เลือกเขต

เลือกจังหวัด

Total 72 items.

มีวันที่ CXR แล้วแต่ผล CXR ว่างหรือไม่ครบ

วิธีแก้ไข: เข้าโปรแกรม TBCM2010 > เมนู TB03 > ค้น TBno > แถบ CXR/Histo > แก้ไขข้อมูล > คลิกบันทึก > คลิกบันทึกหลัก
 RegionPcodePnameHcodeHNAMETbnoDatexrayCXRCXR ผิดปกติ
10150เชียงใหม่00537ฝาง,สสอ.58001622015-07-15
20150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000072013-10-04RES2
30150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000302013-10-30RES2
40150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000322013-10-30RES2
50150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000332013-10-31RES2
60150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000342013-10-31RES2
70150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000472013-11-18RES2
80150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000562013-11-29RES2
90150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000722013-12-19RES2
100150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000802013-12-24RES2
110150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000832013-12-27RES2
120150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000842013-12-27RES2
130150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57000852014-01-03RES2
140150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001112014-01-24RES2
150150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001272014-02-18RES2
160150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001332014-02-25RES2
170150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001412014-02-28RES2
180150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001402014-02-28RES2
190150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001432014-03-06RES2
200150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001452014-03-10RES2
210150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001462014-03-11RES2
220150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001472014-03-11RES2
230150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001582014-03-19RES2
240150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001612014-03-24RES2
250150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001682014-03-27RES2
260150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57001832014-04-18RES2
270150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.57002702014-05-26RES2
280150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.58002902015-07-20RES2
290150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.59002422016-11-10RES2
300150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.60000742016-11-18RES2
310150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000012013-10-02
320150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000022013-10-07
330150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000092013-10-12
340150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000032013-10-14
350150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000042013-10-14
360150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000072013-10-16
370150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000082013-10-17
380150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000052013-10-21
390150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000062013-10-21
400150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000112013-11-07
410150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000122013-11-21
420150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000102013-12-09
430150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000012013-12-09
440150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000132013-12-24
450150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000042014-01-10
460150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000032014-01-10
470150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000152014-01-15
480150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000142014-01-16
490150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000162014-01-20
500150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000172014-01-31
510150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.57000182014-02-14
520150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000012013-10-01
530150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000022013-10-14
540150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000032013-10-14
550150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000052013-11-02
560150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000042013-11-02
570150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000062013-11-14
580150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000072013-11-14
590150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000082013-12-04
600150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000092013-12-16
610150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000102014-02-07
620150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000152014-04-07
630150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000162014-04-18
640150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000172014-04-24
650150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.57000182014-04-29
660150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.58000042014-11-15
670150เชียงใหม่11992ช้างเผือก,รพ.58000082015-12-28
680150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2,รพอ.60/000122017-05-08
690150เชียงใหม่11999รวมแพทย์ เชียงใหม่,รพอ.59000012015-10-07RES2
700150เชียงใหม่13783สคร. 1 เชียงใหม่58000342015-06-22RES2
710150เชียงใหม่14550เชียงใหม่ใกล้หมอ, รพอ.60000062016-10-02RES2
720150เชียงใหม่99999ไม่ทราบ58000162015-04-02