เลือกเขต


Total 227 items.

ผู้ป่วยที่รักษาเกิน 1 ปี แต่ยังไม่ได้สรุปผลการรักษา

AFB: <2 = ลบ , 2 = N/A , >2 = บวก
ผลการรักษา : 0 = กำลังรักษา
 RegionPcodePnameHcodehnameTbnoClassTypeAfb0Afb2Afb3Afb5Afb6ผลการรักษา
10150เชียงใหม่10713นครพิงค์5900290PN422120
20150เชียงใหม่10713นครพิงค์5900385PO122220
30150เชียงใหม่10713นครพิงค์5900395PTI511210
40150เชียงใหม่10713นครพิงค์5900431EPN122220
50150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000074EPO222220
60150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000102PO122240
70150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000114EPN122220
80150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000120PN621120
90150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000217EPTI222220
100150เชียงใหม่10713นครพิงค์6000221PTI222220
110150เชียงใหม่11119จอมทอง5900062EPN222220
120150เชียงใหม่11119จอมทอง6000003PF611620
130150เชียงใหม่11119จอมทอง6000025PTI622120
140150เชียงใหม่11121เชียงดาว5900073PN511210
150150เชียงใหม่11123แม่แตง6000018EPN112110
160150เชียงใหม่11123แม่แตง6000020EPN112110
170150เชียงใหม่11123แม่แตง6000046PN652110
180150เชียงใหม่11123แม่แตง6000064PTAD122220
190150เชียงใหม่11125ฝาง6000144PTI422220
200150เชียงใหม่11128สันป่าตอง5900110PN421120
210150เชียงใหม่11128สันป่าตอง6000029PN522120
220150เชียงใหม่11134อมก๋อย6000003EPN122220
230150เชียงใหม่11138แม่วาง601113800006PN634140
240150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ611164300006-N412220
250150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่5900051EPN222220
260150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่5900054PN622220
270150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000006PN122220
280150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000007EPN222220
290150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000008EPN222220
300150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000009PN422220
310150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000010PN122220
320150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000011PN222220
330150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000013PN222220
340150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000014EPN222220
350150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000015EPN222220
360150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000016PN122220
370150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000017EPN222220
380150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000018PN122220
390150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000019PN622220
400150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่6000020PN622220
410150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม25900028PN422220
420150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00007PN622220
430150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00011PN422220
440150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00013PN422220
450150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00014EPTI222220
460150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00015EPN222220
470150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00017PN522220
480150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม260/00020PN122210
490150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม26000002EPN222220
500150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่5900028PN122220
510150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000004EPN222220
520150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000012PN122220
530150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000013PN222220
540150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่6000031PN222220
550150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000038PN222220
560150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000051PN422220
570150เชียงใหม่13780คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่6000060EPN222220
580151ลำพูน10714ลำพูน6000001PTI122210
590151ลำพูน10714ลำพูน6000019PN112110
600151ลำพูน10714ลำพูน6000020PR511110
610151ลำพูน10714ลำพูน6000030EPR222220
620151ลำพูน10714ลำพูน6000051PN112110
630151ลำพูน11140แม่ทา6000004PN611210
640151ลำพูน11142ลี้6000017PN512220
650151ลำพูน11144ป่าซาง6000021EPN122220
660151ลำพูน11145บ้านธิ6000006PN111120
670151ลำพูน14555ศิริเวช,รพอ.6000002PN121220
680152ลำปาง10672ลำปาง5900095PTAD541210
690152ลำปาง10672ลำปาง5900185PTI432220
700152ลำปาง10672ลำปาง5900186PN511220
710152ลำปาง10672ลำปาง5900187EPTI122220
720152ลำปาง10672ลำปาง5900218PN411220
730152ลำปาง10672ลำปาง5900228PN442220
740152ลำปาง10672ลำปาง5900236PN112220
750152ลำปาง10672ลำปาง5900241PTI112220
760152ลำปาง10672ลำปาง5900252PN112220
770152ลำปาง10672ลำปาง5900253EPN122220
780152ลำปาง10672ลำปาง5900266EPR112220
790152ลำปาง10672ลำปาง5900274EPTAD112220
800152ลำปาง10672ลำปาง6000040EPTI122220
810152ลำปาง10672ลำปาง6000053PTI132220
820152ลำปาง10672ลำปาง6000057PN112220
830152ลำปาง10672ลำปาง6000058EPN122220
840152ลำปาง10672ลำปาง6000059PN112220
850152ลำปาง10672ลำปาง6000093PN542220
860152ลำปาง10672ลำปาง6000101PN512220
870152ลำปาง10672ลำปาง6000116PN322220
880152ลำปาง10672ลำปาง6000122EPN222220
890152ลำปาง10672ลำปาง6000123PN122220
900152ลำปาง10672ลำปาง6000125PN512220
910152ลำปาง10672ลำปาง6000127PTI122220
920152ลำปาง10672ลำปาง6000128EPN622220
930152ลำปาง10672ลำปาง6000129EPTI122220
940152ลำปาง10672ลำปาง6000131EPN122220
950152ลำปาง10672ลำปาง6000135PTI122220
960152ลำปาง10672ลำปาง6000136PN612220
970152ลำปาง10672ลำปาง6000139EPN122220
980152ลำปาง10672ลำปาง6000155PN122220
990152ลำปาง10672ลำปาง6000203EPTI122220
1000152ลำปาง10672ลำปาง6000264PTI412220
1010152ลำปาง10672ลำปาง611067200004PTI622220
1020152ลำปาง10672ลำปาง611067200044EPN122220
1030152ลำปาง11146แม่เมาะ6000004EPTI222220
1040152ลำปาง11147เกาะคา6000017PN112120
1050152ลำปาง11147เกาะคา6000019EPN122220
1060152ลำปาง11147เกาะคา6000029EPN222220
1070152ลำปาง11147เกาะคา611114700015PN222220
1080152ลำปาง11148เสริมงาม5900015EPN122220
1090152ลำปาง11149งาว5900062EPN122220
1100152ลำปาง11151วังเหนือ6000008PN412110
1110152ลำปาง11154แม่ทะ6000001PN612220
1120152ลำปาง22850ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง5900006PN624110
1130152ลำปาง22850ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง5900007PN444210
1140152ลำปาง22850ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง6000001PN112220
1150152ลำปาง22850ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง6000002PN412220
1160152ลำปาง22850ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง6000003PN112220
1170152ลำปาง22850ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง6000004PN122220
1180152ลำปาง22850ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง6000006PN122220
1190152ลำปาง22850ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง6000007PN222220
1200152ลำปาง22850ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง6000008PN122220
1210154แพร่10715แพร่601071500004PTI121220
1220154แพร่10715แพร่601071500044PTI122220
1230154แพร่10715แพร่601071500050PTI421220
1240154แพร่10715แพร่601071500070PN121220
1250154แพร่10715แพร่601071500101EPTI122220
1260154แพร่10715แพร่601071500125PTI222220
1270154แพร่11167ลอง6000025EPN222220
1280155น่าน11173แม่จริม6000002PN612110
1290155น่าน11183สองแคว6000001PTI122220
1300155น่าน11453ปัว5700057EPN122220
1310155น่าน11453ปัว6000012PR112120
1320156พะเยา10717พะเยา5900207PN141410
1330156พะเยา10717พะเยา6000028EPN122220
1340156พะเยา10717พะเยา6000034EPO122220
1350156พะเยา10717พะเยา6000059PN624420
1360156พะเยา10717พะเยา6000060PN112120
1370156พะเยา10717พะเยา6000066PN112120
1380156พะเยา10717พะเยา6000069PN112120
1390156พะเยา10718เชียงคำ591071800095PR511210
1400156พะเยา10718เชียงคำ601071800031PTI122210
1410156พะเยา10718เชียงคำ611071800013PTI122220
1420156พะเยา10718เชียงคำ611071800063PTI222220
1430156พะเยา11184จุน5900037PTAD622120
1440156พะเยา11184จุน5900043EPN111220
1450156พะเยา11184จุน6000011EPN122210
1460156พะเยา11185เชียงม่วน5900014EPN122220
1470156พะเยา11186ดอกคำใต้6000025EPN122220
1480156พะเยา11186ดอกคำใต้6000028PN112120
1490156พะเยา11186ดอกคำใต้6000034EPN212220
1500156พะเยา11186ดอกคำใต้6000040EPN212220
1510156พะเยา11188แม่ใจ6000004EPN212220
1520156พะเยา11188แม่ใจ6000008PN642120
1530156พะเยา11188แม่ใจ6000010PN112120
1540157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900356EPN222220
1550157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900397EPTI222220
1560157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900434EPN122220
1570157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900488EPN122220
1580157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์5900526PN111220
1590157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000007EPN222220
1600157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000050EPN222220
1610157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000051EPR112220
1620157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000149PN122220
1630157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000184PTI412220
1640157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000195PN122220
1650157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000197EPN222220
1660157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000217EPN222220
1670157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000219EPN222220
1680157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000224EPN122220
1690157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000233PN122220
1700157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000252EPN222220
1710157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000275EPN222220
1720157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000279EPN222220
1730157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000282PN122220
1740157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000291PN622220
1750157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000305PN122220
1760157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000336PN122220
1770157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6000409PTI422220
1780157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์6100068PO122220
1790157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์611067400108EPN222220
1800157เชียงราย11189เทิง6000011PO122220
1810157เชียงราย11189เทิง6000019PN112220
1820157เชียงราย11190พาน601119000040PN162420
1830157เชียงราย11191ป่าแดด6000003PN442120
1840157เชียงราย11192แม่จัน6000025PN122220
1850157เชียงราย11192แม่จัน6000026PN662220
1860157เชียงราย11192แม่จัน6000030PN122120
1870157เชียงราย11192แม่จัน6000052PR112120
1880157เชียงราย11193เชียงแสน5900021PN322220
1890157เชียงราย11194แม่สาย5800056PN122220
1900157เชียงราย11194แม่สาย5900103PN122220
1910157เชียงราย11194แม่สาย5900153PN122220
1920157เชียงราย11194แม่สาย5900155PN122220
1930157เชียงราย11194แม่สาย5900157EPN122220
1940157เชียงราย11194แม่สาย5900163PN122220
1950157เชียงราย11194แม่สาย5900168PN422220
1960157เชียงราย11194แม่สาย5900172PN122220
1970157เชียงราย11194แม่สาย5900177PN122220
1980157เชียงราย11194แม่สาย5900189PN122220
1990157เชียงราย11194แม่สาย5900196PN122220
2000157เชียงราย11194แม่สาย5900197EPN122220
2010157เชียงราย11194แม่สาย5900203PN122220
2020157เชียงราย11194แม่สาย5900204PN122220
2030157เชียงราย11194แม่สาย5900209PTI422220
2040157เชียงราย11194แม่สาย6000001PN622220
2050157เชียงราย11194แม่สาย6000004PN422220
2060157เชียงราย11194แม่สาย6000006PN122220
2070157เชียงราย11194แม่สาย6000007PR322220
2080157เชียงราย11194แม่สาย6000045PN622220
2090157เชียงราย11194แม่สาย6000051PN122220
2100157เชียงราย11194แม่สาย6000052PN422220
2110157เชียงราย11194แม่สาย6000057PN422220
2120157เชียงราย11194แม่สาย6000059PN222220
2130157เชียงราย11194แม่สาย6000060EPN222220
2140157เชียงราย11194แม่สาย6000064EPN222220
2150157เชียงราย11194แม่สาย6000070PN122220
2160157เชียงราย11194แม่สาย6000106EPN222220
2170157เชียงราย11201แม่ลาว611120100010PTAD122220
2180157เชียงราย11454เชียงของ601145400025PN145120
2190158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม6000002PN122220
2200158แม่ฮ่องสอน11204ปาย5900023PTI612220
2210158แม่ฮ่องสอน11204ปาย6000011PR611220
2220158แม่ฮ่องสอน11205แม่สะเรียง6000009PN111220
2230158แม่ฮ่องสอน11205แม่สะเรียง6000011PN512220
2240158แม่ฮ่องสอน11205แม่สะเรียง6000016EPN122220
2250158แม่ฮ่องสอน11205แม่สะเรียง6000035EPN222220
2260158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า6000010PN122220
2270158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า6000020PTAD112210