เลือกเขต


Total 592 items.

ผู้ป่วยที่รักษาเกิน 1 ปี แต่ยังไม่ได้สรุปผลการรักษา

AFB: <2 = ลบ , 2 = N/A , >2 = บวก
ผลการรักษา : 0 = กำลังรักษา
 RegionPcodePnameHcodehnameTbnoClassTypeAfb0Afb2Afb3Afb5Afb6ผลการรักษา
10150เชียงใหม่10713นครพิงค์5900395PTI511210
20150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000259EPN122220
30150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000292PO322220
40150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000304EPO122220
50150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000323PTI221210
60150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000343EPN122220
70150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000367EPO222220
80150เชียงใหม่10713นครพิงค์601071300400EPO222220
90150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300010PTI122220
100150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300013EPO222220
110150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300023EPO222220
120150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300057EPN222220
130150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300072PTI112220
140150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300075EPO222220
150150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300077EPN222220
160150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300084EPO222220
170150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300118PN612220
180150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300134EPO122220
190150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300136PN412220
200150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300149EPN122220
210150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300151EPTI122220
220150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300162PTI422120
230150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300168EPN222220
240150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300196PTI122210
250150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300207PR211220
260150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300233PTI222220
270150เชียงใหม่10713นครพิงค์611071300235PTI222210
280150เชียงใหม่11119จอมทอง6000003PF611620
290150เชียงใหม่11119จอมทอง6000025PTI622120
300150เชียงใหม่11119จอมทอง601111900052EPTI222220
310150เชียงใหม่11119จอมทอง611111900016PN341120
320150เชียงใหม่11119จอมทอง611111900017EPN122220
330150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม611112000003PN112220
340150เชียงใหม่11121เชียงดาว611112100008PTI222210
350150เชียงใหม่11121เชียงดาว611112100023PN441210
360150เชียงใหม่11121เชียงดาว611112100028PTAD621120
370150เชียงใหม่11121เชียงดาว611112100049EPTI222220
380150เชียงใหม่11121เชียงดาว611112100051EPTI222220
390150เชียงใหม่11123แม่แตง6000020EPN112110
400150เชียงใหม่11123แม่แตง6000064PTAD122220
410150เชียงใหม่11123แม่แตง6000119PN611220
420150เชียงใหม่11123แม่แตง6000189EPTI212220
430150เชียงใหม่11123แม่แตง611112300008PN631260
440150เชียงใหม่11123แม่แตง611112300009PN112220
450150เชียงใหม่11123แม่แตง611112300023PN112120
460150เชียงใหม่11123แม่แตง611112300046EPTI122120
470150เชียงใหม่11123แม่แตง611112300057PN212220
480150เชียงใหม่11125ฝาง611112500018-N122220
490150เชียงใหม่11125ฝาง611112500033PN122220
500150เชียงใหม่11125ฝาง611112500035EPN222220
510150เชียงใหม่11125ฝาง611112500041PN222220
520150เชียงใหม่11125ฝาง611112500042PN122220
530150เชียงใหม่11125ฝาง611112500044PN122220
540150เชียงใหม่11125ฝาง611112500055EPR162220
550150เชียงใหม่11125ฝาง611112500061PN222220
560150เชียงใหม่11125ฝาง611112500062PN122220
570150เชียงใหม่11125ฝาง611112500066PN222220
580150เชียงใหม่11125ฝาง611112500085PTI122220
590150เชียงใหม่11126แม่อาย611112600027PN112220
600150เชียงใหม่11126แม่อาย611112600031PN112220
610150เชียงใหม่11126แม่อาย611112600038PN412120
620150เชียงใหม่11126แม่อาย611112600055EPTI222220
630150เชียงใหม่11128สันป่าตอง611112800050PN512120
640150เชียงใหม่11128สันป่าตอง611112800052PN112120
650150เชียงใหม่11129สันกำแพง611112900035EPR222220
660150เชียงใหม่11129สันกำแพง611112900036PN412110
670150เชียงใหม่11130สันทราย6000056EPN112120
680150เชียงใหม่11130สันทราย611113000031EPN112120
690150เชียงใหม่11130สันทราย611113000035EPO222120
700150เชียงใหม่11130สันทราย621113000001PTI222220
710150เชียงใหม่11134อมก๋อย611113400006PN122220
720150เชียงใหม่11135สารภี6100020PN612220
730150เชียงใหม่11135สารภี6100021PN412220
740150เชียงใหม่11135สารภี6100028PF512210
750150เชียงใหม่11136เวียงแหง6000014PR622120
760150เชียงใหม่11136เวียงแหง611113600007EPTI222220
770150เชียงใหม่11138แม่วาง611113800007EPN222220
780150เชียงใหม่11138แม่วาง611113800008PN412110
790150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่6000051PN521450
800150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่611198000015PN122220
810150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่611198000016PN212220
820150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่611198000019PTAD112210
830150เชียงใหม่11982ลานนา เชียงใหม่601198200001PR522220
840150เชียงใหม่11982ลานนา เชียงใหม่601198200002PN222220
850150เชียงใหม่11982ลานนา เชียงใหม่601198200003PN122220
860150เชียงใหม่11982ลานนา เชียงใหม่601198200004PN122220
870150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่5900051EPN222220
880150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่5900054PN622220
890150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000023EPN222220
900150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000024PN422220
910150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000026PN222220
920150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000034PN122220
930150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000035PN622220
940150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000038PN222220
950150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000039PN622220
960150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000040EPN522220
970150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000042PN222220
980150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000045PN522220
990150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000047PN422220
1000150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000048PN222220
1010150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000049PN222220
1020150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000050EPN222220
1030150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000051EPN222220
1040150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100001PN222220
1050150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100002EPN222220
1060150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100003PN322220
1070150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100004EPN222220
1080150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100005PN222220
1090150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100006PN222220
1100150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100007PN222220
1110150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100008PN222220
1120150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100009PN622220
1130150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100010PN222220
1140150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100011EPN222220
1150150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100012EPN222220
1160150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100013EPN222220
1170150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100014PN222220
1180150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100015PN622220
1190150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100016PN222220
1200150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100017PN222220
1210150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100018PN322220
1220150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100019PN222220
1230150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100020PN222220
1240150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100021EPN222220
1250150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100022EPN222220
1260150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100023PN622220
1270150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100024PN622220
1280150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100025EPN222220
1290150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100026PN222220
1300150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100027EPN222220
1310150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100028PN222220
1320150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100029PN222220
1330150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100030PN422220
1340150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100031PN522220
1350150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่611199100032EPN222220
1360150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400007EPN122220
1370150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400008EPN222220
1380150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400009PN412210
1390150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400011PN412220
1400150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400013PN122220
1410150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400015EPN222220
1420150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400016EPN222220
1430150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400017PN212210
1440150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400018PN422220
1450150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2611199400019-N222220
1460150เชียงใหม่11995เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล611199500009PN211220
1470150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000015PN122220
1480150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000031PN222220
1490150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6100005EPN222220
1500150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6100006PO622220
1510150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6100013EPN222220
1520150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6100020PTI222220
1530150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่611378000036EPN222220
1540150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่611378000040PN222220
1550150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่611378000042PN222220
1560150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่611378000045PN212220
1570150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่611378000047-N222220
1580150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่611378000083PTI222220
1590150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่611378000084EPTI222220
1600150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่611378000085EPTI222220
1610150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่611378000087EPTI222220
1620150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่611378000123EPN222220
1630150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่601378300023PN113120
1640150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่611378300005PTI411110
1650150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่611378300010PTI641110
1660150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่611378300012PN111140
1670150เชียงใหม่14465เทศบาลนครเชียงใหม่6000001PTI212220
1680150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6000015PN121220
1690150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6100007EPN222220
1700150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6100008PN421220
1710150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6100009PN222220
1720150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6100011PN411220
1730150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6100018PN612220
1740150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6100021PTI221640
1750150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6100028PN222220
1760150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ6100032PTI222220
1770150เชียงใหม่14916สยามราษฎร์611491600001PF122220
1780151ลำพูน10714ลำพูน6000127PN121210
1790151ลำพูน10714ลำพูน6000145PTI122220
1800151ลำพูน10714ลำพูน611071400021PN111220
1810151ลำพูน10714ลำพูน611071400025EPN122220
1820151ลำพูน10714ลำพูน611071400027PN611110
1830151ลำพูน10714ลำพูน611071400028PN622220
1840151ลำพูน10714ลำพูน611071400037PF512210
1850151ลำพูน10714ลำพูน611071400039EPN222220
1860151ลำพูน10714ลำพูน611071400042EPN222220
1870151ลำพูน10714ลำพูน611071400055PN411120
1880151ลำพูน10714ลำพูน611071400058PN621110
1890151ลำพูน10714ลำพูน611071400067PN112220
1900151ลำพูน10714ลำพูน611071400072EPN122220
1910151ลำพูน10714ลำพูน611071400073PR121220
1920151ลำพูน10714ลำพูน611071400083PN121120
1930151ลำพูน10714ลำพูน611071400084PN111120
1940151ลำพูน10714ลำพูน611071400085PN121220
1950151ลำพูน10714ลำพูน611071400092PN112120
1960151ลำพูน10714ลำพูน611071400103PN421120
1970151ลำพูน10714ลำพูน611071400107PN112210
1980151ลำพูน11142ลี้6000017PN512220
1990151ลำพูน11142ลี้611114200007EPN222220
2000151ลำพูน11142ลี้611114200013PN522220
2010151ลำพูน11142ลี้611114200022EPN222220
2020151ลำพูน11144ป่าซาง6000019PN622210
2030151ลำพูน11144ป่าซาง611114400005EPN222220
2040151ลำพูน11144ป่าซาง611114400023-TI222220
2050151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ611200000018PN121120
2060151ลำพูน14555ศิริเวช,รพอ.6000009PN421220
2070151ลำพูน14555ศิริเวช,รพอ.6100001PN644110
2080151ลำพูน14555ศิริเวช,รพอ.611455500006PN521220
2090151ลำพูน24956โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง6000013PN641410
2100151ลำพูน24956โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง612495600007-N122220
2110152ลำปาง10672ลำปาง6000139EPN122220
2120152ลำปาง10672ลำปาง6000209PN622220
2130152ลำปาง10672ลำปาง6000218PN112220
2140152ลำปาง10672ลำปาง6000235PTI122220
2150152ลำปาง10672ลำปาง6000260PN122220
2160152ลำปาง10672ลำปาง6000276PN122220
2170152ลำปาง10672ลำปาง6000290PN122220
2180152ลำปาง10672ลำปาง6000294PR422110
2190152ลำปาง10672ลำปาง6000301PN422110
2200152ลำปาง10672ลำปาง6000309PN412220
2210152ลำปาง10672ลำปาง6000318PTI122220
2220152ลำปาง10672ลำปาง6000323PN622220
2230152ลำปาง10672ลำปาง6000325PN321120
2240152ลำปาง10672ลำปาง6000336EPN122220
2250152ลำปาง10672ลำปาง6000342PN122210
2260152ลำปาง10672ลำปาง6000343EPN122220
2270152ลำปาง10672ลำปาง6000350PN112110
2280152ลำปาง10672ลำปาง601067200313PTI222220
2290152ลำปาง10672ลำปาง6100013EPTI222220
2300152ลำปาง10672ลำปาง611067200005PN122220
2310152ลำปาง10672ลำปาง611067200006PN642210
2320152ลำปาง10672ลำปาง611067200020EPN522220
2330152ลำปาง10672ลำปาง611067200024EPN112220
2340152ลำปาง10672ลำปาง611067200031PN621120
2350152ลำปาง10672ลำปาง611067200048EPN122220
2360152ลำปาง10672ลำปาง611067200059PTAD422120
2370152ลำปาง10672ลำปาง611067200070EPR622220
2380152ลำปาง10672ลำปาง611067200071EPN112220
2390152ลำปาง10672ลำปาง611067200084PTI112220
2400152ลำปาง10672ลำปาง611067200091PN122220
2410152ลำปาง10672ลำปาง611067200092PN612210
2420152ลำปาง10672ลำปาง611067200096PN121220
2430152ลำปาง10672ลำปาง611067200097PN122220
2440152ลำปาง10672ลำปาง611067200098PN622220
2450152ลำปาง10672ลำปาง611067200108PN412220
2460152ลำปาง10672ลำปาง611067200109PN122210
2470152ลำปาง10672ลำปาง611067200126PN112220
2480152ลำปาง10672ลำปาง611067200129PN412210
2490152ลำปาง10672ลำปาง611067200132PN665220
2500152ลำปาง10672ลำปาง611067200134PN621120
2510152ลำปาง10672ลำปาง611067200140PN422220
2520152ลำปาง10672ลำปาง611067200144EPN122220
2530152ลำปาง10672ลำปาง611067200158PTI441220
2540152ลำปาง10672ลำปาง611067200252PTAD112220
2550152ลำปาง10672ลำปาง611067200267EPTI122120
2560152ลำปาง11147เกาะคา6000057EPN112220
2570152ลำปาง11147เกาะคา611114700008PN412240
2580152ลำปาง11147เกาะคา611114700014PN112220
2590152ลำปาง11147เกาะคา611114700025EPN222220
2600152ลำปาง11147เกาะคา611114700027EPN122220
2610152ลำปาง11148เสริมงาม611114800006EPR222220
2620152ลำปาง11148เสริมงาม611114800007EPN222220
2630152ลำปาง11148เสริมงาม611114800009PN412220
2640152ลำปาง11150แจ้ห่ม601115000028EPN122220
2650152ลำปาง11150แจ้ห่ม611115000011PN112210
2660152ลำปาง11150แจ้ห่ม611115000018PN413220
2670152ลำปาง11150แจ้ห่ม611115000022PN312210
2680152ลำปาง11150แจ้ห่ม611115000023PN456240
2690152ลำปาง11151วังเหนือ6000033PN222220
2700152ลำปาง11151วังเหนือ611115100008PN422220
2710152ลำปาง11151วังเหนือ611115100015EPTI222220
2720152ลำปาง11152เถิน611115200005PR222220
2730152ลำปาง11152เถิน611115200014PR422220
2740152ลำปาง11152เถิน611115200023PN622220
2750152ลำปาง11153แม่พริก611115300007PR222220
2760152ลำปาง11153แม่พริก611115300009PN222220
2770152ลำปาง11153แม่พริก611115300011EPN222220
2780152ลำปาง11153แม่พริก611115300013EPN222220
2790152ลำปาง11154แม่ทะ611115400016PN222220
2800152ลำปาง11154แม่ทะ611115400030-N431220
2810152ลำปาง11155สบปราบ611115500005EPR522220
2820152ลำปาง11155สบปราบ611115500009EPN222220
2830152ลำปาง11156ห้างฉัตร611115600025PN222120
2840152ลำปาง11156ห้างฉัตร611115600027PN112220
2850152ลำปาง11157เมืองปาน6000019PN122220
2860152ลำปาง11512ค่ายสุรศักดิ์มนตรี611151200001PN122220
2870152ลำปาง11512ค่ายสุรศักดิ์มนตรี611151200002PN222220
2880152ลำปาง11512ค่ายสุรศักดิ์มนตรี611151200005PN522220
2890152ลำปาง11512ค่ายสุรศักดิ์มนตรี611151200008PN122220
2900152ลำปาง11512ค่ายสุรศักดิ์มนตรี611151200009PN122220
2910152ลำปาง11512ค่ายสุรศักดิ์มนตรี611151200010PN122220
2920152ลำปาง11512ค่ายสุรศักดิ์มนตรี611151200021EPTI222220
2930154แพร่10715แพร่601071500163PN412210
2940154แพร่10715แพร่601071500175PN612220
2950154แพร่10715แพร่601071500244PTI122220
2960154แพร่10715แพร่601071500247EPN122220
2970154แพร่10715แพร่601071500248PN312220
2980154แพร่10715แพร่601071500269PN141410
2990154แพร่10715แพร่611071500013PTI122220
3000154แพร่10715แพร่611071500061EPN222220
3010154แพร่10715แพร่611071500079PTI223220
3020154แพร่10715แพร่611071500082PN611120
3030154แพร่10715แพร่611071500084PN612210
3040154แพร่10715แพร่611071500085PTI122220
3050154แพร่10715แพร่611071500088PN621220
3060154แพร่10715แพร่611071500100PTI222220
3070154แพร่10715แพร่611071500101PR212220
3080154แพร่10715แพร่611071500104PTI212120
3090154แพร่10715แพร่611071500212PTI121120
3100154แพร่10715แพร่611071500269EPTI222220
3110154แพร่11166ร้องกวาง611116600007EPN122220
3120154แพร่11167ลอง6000058PN112220
3130154แพร่11167ลอง611116700023PN222220
3140154แพร่11167ลอง611116700025PR222220
3150154แพร่11169สูงเม่น611116900019PN631120
3160154แพร่11170สอง6000039PTI222220
3170154แพร่11170สอง6000088PN122220
3180154แพร่11170สอง6000089PN122220
3190154แพร่11170สอง611117000016EPN222220
3200154แพร่11170สอง611117000030PN122220
3210155น่าน10716น่าน6000204EPN111210
3220155น่าน10716น่าน611071600017EPN122220
3230155น่าน10716น่าน611071600028EPR122220
3240155น่าน10716น่าน611071600031EPN122220
3250155น่าน10716น่าน611071600052EPN122210
3260155น่าน10716น่าน611071600054PN412120
3270155น่าน10716น่าน611071600057PN641120
3280155น่าน11176ท่าวังผา611117600011PN112220
3290155น่าน11176ท่าวังผา611117600012EPO122220
3300155น่าน11176ท่าวังผา611117600017PN112120
3310155น่าน11176ท่าวังผา611117600018PN412120
3320155น่าน11176ท่าวังผา611117600020PN412120
3330155น่าน11177เวียงสา6000027PN112220
3340155น่าน11178ทุ่งช้าง6100003PN312220
3350155น่าน11181สันติสุข611118100002EPR222220
3360155น่าน11183สองแคว611118300005EPN122220
3370155น่าน11453ปัว6000012PR112120
3380155น่าน11453ปัว611145300010PR214120
3390155น่าน11453ปัว611145300022EPN222220
3400155น่าน11453ปัว611145300023PN112110
3410155น่าน11453ปัว611145300025PN512210
3420155น่าน11453ปัว611145300027EPN222220
3430155น่าน11453ปัว611145300028PN122220
3440155น่าน11453ปัว611145300037EPN222220
3450155น่าน11625เฉลิมพระเกียรติ,รพช611162500002EPN222220
3460155น่าน11625เฉลิมพระเกียรติ,รพช611162500003EPN222220
3470156พะเยา10717พะเยา6000147PN422420
3480156พะเยา10717พะเยา6000166EPR222220
3490156พะเยา10717พะเยา6000170EPN122220
3500156พะเยา10717พะเยา6000195PN612120
3510156พะเยา10717พะเยา6100021EPN122220
3520156พะเยา10717พะเยา611071700003EPN122220
3530156พะเยา10717พะเยา611071700006EPN222220
3540156พะเยา10717พะเยา611071700012EPN222220
3550156พะเยา10717พะเยา611071700015PN612120
3560156พะเยา10717พะเยา611071700018PN512120
3570156พะเยา10717พะเยา611071700020PN422220
3580156พะเยา10717พะเยา611071700022EPN222220
3590156พะเยา10717พะเยา611071700029PN612120
3600156พะเยา10717พะเยา611071700034PN552120
3610156พะเยา10717พะเยา611071700057PTAD441120
3620156พะเยา10717พะเยา611071700069EPN222220
3630156พะเยา10717พะเยา611071700071EPN322220
3640156พะเยา10718เชียงคำ601071800096PN111210
3650156พะเยา10718เชียงคำ611071800046PN211210
3660156พะเยา10718เชียงคำ611071800063-1PTI222220
3670156พะเยา10718เชียงคำ611071800067PN121210
3680156พะเยา10718เชียงคำ611071800073EPN222220
3690156พะเยา10718เชียงคำ611071800077PN111210
3700156พะเยา10718เชียงคำ611071800079PTI441120
3710156พะเยา10718เชียงคำ611071800088PTI211110
3720156พะเยา10718เชียงคำ621071800017PTI222220
3730156พะเยา11184จุน611118400002PN641120
3740156พะเยา11184จุน611118400015PTI222220
3750156พะเยา11184จุน621118400010PN422220
3760156พะเยา11185เชียงม่วน6000020EPN222220
3770156พะเยา11185เชียงม่วน6100001PN112110
3780156พะเยา11186ดอกคำใต้6000088PN111210
3790156พะเยา11186ดอกคำใต้6000089PN512120
3800156พะเยา11186ดอกคำใต้6000090PN612120
3810156พะเยา11186ดอกคำใต้6000095EPN112220
3820156พะเยา11186ดอกคำใต้6100006PN412120
3830156พะเยา11186ดอกคำใต้6100007PN112120
3840156พะเยา11186ดอกคำใต้6100011PN112120
3850156พะเยา11186ดอกคำใต้611118600030PN541110
3860156พะเยา11186ดอกคำใต้611118600039EPN112220
3870156พะเยา11186ดอกคำใต้611118600047EPN212120
3880156พะเยา11186ดอกคำใต้611118600055PN112120
3890156พะเยา11186ดอกคำใต้611118600086EPTI222220
3900156พะเยา11187ปง,6000042EPN122220
3910156พะเยา11187ปง,611118700022PN222220
3920156พะเยา11187ปง,611118700024PN222220
3930156พะเยา11187ปง,611118700028PN622220
3940156พะเยา11187ปง,611118700029EPTI222220
3950156พะเยา11187ปง,611118700034PN212220
3960157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000359EPO112210
3970157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000371PN412220
3980157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000409PTI161250
3990157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000496PN122220
4000157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000549PTAD122220
4010157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000578PN112210
4020157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000629PN612210
4030157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000689PN122110
4040157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000695PN122120
4050157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000709PN122220
4060157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000713PN122120
4070157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100005EPTI122210
4080157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100029EPN222220
4090157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100031EPN222220
4100157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100046EPN122220
4110157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100072EPN222220
4120157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100076EPN222220
4130157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100077EPN222220
4140157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100081EPN122220
4150157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100088EPN222220
4160157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100089PN122220
4170157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400096EPO222220
4180157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400098PN121220
4190157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400124PN122220
4200157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400132PTI112120
4210157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400142PN612220
4220157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400145PN122220
4230157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400171EPN122220
4240157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400174PN112220
4250157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400201PN112220
4260157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400219EPO122220
4270157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400222PN112220
4280157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400223EPTI222220
4290157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400236PO112210
4300157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400268PO112210
4310157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400270PN422220
4320157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400287PN112220
4330157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400288PO122220
4340157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400289EPN122220
4350157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400292PN122220
4360157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400293PN422220
4370157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400302PN422220
4380157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400304PO122220
4390157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400321PO122220
4400157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400327EPN222220
4410157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400334PR122220
4420157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400337PN522420
4430157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400342PN122220
4440157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400350PTI122220
4450157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400358EPO122220
4460157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400363PTI612220
4470157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400365PN122220
4480157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400366PN622220
4490157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400367PN122220
4500157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400368PN122220
4510157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400369PN122220
4520157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400372PN122220
4530157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400379PN222220
4540157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400381PO122220
4550157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400384EPN222220
4560157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400387PN222220
4570157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400390PN422220
4580157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400393PN122220
4590157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400395EPN122220
4600157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400396PN122220
4610157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400399PN122220
4620157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400401EPN122220
4630157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400443PTI122220
4640157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400449EPN222220
4650157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400477EPTI122220
4660157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400495PTI112220
4670157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400735PTI122220
4680157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์621067400073PTI222220
4690157เชียงราย11190พาน601119000094EPN112110
4700157เชียงราย11190พาน601119000114PN112220
4710157เชียงราย11190พาน611119000001EPTI122220
4720157เชียงราย11190พาน611119000009EPN121120
4730157เชียงราย11190พาน611119000019PTI222220
4740157เชียงราย11190พาน611119000033PN312120
4750157เชียงราย11190พาน611119000036PTI112220
4760157เชียงราย11190พาน611119000045EPTI222220
4770157เชียงราย11190พาน611119000048PTI122220
4780157เชียงราย11190พาน611119000050PN412120
4790157เชียงราย11190พาน611119000053PO112120
4800157เชียงราย11190พาน611119000057EPTI212120
4810157เชียงราย11190พาน611119000062EPTI212120
4820157เชียงราย11191ป่าแดด611119100007PN612120
4830157เชียงราย11191ป่าแดด611119100016PN412120
4840157เชียงราย11192แม่จัน6000140EPTI122220
4850157เชียงราย11192แม่จัน611119200015EPTI222220
4860157เชียงราย11192แม่จัน611119200043PTI411220
4870157เชียงราย11192แม่จัน611119200066PR121220
4880157เชียงราย11193เชียงแสน611119300023EPN222220
4890157เชียงราย11194แม่สาย5900103PN122220
4900157เชียงราย11194แม่สาย5900153PN122220
4910157เชียงราย11194แม่สาย5900155PN122220
4920157เชียงราย11194แม่สาย5900157EPN122220
4930157เชียงราย11194แม่สาย5900163PN122220
4940157เชียงราย11194แม่สาย5900168PN422220
4950157เชียงราย11194แม่สาย5900172PN122220
4960157เชียงราย11194แม่สาย5900177PN122220
4970157เชียงราย11194แม่สาย5900189PN122220
4980157เชียงราย11194แม่สาย5900196PN122220
4990157เชียงราย11194แม่สาย5900197EPN122220
5000157เชียงราย11194แม่สาย5900203PN122220
5010157เชียงราย11194แม่สาย5900204PN122220
5020157เชียงราย11194แม่สาย5900209PTI422220
5030157เชียงราย11194แม่สาย6000001PN622220
5040157เชียงราย11194แม่สาย6000004PN422220
5050157เชียงราย11194แม่สาย6000006PN122220
5060157เชียงราย11194แม่สาย6000007PR322220
5070157เชียงราย11194แม่สาย6000045PN622220
5080157เชียงราย11194แม่สาย6000051PN122220
5090157เชียงราย11194แม่สาย6000052PN422220
5100157เชียงราย11194แม่สาย6000057PN322210
5110157เชียงราย11194แม่สาย6000059PN622220
5120157เชียงราย11194แม่สาย6000060EPN222220
5130157เชียงราย11194แม่สาย6000064EPN222220
5140157เชียงราย11194แม่สาย6000070PN122220
5150157เชียงราย11194แม่สาย6000081PN122220
5160157เชียงราย11194แม่สาย6000082PN522220
5170157เชียงราย11194แม่สาย6000084EPN222220
5180157เชียงราย11194แม่สาย6000086PN122220
5190157เชียงราย11194แม่สาย6000087PN122220
5200157เชียงราย11194แม่สาย6000088PN122220
5210157เชียงราย11194แม่สาย6000091PN122220
5220157เชียงราย11194แม่สาย6000103PF422220
5230157เชียงราย11194แม่สาย6000104PN122110
5240157เชียงราย11194แม่สาย6000106EPN222220
5250157เชียงราย11194แม่สาย6000107PN622120
5260157เชียงราย11194แม่สาย6000108PN122110
5270157เชียงราย11194แม่สาย6000109EPN222220
5280157เชียงราย11194แม่สาย6000111PN122120
5290157เชียงราย11194แม่สาย6000112PR422220
5300157เชียงราย11194แม่สาย6000113PN122110
5310157เชียงราย11194แม่สาย6000114PN322220
5320157เชียงราย11194แม่สาย6000115EPN122110
5330157เชียงราย11194แม่สาย6000116PN621110
5340157เชียงราย11194แม่สาย6000118PN522120
5350157เชียงราย11194แม่สาย6000119PN122220
5360157เชียงราย11194แม่สาย6000120PN122220
5370157เชียงราย11194แม่สาย6000121PN122220
5380157เชียงราย11194แม่สาย6000122EPN222120
5390157เชียงราย11194แม่สาย6000123PN122220
5400157เชียงราย11194แม่สาย6000125EPN222220
5410157เชียงราย11194แม่สาย6000126PN522110
5420157เชียงราย11194แม่สาย6000127EPN222110
5430157เชียงราย11194แม่สาย6000129PN322220
5440157เชียงราย11194แม่สาย6000143PN122220
5450157เชียงราย11194แม่สาย6000154PN122120
5460157เชียงราย11194แม่สาย6000155PTI522110
5470157เชียงราย11194แม่สาย6000156PN522220
5480157เชียงราย11194แม่สาย6000157PN112110
5490157เชียงราย11194แม่สาย6000158PN112110
5500157เชียงราย11194แม่สาย6000159PN122220
5510157เชียงราย11194แม่สาย6000160PN112120
5520157เชียงราย11194แม่สาย6000161PN122110
5530157เชียงราย11194แม่สาย6000162PN612210
5540157เชียงราย11194แม่สาย6000163PN412110
5550157เชียงราย11194แม่สาย6000165PN212110
5560157เชียงราย11194แม่สาย6000172PN112110
5570157เชียงราย11194แม่สาย6100019PN112210
5580157เชียงราย11194แม่สาย611119400001PTI222110
5590157เชียงราย11194แม่สาย611119400002EPTI222220
5600157เชียงราย11194แม่สาย611119400006PN122210
5610157เชียงราย11194แม่สาย611119400007EPN122110
5620157เชียงราย11194แม่สาย611119400008PN421210
5630157เชียงราย11194แม่สาย611119400012PN122220
5640157เชียงราย11195แม่สรวย611119500004EPN221220
5650157เชียงราย11195แม่สรวย611119500014PO223220
5660157เชียงราย11195แม่สรวย611119500021PN641210
5670157เชียงราย11195แม่สรวย611119500034PN612120
5680157เชียงราย11195แม่สรวย611119500051PTI212120
5690157เชียงราย11195แม่สรวย611119500062PTI222220
5700157เชียงราย11195แม่สรวย611119500088PR412220
5710157เชียงราย11196เวียงป่าเป้า6000037PN512220
5720157เชียงราย11196เวียงป่าเป้า611119600023PN112220
5730157เชียงราย11196เวียงป่าเป้า611119600024PN112220
5740157เชียงราย11196เวียงป่าเป้า611119600044EPTI222220
5750157เชียงราย11197พญาเม็งราย611119700023PN222220
5760157เชียงราย11197พญาเม็งราย611119700025PN222220
5770157เชียงราย11200แม่ฟ้าหลวง6000010PTAD622220
5780157เชียงราย11200แม่ฟ้าหลวง611120000018PN422140
5790157เชียงราย11200แม่ฟ้าหลวง611120000022PN421320
5800157เชียงราย11200แม่ฟ้าหลวง611120000057EPTI222220
5810157เชียงราย11201แม่ลาว6000023-N112120
5820157เชียงราย11201แม่ลาว611120100019PTI222220
5830157เชียงราย11202เวียงเชียงรุ้ง601120200017EPTI122220
5840157เชียงราย11454เชียงของ611145400010EPN222220
5850157เชียงราย11454เชียงของ611145400021PN112110
5860157เชียงราย11454เชียงของ611145400024EPN222220
5870158แม่ฮ่องสอน10719ศรีสังวาลย์611071900023PN612120
5880158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม611120300007EPTAD222220
5890158แม่ฮ่องสอน11204ปาย611120400010PR112220
5900158แม่ฮ่องสอน11205แม่สะเรียง611120500026PN412120
5910158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า611120800018PN222220
5920158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า611120800022EPN212210