เลือกเขต


Total 405 items.

ผู้ป่วยที่รักษาเกิน 1 ปี แต่ยังไม่ได้สรุปผลการรักษา

AFB: <2 = ลบ , 2 = N/A , >2 = บวก
ผลการรักษา : 0 = กำลังรักษา
 RegionPcodePnameHcodehnameTbnoClassTypeAfb0Afb2Afb3Afb5Afb6ผลการรักษา
10150เชียงใหม่10713นครพิงค์5900395PTI511210
20150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000120PN621120
30150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000191EPO122220
40150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000259EPN122220
50150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000292PO322220
60150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000304EPO122220
70150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000315EPO222220
80150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000323PTI221210
90150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000343EPN122220
100150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000367EPO222220
110150เชียงใหม่10713นครพิงค์601071300400EPO222220
120150เชียงใหม่10713นครพิงค์601071300406EPO222220
130150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300010PTI122220
140150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300072PTI112220
150150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300123PTI221220
160150เชียงใหม่11119จอมทอง6000003PF611620
170150เชียงใหม่11119จอมทอง6000024EPTI222220
180150เชียงใหม่11119จอมทอง6000025PTI622120
190150เชียงใหม่11119จอมทอง601111900052EPTI222220
200150เชียงใหม่11121เชียงดาว611112100008PTI222210
210150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด611112200033PTI422220
220150เชียงใหม่11123แม่แตง6000020EPN112110
230150เชียงใหม่11123แม่แตง6000064PTAD122220
240150เชียงใหม่11123แม่แตง6000119PN611220
250150เชียงใหม่11123แม่แตง6000144PN212110
260150เชียงใหม่11123แม่แตง6000189EPTI212220
270150เชียงใหม่11123แม่แตง611112300009PN112220
280150เชียงใหม่11125ฝาง6000152EPN222220
290150เชียงใหม่11126แม่อาย6000031PN441120
300150เชียงใหม่11126แม่อาย6000051EPN122220
310150เชียงใหม่11128สันป่าตอง5900044PTI412110
320150เชียงใหม่11128สันป่าตอง6000073EPN222220
330150เชียงใหม่11128สันป่าตอง611112800097EPTI222220
340150เชียงใหม่11130สันทราย6000056EPN112120
350150เชียงใหม่11130สันทราย6000060EPO212120
360150เชียงใหม่11130สันทราย6000062EPO112120
370150เชียงใหม่11136เวียงแหง6000014PR622120
380150เชียงใหม่11136เวียงแหง611113600016PR122220
390150เชียงใหม่11139แม่ออน611113900002PTI222220
400150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ6000008PN612220
410150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่6000030PN322220
420150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่6000051PN521450
430150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่601198000073PN644220
440150เชียงใหม่11982ลานนา เชียงใหม่601198200001PR522220
450150เชียงใหม่11982ลานนา เชียงใหม่601198200002PN222220
460150เชียงใหม่11982ลานนา เชียงใหม่601198200003PN122220
470150เชียงใหม่11982ลานนา เชียงใหม่601198200004PN122220
480150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่5900051EPN222220
490150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่5900054PN622220
500150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000023EPN222220
510150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000024PN422220
520150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000026PN222220
530150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000034PN122220
540150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000035PN622220
550150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000038PN222220
560150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000039PN622220
570150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000040EPN522220
580150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000042PN222220
590150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000045PN522220
600150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000047PN422220
610150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000048PN222220
620150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000049PN222220
630150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000050EPN222220
640150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000051EPN222220
650150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100001PN222220
660150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100002EPN222220
670150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100005PN222220
680150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100006PN222220
690150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100007PN222220
700150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม26000026PN542140
710150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400006PN122210
720150เชียงใหม่11995เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล611199500001PF255430
730150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000013PN222220
740150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000015PN122220
750150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000025EPN222220
760150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000031PN222220
770150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6100020PTI222220
780150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่601378300023PN113120
790150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่611378300010PTI641110
800150เชียงใหม่14465เทศบาลนครเชียงใหม่6000001PTI212220
810150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6000015PN121220
820150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6000022PN122220
830150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6000023PN122210
840150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6100032PTI222220
850151ลำพูน10714ลำพูน6000127PN121210
860151ลำพูน10714ลำพูน6000135PN121120
870151ลำพูน10714ลำพูน611071400083PN121120
880151ลำพูน11142ลี้6000017PN512220
890151ลำพูน11144ป่าซาง6000019PN622210
900151ลำพูน11145บ้านธิ6000017PN112220
910151ลำพูน14555ศิริเวช,รพอ.6000009PN421220
920151ลำพูน24956โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง6000013PN641410
930152ลำปาง10672ลำปาง5900095PTAD541220
940152ลำปาง10672ลำปาง5900236PN412210
950152ลำปาง10672ลำปาง6000093PN522210
960152ลำปาง10672ลำปาง6000116PN321220
970152ลำปาง10672ลำปาง6000127PTI143220
980152ลำปาง10672ลำปาง6000131EPN122220
990152ลำปาง10672ลำปาง6000136PN652210
1000152ลำปาง10672ลำปาง6000139EPN122220
1010152ลำปาง10672ลำปาง6000164PN432220
1020152ลำปาง10672ลำปาง6000166PR522220
1030152ลำปาง10672ลำปาง6000179PN522220
1040152ลำปาง10672ลำปาง6000193PR622220
1050152ลำปาง10672ลำปาง6000201PN122220
1060152ลำปาง10672ลำปาง6000202PN121120
1070152ลำปาง10672ลำปาง6000207PN622220
1080152ลำปาง10672ลำปาง6000208PN412220
1090152ลำปาง10672ลำปาง6000209PN622220
1100152ลำปาง10672ลำปาง6000217EPN122220
1110152ลำปาง10672ลำปาง6000218PN112220
1120152ลำปาง10672ลำปาง6000220PR422220
1130152ลำปาง10672ลำปาง6000221EPN122220
1140152ลำปาง10672ลำปาง6000222PN422220
1150152ลำปาง10672ลำปาง6000224EPN122220
1160152ลำปาง10672ลำปาง6000225EPN122220
1170152ลำปาง10672ลำปาง6000226PTI122220
1180152ลำปาง10672ลำปาง6000227EPN122220
1190152ลำปาง10672ลำปาง6000229EPN122220
1200152ลำปาง10672ลำปาง6000231PN122220
1210152ลำปาง10672ลำปาง6000232PN122220
1220152ลำปาง10672ลำปาง6000234PN122220
1230152ลำปาง10672ลำปาง6000235PTI122220
1240152ลำปาง10672ลำปาง6000236PN322220
1250152ลำปาง10672ลำปาง6000237PN422220
1260152ลำปาง10672ลำปาง6000238PN422220
1270152ลำปาง10672ลำปาง6000239PN622220
1280152ลำปาง10672ลำปาง6000240PN122220
1290152ลำปาง10672ลำปาง6000242PN622220
1300152ลำปาง10672ลำปาง6000244PN112220
1310152ลำปาง10672ลำปาง6000245PN122220
1320152ลำปาง10672ลำปาง6000246PN622220
1330152ลำปาง10672ลำปาง6000247PN122220
1340152ลำปาง10672ลำปาง6000248EPN122220
1350152ลำปาง10672ลำปาง6000250PN112220
1360152ลำปาง10672ลำปาง6000251PN412220
1370152ลำปาง10672ลำปาง6000252PN122220
1380152ลำปาง10672ลำปาง6000253PN622220
1390152ลำปาง10672ลำปาง6000254PN462220
1400152ลำปาง10672ลำปาง6000258EPN122220
1410152ลำปาง10672ลำปาง6000259PN522220
1420152ลำปาง10672ลำปาง6000260PN122220
1430152ลำปาง10672ลำปาง6000261PN622220
1440152ลำปาง10672ลำปาง6000263PN122220
1450152ลำปาง10672ลำปาง6000264PTI412220
1460152ลำปาง10672ลำปาง6000265PN622220
1470152ลำปาง10672ลำปาง6000268PN122220
1480152ลำปาง10672ลำปาง6000269EPN122220
1490152ลำปาง10672ลำปาง6000270PN122220
1500152ลำปาง10672ลำปาง6000271PN622220
1510152ลำปาง10672ลำปาง6000272PN122220
1520152ลำปาง10672ลำปาง6000273PN122220
1530152ลำปาง10672ลำปาง6000275PN122220
1540152ลำปาง10672ลำปาง6000276PN122220
1550152ลำปาง10672ลำปาง6000277PN522220
1560152ลำปาง10672ลำปาง6000278PR622220
1570152ลำปาง10672ลำปาง6000279EPN122220
1580152ลำปาง10672ลำปาง6000281PN122220
1590152ลำปาง10672ลำปาง6000282PN622220
1600152ลำปาง10672ลำปาง6000283PN522220
1610152ลำปาง10672ลำปาง6000284PN122220
1620152ลำปาง10672ลำปาง6000285PN422220
1630152ลำปาง10672ลำปาง6000286PN122220
1640152ลำปาง10672ลำปาง6000287EPTI122220
1650152ลำปาง10672ลำปาง6000288PN522220
1660152ลำปาง10672ลำปาง6000289PN122220
1670152ลำปาง10672ลำปาง6000290PN122220
1680152ลำปาง10672ลำปาง6000291EPN122220
1690152ลำปาง10672ลำปาง6000292PN522220
1700152ลำปาง10672ลำปาง6000293PN122220
1710152ลำปาง10672ลำปาง6000294PR422110
1720152ลำปาง10672ลำปาง6000295PN422220
1730152ลำปาง10672ลำปาง6000296PR622220
1740152ลำปาง10672ลำปาง6000297PN622220
1750152ลำปาง10672ลำปาง6000298PN522220
1760152ลำปาง10672ลำปาง6000300PR422220
1770152ลำปาง10672ลำปาง6000301PN422220
1780152ลำปาง10672ลำปาง6000303PN422220
1790152ลำปาง10672ลำปาง6000307PN122220
1800152ลำปาง10672ลำปาง6000309PN422220
1810152ลำปาง10672ลำปาง6000312EPN122220
1820152ลำปาง10672ลำปาง6000314PN122220
1830152ลำปาง10672ลำปาง6000315PN122220
1840152ลำปาง10672ลำปาง6000318PTI122220
1850152ลำปาง10672ลำปาง6000319PN122220
1860152ลำปาง10672ลำปาง6000321PN522220
1870152ลำปาง10672ลำปาง6000322PN622220
1880152ลำปาง10672ลำปาง6000323PN622220
1890152ลำปาง10672ลำปาง6000324PN122220
1900152ลำปาง10672ลำปาง6000325PN322220
1910152ลำปาง10672ลำปาง6000326PN122220
1920152ลำปาง10672ลำปาง6000327EPN122220
1930152ลำปาง10672ลำปาง6000328EPR122220
1940152ลำปาง10672ลำปาง6000329PN122220
1950152ลำปาง10672ลำปาง6000332EPN122220
1960152ลำปาง10672ลำปาง6000333PN122220
1970152ลำปาง10672ลำปาง6000334PN122220
1980152ลำปาง10672ลำปาง6000335PN322220
1990152ลำปาง10672ลำปาง6000336EPN122220
2000152ลำปาง10672ลำปาง6000337EPN122220
2010152ลำปาง10672ลำปาง6000338PN622220
2020152ลำปาง10672ลำปาง6000339PN322220
2030152ลำปาง10672ลำปาง6000340PN122220
2040152ลำปาง10672ลำปาง6000343EPN122220
2050152ลำปาง10672ลำปาง6000344EPN122220
2060152ลำปาง10672ลำปาง601067200313PTI222220
2070152ลำปาง10672ลำปาง611067200004PTI622220
2080152ลำปาง10672ลำปาง611067200005PN122220
2090152ลำปาง10672ลำปาง611067200007EPN122220
2100152ลำปาง10672ลำปาง611067200024EPN112220
2110152ลำปาง10672ลำปาง611067200040EPTI322220
2120152ลำปาง10672ลำปาง611067200044EPN122220
2130152ลำปาง11147เกาะคา6000057EPN112220
2140152ลำปาง11150แจ้ห่ม601115000028EPN122220
2150152ลำปาง11151วังเหนือ6000033PN222220
2160152ลำปาง11152เถิน6000032PN112220
2170152ลำปาง11157เมืองปาน6000004PN112220
2180152ลำปาง11157เมืองปาน6000019PN122220
2190152ลำปาง11512ค่ายสุรศักดิ์มนตรี611151200003PN122220
2200154แพร่10715แพร่601071500163PN412210
2210154แพร่10715แพร่601071500164PN112220
2220154แพร่10715แพร่601071500175PN612220
2230154แพร่10715แพร่601071500244PTI122220
2240154แพร่10715แพร่601071500247EPN122220
2250154แพร่10715แพร่601071500248PN312220
2260154แพร่10715แพร่601071500269PN141410
2270154แพร่10715แพร่611071500002PTI222220
2280154แพร่11167ลอง6000025EPN222220
2290154แพร่11167ลอง6000026EPN222220
2300154แพร่11167ลอง6000039EPN222220
2310154แพร่11167ลอง6000040EPN122220
2320154แพร่11167ลอง6000045EPF222220
2330154แพร่11167ลอง6000046EPN222220
2340154แพร่11167ลอง6000048PN522220
2350154แพร่11167ลอง6000054EPN222220
2360154แพร่11167ลอง6000058PN112220
2370154แพร่11167ลอง6000065EPN222220
2380154แพร่11167ลอง6000066EPN222220
2390154แพร่11167ลอง6000069PN222220
2400154แพร่11167ลอง601116700060PTI222220
2410154แพร่11169สูงเม่น6000075PN452220
2420154แพร่11170สอง6000039PTI222220
2430154แพร่11170สอง6000088PN122220
2440154แพร่11170สอง6000089PN122220
2450155น่าน10716น่าน6000204EPN111210
2460155น่าน11176ท่าวังผา6000045PN521120
2470155น่าน11177เวียงสา6000027PN112220
2480155น่าน11453ปัว6000012PR112120
2490155น่าน11510ค่ายสุริยพงษ์601151000004PTI222220
2500156พะเยา10717พะเยา6000108PN122220
2510156พะเยา10717พะเยา6000147PN422420
2520156พะเยา10717พะเยา6000166EPR222220
2530156พะเยา10717พะเยา6000170EPN122220
2540156พะเยา10718เชียงคำ601071800096PN111210
2550156พะเยา10718เชียงคำ611071800063-1PTI222220
2560156พะเยา11184จุน611118400015PTI222220
2570156พะเยา11184จุน611118400017PTI222220
2580156พะเยา11185เชียงม่วน6000020EPN222220
2590156พะเยา11186ดอกคำใต้6000060PN412120
2600156พะเยา11186ดอกคำใต้6000065PN412120
2610156พะเยา11186ดอกคำใต้6000088PN111210
2620156พะเยา11186ดอกคำใต้6000089PN512120
2630156พะเยา11186ดอกคำใต้6000090PN612120
2640156พะเยา11187ปง,6000042EPN122220
2650156พะเยา11187ปง,611118700026PR222220
2660156พะเยา11188แม่ใจ6000010PN112120
2670157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000359EPO112210
2680157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000371PN412220
2690157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000409PTI161250
2700157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000494EPN222220
2710157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000496PN122220
2720157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000512PN322220
2730157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000523EPN222220
2740157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000549PTAD122220
2750157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000572PN111210
2760157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000578PN112210
2770157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000627PN122220
2780157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000629PN612210
2790157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000633EPN122220
2800157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000643PN122120
2810157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000685EPTI222220
2820157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000689PN122110
2830157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000695PN122120
2840157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100005EPTI122210
2850157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100074PTI122220
2860157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100086PTI112210
2870157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400096EPO222220
2880157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400491EPO222220
2890157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400495PTI112220
2900157เชียงราย11189เทิง6000019PN112120
2910157เชียงราย11189เทิง6000043PN622220
2920157เชียงราย11190พาน601119000068EPTI122210
2930157เชียงราย11190พาน601119000079PR612120
2940157เชียงราย11190พาน601119000094EPN112110
2950157เชียงราย11190พาน601119900065PN652410
2960157เชียงราย11190พาน611119000001EPTI122220
2970157เชียงราย11190พาน611119000019PTI222220
2980157เชียงราย11192แม่จัน6000052PR112120
2990157เชียงราย11192แม่จัน6000079PR421210
3000157เชียงราย11192แม่จัน6000140EPTI122220
3010157เชียงราย11193เชียงแสน5900021PN322220
3020157เชียงราย11194แม่สาย5900103PN122220
3030157เชียงราย11194แม่สาย5900153PN122220
3040157เชียงราย11194แม่สาย5900155PN122220
3050157เชียงราย11194แม่สาย5900157EPN122220
3060157เชียงราย11194แม่สาย5900163PN122220
3070157เชียงราย11194แม่สาย5900168PN422220
3080157เชียงราย11194แม่สาย5900172PN122220
3090157เชียงราย11194แม่สาย5900177PN122220
3100157เชียงราย11194แม่สาย5900189PN122220
3110157เชียงราย11194แม่สาย5900196PN122220
3120157เชียงราย11194แม่สาย5900197EPN122220
3130157เชียงราย11194แม่สาย5900203PN122220
3140157เชียงราย11194แม่สาย5900204PN122220
3150157เชียงราย11194แม่สาย5900209PTI422220
3160157เชียงราย11194แม่สาย6000001PN622220
3170157เชียงราย11194แม่สาย6000004PN422220
3180157เชียงราย11194แม่สาย6000006PN122220
3190157เชียงราย11194แม่สาย6000007PR322220
3200157เชียงราย11194แม่สาย6000045PN622220
3210157เชียงราย11194แม่สาย6000051PN122220
3220157เชียงราย11194แม่สาย6000052PN422220
3230157เชียงราย11194แม่สาย6000057PN322210
3240157เชียงราย11194แม่สาย6000059PN622220
3250157เชียงราย11194แม่สาย6000060EPN222220
3260157เชียงราย11194แม่สาย6000064EPN222220
3270157เชียงราย11194แม่สาย6000070PN122220
3280157เชียงราย11194แม่สาย6000081PN122220
3290157เชียงราย11194แม่สาย6000082PN522220
3300157เชียงราย11194แม่สาย6000084EPN222220
3310157เชียงราย11194แม่สาย6000086PN122220
3320157เชียงราย11194แม่สาย6000087PN122220
3330157เชียงราย11194แม่สาย6000088PN122220
3340157เชียงราย11194แม่สาย6000091PN122220
3350157เชียงราย11194แม่สาย6000103PF422220
3360157เชียงราย11194แม่สาย6000104PN122110
3370157เชียงราย11194แม่สาย6000106EPN222220
3380157เชียงราย11194แม่สาย6000107PN622120
3390157เชียงราย11194แม่สาย6000108PN122110
3400157เชียงราย11194แม่สาย6000109EPN222220
3410157เชียงราย11194แม่สาย6000111PN122120
3420157เชียงราย11194แม่สาย6000112PR422220
3430157เชียงราย11194แม่สาย6000113PN122110
3440157เชียงราย11194แม่สาย6000114PN322220
3450157เชียงราย11194แม่สาย6000115EPN122110
3460157เชียงราย11194แม่สาย6000116PN621110
3470157เชียงราย11194แม่สาย6000118PN522120
3480157เชียงราย11194แม่สาย6000119PN122220
3490157เชียงราย11194แม่สาย6000120PN122220
3500157เชียงราย11194แม่สาย6000121PN122220
3510157เชียงราย11194แม่สาย6000122EPN222120
3520157เชียงราย11194แม่สาย6000123PN122220
3530157เชียงราย11194แม่สาย6000124PN122110
3540157เชียงราย11194แม่สาย6000125EPN222220
3550157เชียงราย11194แม่สาย6000126PN522110
3560157เชียงราย11194แม่สาย6000127EPN222110
3570157เชียงราย11194แม่สาย6000129PN322220
3580157เชียงราย11194แม่สาย6000131PN122110
3590157เชียงราย11194แม่สาย6000134PN122110
3600157เชียงราย11194แม่สาย6000135PN422220
3610157เชียงราย11194แม่สาย6000136PTI222220
3620157เชียงราย11194แม่สาย6000137PN422110
3630157เชียงราย11194แม่สาย6000140PR621220
3640157เชียงราย11194แม่สาย6000142PN122220
3650157เชียงราย11194แม่สาย6000143PN122220
3660157เชียงราย11194แม่สาย6000144PN522220
3670157เชียงราย11194แม่สาย6000145PN122110
3680157เชียงราย11194แม่สาย6000146PN122110
3690157เชียงราย11194แม่สาย6000147PN422220
3700157เชียงราย11194แม่สาย6000148PN122220
3710157เชียงราย11194แม่สาย6000149PN222220
3720157เชียงราย11194แม่สาย6000150PN512110
3730157เชียงราย11194แม่สาย6000151PN522220
3740157เชียงราย11194แม่สาย6000152PN412110
3750157เชียงราย11194แม่สาย6000153PN112110
3760157เชียงราย11194แม่สาย6000154PN122120
3770157เชียงราย11194แม่สาย6000155PTI522110
3780157เชียงราย11194แม่สาย6000156PN522220
3790157เชียงราย11194แม่สาย6000157PN112110
3800157เชียงราย11194แม่สาย6000158PN112110
3810157เชียงราย11194แม่สาย6000159PN122220
3820157เชียงราย11194แม่สาย6000160PN112120
3830157เชียงราย11194แม่สาย6000161PN122110
3840157เชียงราย11194แม่สาย6000162PN612210
3850157เชียงราย11194แม่สาย6000163PN412110
3860157เชียงราย11194แม่สาย6000164PN112110
3870157เชียงราย11194แม่สาย6000165PN212110
3880157เชียงราย11194แม่สาย6000166PN112110
3890157เชียงราย11194แม่สาย6000167PN122220
3900157เชียงราย11194แม่สาย6000168PN112110
3910157เชียงราย11194แม่สาย6000169PN412110
3920157เชียงราย11194แม่สาย6000170PN622220
3930157เชียงราย11194แม่สาย6000171PN112110
3940157เชียงราย11194แม่สาย6000172PN112110
3950157เชียงราย11194แม่สาย6000173PN222220
3960157เชียงราย11194แม่สาย6000176PN512110
3970157เชียงราย11195แม่สรวย611119500062PTI222220
3980157เชียงราย11195แม่สรวย611119500088PR422220
3990157เชียงราย11196เวียงป่าเป้า6000037PN512220
4000157เชียงราย11200แม่ฟ้าหลวง6000010PTAD622220
4010157เชียงราย11200แม่ฟ้าหลวง611120000057EPTI222220
4020157เชียงราย11201แม่ลาว6000023-N112120
4030157เชียงราย11202เวียงเชียงรุ้ง6000014PN122220
4040157เชียงราย11202เวียงเชียงรุ้ง601120200017EPTI122220
4050158แม่ฮ่องสอน11205แม่สะเรียง6000045PN112220