เลือกเขต


Total 330 items.

ผู้ป่วยที่รักษาเกิน 1 ปี แต่ยังไม่ได้สรุปผลการรักษา

AFB: <2 = ลบ , 2 = N/A , >2 = บวก
ผลการรักษา : 0 = กำลังรักษา
 RegionPcodePnameHcodehnameTbnoClassTypeAfb0Afb2Afb3Afb5Afb6ผลการรักษา
10150เชียงใหม่10713นครพิงค์5900395PTI511210
20150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000120PN621120
30150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000191EPO122220
40150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000217EPTI122220
50150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000259EPN122220
60150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000292PO322220
70150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000304EPO122220
80150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000308EPO222220
90150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000315EPO222220
100150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000323PTI221210
110150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300072PTI112220
120150เชียงใหม่11119จอมทอง6000003PF611620
130150เชียงใหม่11119จอมทอง6000024EPTI222220
140150เชียงใหม่11119จอมทอง6000025PTI622120
150150เชียงใหม่11123แม่แตง6000020EPN112110
160150เชียงใหม่11123แม่แตง6000064PTAD122220
170150เชียงใหม่11123แม่แตง6000079PR112220
180150เชียงใหม่11123แม่แตง6000119PN611220
190150เชียงใหม่11125ฝาง6000152EPN222220
200150เชียงใหม่11126แม่อาย6000031PN441120
210150เชียงใหม่11126แม่อาย6000051EPN122220
220150เชียงใหม่11130สันทราย6000056EPN112120
230150เชียงใหม่11130สันทราย6000060EPO212120
240150เชียงใหม่11130สันทราย6000062EPO112120
250150เชียงใหม่11135สารภี6000024PR612220
260150เชียงใหม่11136เวียงแหง6000014PR622120
270150เชียงใหม่11137ไชยปราการ611113700005EPTI222220
280150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ6000008PN612220
290150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่6000030PN322220
300150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่6000051PN521450
310150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่5900051EPN222220
320150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่5900054PN622220
330150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000023EPN222220
340150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000024PN422220
350150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000026PN222220
360150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000034PN122220
370150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000035PN622220
380150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000038PN222220
390150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000039PN622220
400150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000040EPN522220
410150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000042PN222220
420150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000045PN522220
430150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100001PN222220
440150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100002EPN222220
450150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00015EPN222220
460150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00022PN322220
470150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00024EPN122220
480150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00025PN422220
490150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00026PN542140
500150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00028PN422220
510150เชียงใหม่11995เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล61000011PF222220
520150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000004EPN222220
530150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000013PN222220
540150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000015PN122220
550150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000025EPN222220
560150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000031PN222220
570150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6100020PTI222220
580150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000038PN222220
590150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000051PN422220
600150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000060EPN222220
610150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000071PN222220
620150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000072PN422220
630150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000081EPN222220
640150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000082EPN222220
650150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000084PN522220
660150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000085EPN222220
670150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000086PN422220
680150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000093EPN222220
690150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000094EPN222220
700150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000095PN122220
710150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000103PN122220
720150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000106PN122220
730150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000112PN622220
740150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000113PN122220
750150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000119PN422220
760150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000125EPN222220
770150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000129EPN222220
780150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000130EPN222220
790150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่611378000030PN622220
800150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่601378300017PO122110
810150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่601378300023PN113120
820150เชียงใหม่14465เทศบาลนครเชียงใหม่6000001PTI212220
830150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6000015PN121220
840150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6100032PTI222220
850150เชียงใหม่14916สยามราษฎร์601491600011EPN122220
860151ลำพูน10714ลำพูน6000110PN112210
870151ลำพูน10714ลำพูน6000119PN511220
880151ลำพูน10714ลำพูน6000127PN121210
890151ลำพูน10714ลำพูน6000128PN122210
900151ลำพูน10714ลำพูน6000135PN121120
910151ลำพูน10714ลำพูน6000148PN112120
920151ลำพูน10714ลำพูน611071400083PN121120
930151ลำพูน11142ลี้6000017PN512220
940151ลำพูน11142ลี้611114200003EPO222220
950151ลำพูน11144ป่าซาง6000017PN112110
960151ลำพูน11144ป่าซาง6000019PN622210
970151ลำพูน11144ป่าซาง6000033EPN222220
980151ลำพูน11145บ้านธิ6000017PN112220
990151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ6000017PN322120
1000151ลำพูน14555ศิริเวช,รพอ.6000002PN121220
1010152ลำปาง10672ลำปาง5900095PTAD541220
1020152ลำปาง10672ลำปาง5900236PN412210
1030152ลำปาง10672ลำปาง6000053PTI122220
1040152ลำปาง10672ลำปาง6000093PN522210
1050152ลำปาง10672ลำปาง6000116PN321220
1060152ลำปาง10672ลำปาง6000127PTI143220
1070152ลำปาง10672ลำปาง6000128EPN622220
1080152ลำปาง10672ลำปาง6000131EPN122220
1090152ลำปาง10672ลำปาง6000136PN652210
1100152ลำปาง10672ลำปาง6000139EPN122220
1110152ลำปาง10672ลำปาง6000159EPTI112220
1120152ลำปาง10672ลำปาง6000164PN432220
1130152ลำปาง10672ลำปาง6000166PR522220
1140152ลำปาง10672ลำปาง6000179PN522220
1150152ลำปาง10672ลำปาง6000193PR622220
1160152ลำปาง10672ลำปาง6000201PN122220
1170152ลำปาง10672ลำปาง6000202PN121120
1180152ลำปาง10672ลำปาง6000207PN622220
1190152ลำปาง10672ลำปาง6000208PN412220
1200152ลำปาง10672ลำปาง6000209PN622220
1210152ลำปาง10672ลำปาง6000217EPN122220
1220152ลำปาง10672ลำปาง6000218PN112220
1230152ลำปาง10672ลำปาง6000220PR422220
1240152ลำปาง10672ลำปาง6000221EPN122220
1250152ลำปาง10672ลำปาง6000222PN422220
1260152ลำปาง10672ลำปาง6000224EPN122220
1270152ลำปาง10672ลำปาง6000225EPN122220
1280152ลำปาง10672ลำปาง6000226PTI122220
1290152ลำปาง10672ลำปาง6000227EPN122220
1300152ลำปาง10672ลำปาง6000229EPN122220
1310152ลำปาง10672ลำปาง6000231PN122220
1320152ลำปาง10672ลำปาง6000232PN122220
1330152ลำปาง10672ลำปาง6000234PN122220
1340152ลำปาง10672ลำปาง6000235PTI122220
1350152ลำปาง10672ลำปาง6000236PN322220
1360152ลำปาง10672ลำปาง6000237PN422220
1370152ลำปาง10672ลำปาง6000238PN422220
1380152ลำปาง10672ลำปาง6000239PN622220
1390152ลำปาง10672ลำปาง6000240PN122220
1400152ลำปาง10672ลำปาง6000242PN622220
1410152ลำปาง10672ลำปาง6000244PN112220
1420152ลำปาง10672ลำปาง6000245PN122220
1430152ลำปาง10672ลำปาง6000246PN622220
1440152ลำปาง10672ลำปาง6000247PN122220
1450152ลำปาง10672ลำปาง6000248EPN122220
1460152ลำปาง10672ลำปาง6000250PN112220
1470152ลำปาง10672ลำปาง6000251PN412220
1480152ลำปาง10672ลำปาง6000252PN122220
1490152ลำปาง10672ลำปาง6000253PN622220
1500152ลำปาง10672ลำปาง6000254PN462220
1510152ลำปาง10672ลำปาง6000258EPN122220
1520152ลำปาง10672ลำปาง6000259PN522220
1530152ลำปาง10672ลำปาง6000260PN122220
1540152ลำปาง10672ลำปาง6000261PN622220
1550152ลำปาง10672ลำปาง6000263PN122220
1560152ลำปาง10672ลำปาง6000264PTI412220
1570152ลำปาง10672ลำปาง6000265PN622220
1580152ลำปาง10672ลำปาง6000268PN122220
1590152ลำปาง10672ลำปาง6000269EPN122220
1600152ลำปาง10672ลำปาง6000270PN122220
1610152ลำปาง10672ลำปาง6000271PN622220
1620152ลำปาง10672ลำปาง6000272PN122220
1630152ลำปาง10672ลำปาง6000273PN122220
1640152ลำปาง10672ลำปาง6000275PN122220
1650152ลำปาง10672ลำปาง6000276PN122220
1660152ลำปาง10672ลำปาง6000277PN522220
1670152ลำปาง10672ลำปาง6000278PR622220
1680152ลำปาง10672ลำปาง6000279EPN122220
1690152ลำปาง10672ลำปาง6000281PN122220
1700152ลำปาง10672ลำปาง6000282PN622220
1710152ลำปาง10672ลำปาง6000283PN522220
1720152ลำปาง10672ลำปาง6000284PN122220
1730152ลำปาง10672ลำปาง6000287EPTI122220
1740152ลำปาง10672ลำปาง6000294PTI422220
1750152ลำปาง10672ลำปาง6000302EPTI122220
1760152ลำปาง10672ลำปาง6000314PN122220
1770152ลำปาง10672ลำปาง6000344EPN122220
1780152ลำปาง10672ลำปาง601067200313PTI222220
1790152ลำปาง10672ลำปาง611067200004PTI622220
1800152ลำปาง10672ลำปาง611067200044EPN122220
1810152ลำปาง11147เกาะคา6000029EPN222220
1820152ลำปาง11150แจ้ห่ม601115000028EPN122220
1830152ลำปาง11151วังเหนือ6000008PN412110
1840152ลำปาง11157เมืองปาน6000004PN112220
1850152ลำปาง11512ค่ายสุรศักดิ์มนตรี611151200003PN122220
1860154แพร่10715แพร่601071500163PN412210
1870154แพร่10715แพร่601071500164PN112220
1880154แพร่10715แพร่601071500175PN612220
1890154แพร่10715แพร่601071500244PTI122220
1900154แพร่10715แพร่601071500247EPN122220
1910154แพร่10715แพร่611071500002PTI222220
1920154แพร่11167ลอง6000025EPN222220
1930154แพร่11167ลอง6000026EPN222220
1940154แพร่11167ลอง6000039EPN222220
1950154แพร่11167ลอง6000040EPN122220
1960154แพร่11167ลอง6000045EPF222220
1970154แพร่11167ลอง6000046EPN222220
1980154แพร่11167ลอง6000048PN522220
1990154แพร่11167ลอง6000054EPN222220
2000154แพร่11167ลอง611116700012PN222220
2010154แพร่11169สูงเม่น6000075PN452220
2020154แพร่11170สอง6000053PN412220
2030155น่าน11173แม่จริม611117300003PTI222220
2040155น่าน11176ท่าวังผา6000045PN521120
2050155น่าน11453ปัว6000012PR112120
2060155น่าน11510ค่ายสุริยพงษ์601151000004PTI222220
2070155น่าน11625เฉลิมพระเกียรติ,รพช6000014PN112120
2080156พะเยา10717พะเยา6000066PN112120
2090156พะเยา10717พะเยา6000069PN112120
2100156พะเยา10717พะเยา6000108PN122220
2110156พะเยา10717พะเยา6000147PN422420
2120156พะเยา10717พะเยา6000170EPN122220
2130156พะเยา10718เชียงคำ601071800090PR622220
2140156พะเยา10718เชียงคำ601071800096PN111210
2150156พะเยา10718เชียงคำ611071800063-1PTI222220
2160156พะเยา11184จุน6000034PR122220
2170156พะเยา11184จุน6000043PN122220
2180156พะเยา11184จุน611118400017PTI222220
2190156พะเยา11185เชียงม่วน5900014EPN122220
2200156พะเยา11185เชียงม่วน6000015PN112210
2210156พะเยา11186ดอกคำใต้6000034EPN212220
2220156พะเยา11186ดอกคำใต้6000060PN412120
2230156พะเยา11186ดอกคำใต้6000065PN412120
2240156พะเยา11187ปง,6000039PN561220
2250156พะเยา11187ปง,6000042EPN122220
2260156พะเยา11187ปง,611118700026PR222220
2270156พะเยา11188แม่ใจ6000004EPN212220
2280156พะเยา11188แม่ใจ6000010PN112120
2290157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900397EPTI222220
2300157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000359EPO112210
2310157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000371PN412220
2320157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000397EPN112220
2330157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000409PTI161250
2340157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000441EPTI122220
2350157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000494EPN222220
2360157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000496PN122220
2370157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000512PN322220
2380157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000523EPN222220
2390157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000549PTAD122220
2400157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000572PN112210
2410157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000578PN112210
2420157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400491EPO222220
2430157เชียงราย11189เทิง6000019PN112220
2440157เชียงราย11190พาน601119000040PN162420
2450157เชียงราย11190พาน601119000050PTI122120
2460157เชียงราย11190พาน601119000068EPTI122210
2470157เชียงราย11190พาน601119000079PR612120
2480157เชียงราย11190พาน601119000094EPN112110
2490157เชียงราย11190พาน601119900065PN652410
2500157เชียงราย11190พาน611119000001EPTI122220
2510157เชียงราย11190พาน611119000019PTI222220
2520157เชียงราย11192แม่จัน6000052PR112120
2530157เชียงราย11192แม่จัน6000079PR421210
2540157เชียงราย11193เชียงแสน5900021PN322220
2550157เชียงราย11193เชียงแสน6000033PN612120
2560157เชียงราย11193เชียงแสน6000046PO112120
2570157เชียงราย11194แม่สาย5900103PN122220
2580157เชียงราย11194แม่สาย5900153PN122220
2590157เชียงราย11194แม่สาย5900155PN122220
2600157เชียงราย11194แม่สาย5900157EPN122220
2610157เชียงราย11194แม่สาย5900163PN122220
2620157เชียงราย11194แม่สาย5900168PN422220
2630157เชียงราย11194แม่สาย5900172PN122220
2640157เชียงราย11194แม่สาย5900177PN122220
2650157เชียงราย11194แม่สาย5900189PN122220
2660157เชียงราย11194แม่สาย5900196PN122220
2670157เชียงราย11194แม่สาย5900197EPN122220
2680157เชียงราย11194แม่สาย5900203PN122220
2690157เชียงราย11194แม่สาย5900204PN122220
2700157เชียงราย11194แม่สาย5900209PTI422220
2710157เชียงราย11194แม่สาย6000001PN622220
2720157เชียงราย11194แม่สาย6000004PN422220
2730157เชียงราย11194แม่สาย6000006PN122220
2740157เชียงราย11194แม่สาย6000007PR322220
2750157เชียงราย11194แม่สาย6000045PN622220
2760157เชียงราย11194แม่สาย6000051PN122220
2770157เชียงราย11194แม่สาย6000052PN422220
2780157เชียงราย11194แม่สาย6000057PN322210
2790157เชียงราย11194แม่สาย6000059PN622220
2800157เชียงราย11194แม่สาย6000060EPN222220
2810157เชียงราย11194แม่สาย6000064EPN222220
2820157เชียงราย11194แม่สาย6000070PN122220
2830157เชียงราย11194แม่สาย6000081PN122220
2840157เชียงราย11194แม่สาย6000082PN522220
2850157เชียงราย11194แม่สาย6000084EPN222220
2860157เชียงราย11194แม่สาย6000086PN122220
2870157เชียงราย11194แม่สาย6000087PN122220
2880157เชียงราย11194แม่สาย6000088PN122220
2890157เชียงราย11194แม่สาย6000091PN122220
2900157เชียงราย11194แม่สาย6000103PF422220
2910157เชียงราย11194แม่สาย6000104PN122110
2920157เชียงราย11194แม่สาย6000106EPN222220
2930157เชียงราย11194แม่สาย6000107PN622120
2940157เชียงราย11194แม่สาย6000108PN122110
2950157เชียงราย11194แม่สาย6000109EPN222220
2960157เชียงราย11194แม่สาย6000111PN122120
2970157เชียงราย11194แม่สาย6000112PR422220
2980157เชียงราย11194แม่สาย6000113PN122110
2990157เชียงราย11194แม่สาย6000114PN322220
3000157เชียงราย11194แม่สาย6000115EPN122110
3010157เชียงราย11194แม่สาย6000116PN622110
3020157เชียงราย11194แม่สาย6000118PN522120
3030157เชียงราย11194แม่สาย6000119PN122220
3040157เชียงราย11194แม่สาย6000120PN122220
3050157เชียงราย11194แม่สาย6000121PN122220
3060157เชียงราย11194แม่สาย6000122EPN222120
3070157เชียงราย11194แม่สาย6000123PN122220
3080157เชียงราย11194แม่สาย6000124PN122110
3090157เชียงราย11194แม่สาย6000125EPN222220
3100157เชียงราย11194แม่สาย6000126PN522110
3110157เชียงราย11194แม่สาย6000127EPN222110
3120157เชียงราย11194แม่สาย6000129PN322220
3130157เชียงราย11194แม่สาย6000131PN122110
3140157เชียงราย11194แม่สาย6000134PN122110
3150157เชียงราย11194แม่สาย6000135PN422220
3160157เชียงราย11194แม่สาย6000136PTI222220
3170157เชียงราย11194แม่สาย6000137PN422110
3180157เชียงราย11195แม่สรวย6000034PN121210
3190157เชียงราย11195แม่สรวย6000037PN625120
3200157เชียงราย11195แม่สรวย611119500062PTI222220
3210157เชียงราย11196เวียงป่าเป้า6000037PN512220
3220157เชียงราย11200แม่ฟ้าหลวง6000010PTAD622220
3230157เชียงราย11201แม่ลาว611120100010PTAD122220
3240157เชียงราย11202เวียงเชียงรุ้ง6000014PN122220
3250157เชียงราย11202เวียงเชียงรุ้ง601120200017EPTI122220
3260157เชียงราย15012สมเด็จพระญาณสังวร6000022EPN222220
3270158แม่ฮ่องสอน10719ศรีสังวาลย์6000057PN122110
3280158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม6000002PN122220
3290158แม่ฮ่องสอน11205แม่สะเรียง6000040PN122220
3300158แม่ฮ่องสอน11205แม่สะเรียง6000045PN112220