เลือกเขต


Total 258 items.

ผู้ป่วยที่รักษาเกิน 1 ปี แต่ยังไม่ได้สรุปผลการรักษา

AFB: <2 = ลบ , 2 = N/A , >2 = บวก
ผลการรักษา : 0 = กำลังรักษา
 RegionPcodePnameHcodehnameTbnoClassTypeAfb0Afb2Afb3Afb5Afb6ผลการรักษา
10150เชียงใหม่10713นครพิงค์5900290PN422120
20150เชียงใหม่10713นครพิงค์5900395PTI511210
30150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000102PO122240
40150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000114EPN122220
50150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000120PN621120
60150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000191EPO122220
70150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000192EPO222220
80150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000193EPN122220
90150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000202PO311120
100150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000206PN122220
110150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000210EPN122220
120150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000217EPTI222220
130150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000312PTI122220
140150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300087PTI222120
150150เชียงใหม่11119จอมทอง6000003PF611620
160150เชียงใหม่11119จอมทอง6000024EPTI222220
170150เชียงใหม่11119จอมทอง6000025PTI622120
180150เชียงใหม่11119จอมทอง6000040EPN222220
190150เชียงใหม่11121เชียงดาว6000054EPN122220
200150เชียงใหม่11123แม่แตง6000018EPN112110
210150เชียงใหม่11123แม่แตง6000020EPN112110
220150เชียงใหม่11123แม่แตง6000046PN652110
230150เชียงใหม่11123แม่แตง6000064PTAD122220
240150เชียงใหม่11123แม่แตง6000078PR412210
250150เชียงใหม่11123แม่แตง6000079PR112220
260150เชียงใหม่11125ฝาง6000090PN412220
270150เชียงใหม่11125ฝาง6000118PR112220
280150เชียงใหม่11126แม่อาย6000031PN441120
290150เชียงใหม่11128สันป่าตอง6000029PN522120
300150เชียงใหม่11133ดอยเต่า6000007PN511210
310150เชียงใหม่11135สารภี6000024PR612220
320150เชียงใหม่11138แม่วาง601113800006PN634140
330150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ6000008PN612220
340150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ611164300006-N412220
350150เชียงใหม่11978ดารารัศมี60/002PN422220
360150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่6000030PN322220
370150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่5900051EPN222220
380150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่5900054PN622220
390150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000006PN122220
400150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000007EPN222220
410150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000008EPN222220
420150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000009PN422220
430150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000010PN122220
440150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000011PN222220
450150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000013PN222220
460150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000014EPN222220
470150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000015EPN222220
480150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000016PN122220
490150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000017EPN222220
500150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000018PN122220
510150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000019PN622220
520150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000020PN622220
530150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000021EPN222220
540150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000022PN222220
550150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000023EPN222220
560150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000024PN422220
570150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000025EPN222220
580150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000026PN222220
590150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000027PN122220
600150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000028PN322220
610150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000029PN122220
620150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000031PN122220
630150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000032EPN222220
640150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000034PN122220
650150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00015EPN222220
660150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00017PN522220
670150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00022PN322220
680150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400002EPN522220
690150เชียงใหม่11995เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล6000003PN521220
700150เชียงใหม่11995เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล61000011PF222220
710150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000004EPN222220
720150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000012PN122220
730150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000013PN222220
740150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000015PN122220
750150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000017PN421220
760150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000031PN222220
770150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6100020PTI222220
780150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000038PN222220
790150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000051PN422220
800150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000060EPN222220
810150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000071PN222220
820150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000072PN422220
830150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000081EPN222220
840150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000082EPN222220
850150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000084PN522220
860150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000085EPN222220
870150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000086PN422220
880150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6000015PN121220
890151ลำพูน10714ลำพูน6000001PTI122210
900151ลำพูน10714ลำพูน6000020PR511110
910151ลำพูน10714ลำพูน6000030EPR222220
920151ลำพูน10714ลำพูน6000051PN112110
930151ลำพูน10714ลำพูน6000084PTI111210
940151ลำพูน10714ลำพูน6000110PN112210
950151ลำพูน11142ลี้6000017PN512220
960151ลำพูน11142ลี้6000022PR421120
970151ลำพูน11142ลี้611114200003EPO222220
980151ลำพูน11144ป่าซาง6000017PN112110
990151ลำพูน11144ป่าซาง6000019PN622210
1000151ลำพูน14555ศิริเวช,รพอ.6000002PN121220
1010152ลำปาง10672ลำปาง5900095PTAD541210
1020152ลำปาง10672ลำปาง5900185PTI432220
1030152ลำปาง10672ลำปาง5900186PN511220
1040152ลำปาง10672ลำปาง5900218PN411220
1050152ลำปาง10672ลำปาง5900228PN442220
1060152ลำปาง10672ลำปาง5900236PN112220
1070152ลำปาง10672ลำปาง5900241PTI112220
1080152ลำปาง10672ลำปาง5900252PN112220
1090152ลำปาง10672ลำปาง5900253EPN122220
1100152ลำปาง10672ลำปาง5900266EPR112220
1110152ลำปาง10672ลำปาง5900274EPTAD112220
1120152ลำปาง10672ลำปาง6000040EPTI122220
1130152ลำปาง10672ลำปาง6000053PTI132220
1140152ลำปาง10672ลำปาง6000057PN112220
1150152ลำปาง10672ลำปาง6000058EPN122220
1160152ลำปาง10672ลำปาง6000059PN112220
1170152ลำปาง10672ลำปาง6000093PN542220
1180152ลำปาง10672ลำปาง6000101PN512220
1190152ลำปาง10672ลำปาง6000116PN322220
1200152ลำปาง10672ลำปาง6000122EPN222220
1210152ลำปาง10672ลำปาง6000123PN122220
1220152ลำปาง10672ลำปาง6000125PN512220
1230152ลำปาง10672ลำปาง6000127PTI122220
1240152ลำปาง10672ลำปาง6000128EPN622220
1250152ลำปาง10672ลำปาง6000129EPTI122220
1260152ลำปาง10672ลำปาง6000131EPN122220
1270152ลำปาง10672ลำปาง6000135PTI122220
1280152ลำปาง10672ลำปาง6000136PN612220
1290152ลำปาง10672ลำปาง6000139EPN122220
1300152ลำปาง10672ลำปาง6000155PN122220
1310152ลำปาง10672ลำปาง6000159EPTI112220
1320152ลำปาง10672ลำปาง6000164PN432220
1330152ลำปาง10672ลำปาง6000166PR522220
1340152ลำปาง10672ลำปาง6000179PN522220
1350152ลำปาง10672ลำปาง6000193PR622220
1360152ลำปาง10672ลำปาง6000202PN122220
1370152ลำปาง10672ลำปาง6000203EPTI122220
1380152ลำปาง10672ลำปาง6000244PN112220
1390152ลำปาง10672ลำปาง6000264PTI412220
1400152ลำปาง10672ลำปาง6000294PTI422220
1410152ลำปาง10672ลำปาง611067200004PTI622220
1420152ลำปาง10672ลำปาง611067200044EPN122220
1430152ลำปาง11146แม่เมาะ6000004EPTI222220
1440152ลำปาง11147เกาะคา6000017PN112120
1450152ลำปาง11147เกาะคา6000019EPN122220
1460152ลำปาง11147เกาะคา6000029EPN222220
1470152ลำปาง11147เกาะคา611114700015PN212220
1480152ลำปาง11149งาว5900062EPN122220
1490152ลำปาง11149งาว6000035EPN122220
1500152ลำปาง11151วังเหนือ6000008PN412110
1510152ลำปาง11154แม่ทะ6000001PN612220
1520152ลำปาง11157เมืองปาน6000004PN112220
1530152ลำปาง11157เมืองปาน6000014EPN112220
1540154แพร่10715แพร่601071500004PTI121220
1550154แพร่10715แพร่601071500044PTI122220
1560154แพร่10715แพร่601071500125PTI222210
1570154แพร่10715แพร่601071500146EPN222220
1580154แพร่10715แพร่611071500002PTI222220
1590154แพร่11167ลอง6000025EPN222220
1600154แพร่11167ลอง6000026EPN222220
1610154แพร่11167ลอง6000039EPN222220
1620154แพร่11167ลอง6000045EPF222220
1630154แพร่11167ลอง611116700012PN222220
1640155น่าน11176ท่าวังผา6000039PR111220
1650155น่าน11453ปัว6000012PR112120
1660155น่าน11510ค่ายสุริยพงษ์601151000001PN622220
1670155น่าน11510ค่ายสุริยพงษ์601151000002PN622220
1680155น่าน11625เฉลิมพระเกียรติ,รพช6000014PN122220
1690156พะเยา10717พะเยา6000028EPN122220
1700156พะเยา10717พะเยา6000059PN624420
1710156พะเยา10717พะเยา6000060PN112120
1720156พะเยา10717พะเยา6000066PN112120
1730156พะเยา10717พะเยา6000069PN112120
1740156พะเยา10717พะเยา6000108PN122220
1750156พะเยา10718เชียงคำ601071800031PTI122210
1760156พะเยา10718เชียงคำ611071800063-1PTI222220
1770156พะเยา11184จุน5900037PTAD622120
1780156พะเยา11184จุน6000011EPN122210
1790156พะเยา11184จุน6000026PN422220
1800156พะเยา11184จุน611118400017PTI222220
1810156พะเยา11185เชียงม่วน5900014EPN122220
1820156พะเยา11186ดอกคำใต้6000025EPN122220
1830156พะเยา11186ดอกคำใต้6000028PN112120
1840156พะเยา11186ดอกคำใต้6000034EPN212220
1850156พะเยา11187ปง,611118700026PR222220
1860156พะเยา11188แม่ใจ6000004EPN212220
1870156พะเยา11188แม่ใจ6000010PN112120
1880157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900397EPTI222220
1890157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000007EPN222220
1900157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000224EPN122220
1910157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000252EPN222220
1920157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000291PN622220
1930157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000333PN122220
1940157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000359EPO112220
1950157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000371PN422220
1960157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000397EPN122220
1970157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000409PTI622220
1980157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000441EPTI122220
1990157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100068PO122220
2000157เชียงราย11189เทิง6000019PN112220
2010157เชียงราย11190พาน601119000040PN162420
2020157เชียงราย11190พาน601119000050PTI122120
2030157เชียงราย11190พาน601119000068EPTI122210
2040157เชียงราย11190พาน601119900065PN652410
2050157เชียงราย11191ป่าแดด6000003PN442120
2060157เชียงราย11192แม่จัน6000025PN122220
2070157เชียงราย11192แม่จัน6000026PN662220
2080157เชียงราย11192แม่จัน6000052PR112120
2090157เชียงราย11192แม่จัน6000079PR421210
2100157เชียงราย11193เชียงแสน5900021PN322220
2110157เชียงราย11193เชียงแสน6000028PN112220
2120157เชียงราย11194แม่สาย5800056PN122220
2130157เชียงราย11194แม่สาย5900103PN122220
2140157เชียงราย11194แม่สาย5900153PN122220
2150157เชียงราย11194แม่สาย5900155PN122220
2160157เชียงราย11194แม่สาย5900157EPN122220
2170157เชียงราย11194แม่สาย5900163PN122220
2180157เชียงราย11194แม่สาย5900168PN422220
2190157เชียงราย11194แม่สาย5900172PN122220
2200157เชียงราย11194แม่สาย5900177PN122220
2210157เชียงราย11194แม่สาย5900189PN122220
2220157เชียงราย11194แม่สาย5900196PN122220
2230157เชียงราย11194แม่สาย5900197EPN122220
2240157เชียงราย11194แม่สาย5900203PN122220
2250157เชียงราย11194แม่สาย5900204PN122220
2260157เชียงราย11194แม่สาย5900209PTI422220
2270157เชียงราย11194แม่สาย6000001PN622220
2280157เชียงราย11194แม่สาย6000004PN422220
2290157เชียงราย11194แม่สาย6000006PN122220
2300157เชียงราย11194แม่สาย6000007PR322220
2310157เชียงราย11194แม่สาย6000045PN622220
2320157เชียงราย11194แม่สาย6000051PN122220
2330157เชียงราย11194แม่สาย6000052PN422220
2340157เชียงราย11194แม่สาย6000057PN422220
2350157เชียงราย11194แม่สาย6000059PN222220
2360157เชียงราย11194แม่สาย6000060EPN222220
2370157เชียงราย11194แม่สาย6000064EPN222220
2380157เชียงราย11194แม่สาย6000070PN122220
2390157เชียงราย11194แม่สาย6000081PN122220
2400157เชียงราย11194แม่สาย6000082PN522220
2410157เชียงราย11194แม่สาย6000084EPN222220
2420157เชียงราย11194แม่สาย6000086PN122220
2430157เชียงราย11194แม่สาย6000087PN122220
2440157เชียงราย11194แม่สาย6000088PN122220
2450157เชียงราย11194แม่สาย6000091PN122220
2460157เชียงราย11194แม่สาย6000106EPN222220
2470157เชียงราย11195แม่สรวย6000034PN121210
2480157เชียงราย11195แม่สรวย6000037PN625120
2490157เชียงราย11201แม่ลาว611120100010PTAD122220
2500157เชียงราย11202เวียงเชียงรุ้ง6000014PN122220
2510157เชียงราย11202เวียงเชียงรุ้ง601120200017EPTI122220
2520158แม่ฮ่องสอน10719ศรีสังวาลย์611071900031PTI222220
2530158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม6000002PN122220
2540158แม่ฮ่องสอน11204ปาย5900023PTI612220
2550158แม่ฮ่องสอน11205แม่สะเรียง6000009PN111220
2560158แม่ฮ่องสอน11205แม่สะเรียง6000016EPN122220
2570158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า6000020PTAD112210
2580158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า6000022PN122220