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800010EPN122220
1240150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800011PN622220
1250150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800012EPN222220
1260150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800013EPN222220
1270150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800014PN122220
1280150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800015EPN122220
1290150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800016PN122220
1300150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800017EPN122220
1310150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800018EPN222220
1320150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800019EPN122220
1330150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800020PN122220
1340150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800021EPN122220
1350150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800022PN122220
1360150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800023EPN222220
1370150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800024PN422220
1380150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800025PN122220
1390150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800026PN222220
1400150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800027PN422220
1410150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800028PN122220
1420150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800029PN422220
1430150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800030PN422220
1440150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800031EPN122220
1450150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800032EPN222220
1460150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800033EPN122220
1470150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800034EPN422220
1480150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800035PN122220
1490150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800036PN122220
1500150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800037EPN122220
1510150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800038PN122220
1520150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800039PN422220
1530150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800040EPN222220
1540150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800041PN522220
1550150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800042PN422220
1560150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800043PN122220
1570150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800044PN122220
1580150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800045PN422220
1590150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800046PN422220
1600150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800047PN122220
1610150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800048PN122220
1620150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800049PN122220
1630150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800050PN122220
1640150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800051PN222220
1650150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800052PN222220
1660150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800053PN222220
1670150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800054EPN222220
1680150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800055PN122220
1690150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5800056PN422220
1700150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900050PN422220
1710150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900057PN522220
1720150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900065PN422220
1730150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900068EPN222220
1740150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900078PN222220
1750150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900079EPN222220
1760150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900080EPN222220
1770150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900081EPN222220
1780150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900082PN222220
1790150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900083EPN222220
1800150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900084PN422220
1810150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900085PN622220
1820150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900086PN622220
1830150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900087PN222220
1840150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900088PN622220
1850150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900089PN422220
1860150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900090PN422220
1870150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900092PN122220
1880150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900093EPN122220
1890150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900094PN122220
1900150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900095PN122220
1910150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900096PN522220
1920150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900097PN322220
1930150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900098PN122220
1940150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900099PN122220
1950150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900100PN422220
1960150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900101PN122220
1970150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900102PN622220
1980150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900103PN122220
1990150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900104PN622220
2000150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900105EPN122220
2010150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900106PN122220
2020150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900107PN122220
2030150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900108EPN122220
2040150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900109EPN122220
2050150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900110EPN222220
2060150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900111EPN222220
2070150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900112EPN122220
2080150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900113PN222220
2090150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900114EPN122220
2100150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900115PN122220
2110150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900116PN122220
2120150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่5900117PN222220
2130150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่5900025PO111110
2140150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่5900032PN111110
2150150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่5900037PN111110