เลือกเขต

เลือกจังหวัด

Total 2,393 items.

ไม่มีผลเสมหะเมื่อสิ้นสิ้นระยะเข้มข้น

AFB: <2 = ลบ , 2 = N/A , >2 = บวก
 RegionPcodePnameHcodeHNAMETbnoClassAFB0AFB2AFB3AFB4
10150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700006P5222
20150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700008P4222
30150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700012P1222
40150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700013P1222
50150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700017EP1222
60150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700023P1222
70150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700026P6222
80150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700033P5222
90150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700037EP1222
100150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700040P1222
110150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700043EP1222
120150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700048P1222
130150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700050P5222
140150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700053EP1222
150150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700058EP1222
160150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700060EP1222
170150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700062EP1222
180150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700065EP1222
190150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700068EP1222
200150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700070P1222
210150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700071EP1222
220150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700074EP1222
230150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700082P1222
240150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700097P1222
250150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700107EP1222
260150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700110P5222
270150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700111P6222
280150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700122EP1222
290150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700123P1222
300150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700125EP1222
310150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700127EP1222
320150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700129P1222
330150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700135P4222
340150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700141EP1222
350150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700142P1222
360150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700147P4222
370150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700154EP1222
380150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700155EP1222
390150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700156P1222
400150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700160EP1222
410150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700165EP1222
420150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700166EP1222
430150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700167EP1222
440150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700168P1222
450150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700172P4222
460150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700175P1222
470150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700176P1222
480150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700178P1222
490150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700181P1222
500150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700186P1222
510150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700189EP1222
520150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700190P1222
530150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700196EP1222
540150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700197P5222
550150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700198P1222
560150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700199P4222
570150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700200EP1222
580150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700201EP1222
590150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700204EP1222
600150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700206EP1222
610150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700213EP1222
620150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700215P1222
630150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700217EP1222
640150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700222P1222
650150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700224P1222
660150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700242P3222
670150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700249EP1222
680150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700251EP1222
690150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700253EP1222
700150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700254P1222
710150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700266P6222
720150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700269EP1222
730150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700273P1222
740150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700279EP1222
750150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700284EP1222
760150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700285P1222
770150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700289EP1222
780150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700290EP1222
790150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700293EP1222
800150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700296EP1222
810150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700299P1222
820150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700301EP1222
830150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700302P4222
840150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700303EP1222
850150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700306P1222
860150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700315P1222
870150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700319EP1222
880150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700323P1222
890150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700329P1222
900150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700333EP1222
910150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700337P1222
920150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700340EP1222
930150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700341P1222
940150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700345EP1222
950150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700349EP1222
960150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700352P1222
970150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700355P1222
980150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700358P4222
990150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700361EP1222
1000150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700367P1222
1010150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700368P1222
1020150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5700369EP1222
1030150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800002P5222
1040150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800006EP1222
1050150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800012EP1222
1060150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800014P1222
1070150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800018P1222
1080150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800025EP1222
1090150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800029EP1222
1100150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800032P1222
1110150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800033P1222
1120150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800034P1222
1130150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800036P1222
1140150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800040P1222
1150150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800046EP1222
1160150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800048EP1222
1170150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800053EP1222
1180150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800055P5222
1190150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800063EP1222
1200150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800067P1222
1210150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800074EP1222
1220150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800076EP1222
1230150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800080P1222
1240150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800081P4222
1250150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800082EP1222
1260150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800083EP1222
1270150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800100P4222
1280150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800101EP1222
1290150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800105EP1222
1300150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800109P1222
1310150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800112EP1222
1320150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800114EP1222
1330150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800117P1222
1340150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800118P1222
1350150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800129P1222
1360150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800133P1222
1370150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800134EP1222
1380150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800135P1222
1390150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800140P4222
1400150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800141EP1222
1410150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800149P1222
1420150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800150P1222
1430150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800152EP1222
1440150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800156EP1222
1450150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800158P1222
1460150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800160EP1222
1470150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800166P4222
1480150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800172P1222
1490150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800173EP1222
1500150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800174EP1222
1510150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800175P1222
1520150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800177P1222
1530150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800178P1222
1540150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800179EP1222
1550150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800180P6222
1560150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800190P1222
1570150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800194P1222
1580150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800196P5222
1590150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800199EP1222
1600150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800209P1222
1610150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800213P4222
1620150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800215EP1222
1630150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800217P1222
1640150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800218P1222
1650150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800219EP1222
1660150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800222EP1222
1670150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800228P1222
1680150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800230P6222
1690150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800233P4222
1700150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800235EP1222
1710150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800237P5222
1720150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800238P3222
1730150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800241P1222
1740150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800245P4222
1750150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800251P1222
1760150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800253EP1222
1770150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800254EP1222
1780150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800255EP1222
1790150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800257P6222
1800150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800258P1222
1810150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800260EP1222
1820150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800261P4222
1830150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800262P5222
1840150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800265P4222
1850150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800268P1222
1860150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800269P1222
1870150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800272P1222
1880150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800273EP1222
1890150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800275EP1222
1900150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800276P4222
1910150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800277EP1222
1920150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800280P1222
1930150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800285EP1222
1940150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800288EP1222
1950150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800291EP1222
1960150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800292P4222
1970150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800297P3222
1980150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800300P1222
1990150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800304EP1222
2000150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800306EP1222
2010150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800312EP1222
2020150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800313P1222
2030150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800315P6222
2040150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800318P1222
2050150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800323P1222
2060150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800324EP1222
2070150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800327EP1222
2080150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800331P1222
2090150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800333P1222
2100150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800334P1222
2110150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800335EP1222
2120150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800336P1222
2130150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800338P1222
2140150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800340P5222
2150150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800341EP1222
2160150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800342P4222
2170150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800353EP1222
2180150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800354P1222
2190150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800357P6222
2200150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800360EP1222
2210150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800362P5222
2220150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800366EP1222
2230150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800367EP1222
2240150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800368EP1222
2250150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800372P4222
2260150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800373P4222
2270150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800375P1222
2280150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800376P6222
2290150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800377EP1222
2300150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800380P6222
2310150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800381P1222
2320150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800382P4222
2330150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800385EP1222
2340150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800386EP1222
2350150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800388EP1222
2360150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800394EP1222
2370150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800396EP1222
2380150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800399P1222
2390150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800402P6222
2400150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800403P6222
2410150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800404P5222
2420150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800405P6222
2430150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800407P4222
2440150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5800408P1222
2450150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900001EP1222
2460150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900004P1222
2470150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900006P6222
2480150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900011EP1222
2490150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900019P5222
2500150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900022P1222
2510150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900023EP1222
2520150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900027P1222
2530150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900028P1222
2540150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900030P1222
2550150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900036P1222
2560150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900041P3222
2570150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900045EP1222
2580150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900046P4222
2590150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900048P6222
2600150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900049EP1222
2610150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900052P6222
2620150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900054P1222
2630150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900055EP1222
2640150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900056P1222
2650150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900062P1222
2660150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900063P5222
2670150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900067EP1222
2680150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900075EP1222
2690150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900076EP1222
2700150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900077P4222
2710150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900078P4222
2720150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900087EP1222
2730150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900096EP1222
2740150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900102P6222
2750150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900103EP1222
2760150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900104P1222
2770150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900105P6222
2780150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900107P1222
2790150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900117P1222
2800150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900118EP1222
2810150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900120P4222
2820150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900123P1222
2830150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900125EP1222
2840150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900126P1222
2850150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900128EP1222
2860150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900129EP1222
2870150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900132P1222
2880150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900134EP1222
2890150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900136EP1222
2900150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900139P5222
2910150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900140P1222
2920150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900144P1222
2930150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900146P1222
2940150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900150EP1222
2950150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900151EP1222
2960150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900152P1222
2970150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900155P1222
2980150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900163P1222
2990150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900165P1222
3000150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900169EP1222
3010150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900179EP1222
3020150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900183P1222
3030150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900185P1222
3040150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900190P4222
3050150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900191EP1222
3060150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900192P4222
3070150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900193EP1222
3080150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900194P1222
3090150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900196EP1222
3100150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900199P1222
3110150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900201P1222
3120150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900203EP1222
3130150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900204P1222
3140150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900205P1222
3150150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900208P1222
3160150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900209EP1222
3170150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900210P1222
3180150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900212EP1222
3190150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900213EP1222
3200150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900214P1222
3210150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900216P5222
3220150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900219EP1222
3230150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900221EP1222
3240150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900225P1222
3250150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900228P6222
3260150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900230P6222
3270150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900231P4222
3280150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900233P5222
3290150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900236P5222
3300150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900242P1222
3310150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900245P1222
3320150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900246P1222
3330150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900251P1222
3340150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900255EP1222
3350150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900256P1222
3360150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900257P1222
3370150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900258P1222
3380150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900259EP1222
3390150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900260P1222
3400150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900266P1222
3410150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900267P1222
3420150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900268EP1222
3430150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900270P6222
3440150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900281P4222
3450150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900282P5222
3460150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900283P1222
3470150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900286P1222
3480150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900289P1222
3490150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900294P1222
3500150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900298EP1222
3510150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900305P1222
3520150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900308EP1222
3530150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900311P4222
3540150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900312P1222
3550150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900313EP1222
3560150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900314P6222
3570150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900315EP1222
3580150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900319EP1222
3590150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900320EP1222
3600150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900322P3222
3610150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900324P1222
3620150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900326P1222
3630150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900327P4222
3640150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900329EP1222
3650150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900331P1222
3660150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900340P1222
3670150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900342EP1222
3680150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900343P1222
3690150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900349P1222
3700150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900351EP1222
3710150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900353EP1222
3720150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900354EP1222
3730150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900355P1222
3740150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900358EP1222
3750150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900360EP1222
3760150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900363EP1222
3770150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900365P1222
3780150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900370P1222
3790150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900374P1222
3800150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900376P3222
3810150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900377P3222
3820150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900385P1222
3830150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900386P1222
3840150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900388EP1222
3850150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900392P1222
3860150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900394P1222
3870150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900398EP1222
3880150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900399P1222
3890150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900403P4222
3900150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900404P5222
3910150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900405P1222
3920150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900406P1222
3930150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900407P1222
3940150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900412P6222
3950150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900413P1222
3960150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900421P1222
3970150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900423P1222
3980150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900424P1222
3990150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900426P6222
4000150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900428P4222
4010150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900431EP1222
4020150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900434P5222
4030150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900438P1222
4040150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900440EP1222
4050150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900443EP1222
4060150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.5900447EP1222
4070150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000002P1222
4080150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000003EP1222
4090150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000004EP1222
4100150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000005EP1222
4110150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000006P1222
4120150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000009P6222
4130150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000010P1222
4140150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000014P1222
4150150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000017P1222
4160150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000018EP1222
4170150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000020P6222
4180150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000022EP1222
4190150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000023EP1222
4200150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000024P6222
4210150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000025P5222
4220150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000027EP1222
4230150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000035P1222
4240150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000042P6222
4250150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000045P6222
4260150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000047P5222
4270150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000048EP1222
4280150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000049EP1222
4290150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000052P4222
4300150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000053P1222
4310150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000055P3222
4320150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000057P6222
4330150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000058P5222
4340150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000059P1222
4350150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000060P1222
4360150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000062EP1222
4370150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000063EP1222
4380150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000065EP1222
4390150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000066EP1222
4400150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000068P1222
4410150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000070P1222
4420150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000072P6222
4430150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000075EP1222
4440150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000078EP1222
4450150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000079P1222
4460150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000082P1222
4470150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000093EP1222
4480150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000094EP1222
4490150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000095P6222
4500150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000096P6222
4510150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000099P1222
4520150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000105EP1222
4530150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000108EP1222
4540150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000109EP1222
4550150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000114EP1222
4560150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000118P1222
4570150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000121P6222
4580150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000122P1222
4590150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000126P1222
4600150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000127P6222
4610150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000135EP1222
4620150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000138P4222
4630150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000145P4222
4640150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000146P6222
4650150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000147P3222
4660150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000148EP1222
4670150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000149P1222
4680150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000151EP1222
4690150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000154P6222
4700150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000155P5222
4710150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000156P1222
4720150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000162EP1222
4730150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000166P1222
4740150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000169EP1222
4750150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000171P6222
4760150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000173P6222
4770150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000176EP1222
4780150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000179P6222
4790150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000180EP1222
4800150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000181P1222
4810150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000183P1222
4820150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000185P5222
4830150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000186P1222
4840150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000189EP1222
4850150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000190EP1222
4860150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000191EP1222
4870150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000193EP1222
4880150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000194P6222
4890150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000198P1222
4900150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000199P6222
4910150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000200P6222
4920150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000201P5222
4930150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000203P6222
4940150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000204EP1222
4950150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000205EP1222
4960150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000206P1222
4970150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000207P3222
4980150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000208EP1222
4990150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000210EP1222
5000150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000216EP1222
5010150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000219P1222
5020150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000220P6222
5030150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000222P1222
5040150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000223EP1222
5050150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000224EP1222
5060150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000225P4222
5070150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000226P3222
5080150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000228P1222
5090150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000229EP1222
5100150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000232P6222
5110150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000234P1222
5120150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000235EP1222
5130150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000241P4222
5140150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000242EP1222
5150150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000243EP1222
5160150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000245P4222
5170150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000247P4222
5180150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000248P1222
5190150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000250EP1222
5200150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000251EP1222
5210150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000253EP1222
5220150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000255P4222
5230150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000256P4222
5240150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000258P3222
5250150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000259EP1222
5260150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000261P6222
5270150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000262P3222
5280150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000263P6222
5290150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000264P4222
5300150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000269EP1222
5310150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000270P5222
5320150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000271P6222
5330150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000273P6222
5340150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000275P1222
5350150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000276EP1222
5360150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000277EP1222
5370150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000278P6222
5380150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000279EP1222
5390150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000280P3222
5400150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000281EP1222
5410150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000283P1222
5420150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000284P6222
5430150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000285P3222
5440150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000288P1222
5450150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000289P1222
5460150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000291P1222
5470150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000292P3222
5480150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000293P1222
5490150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000294P6222
5500150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000295P3222
5510150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000297P4222
5520150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000298P4222
5530150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000299EP1222
5540150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000300P1222
5550150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000302EP1222
5560150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000304P1222
5570150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000305P1222
5580150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000312P1222
5590150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000313EP1222
5600150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000314P4222
5610150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000317P1222
5620150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000318EP1222
5630150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000319EP1222
5640150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000320EP1222
5650150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000321EP1222
5660150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000322P1222
5670150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000324P4222
5680150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000325P5222
5690150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000326P6222
5700150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000330EP1222
5710150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000331P1222
5720150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000332P5222
5730150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000333EP1222
5740150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000335P4222
5750150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000336P1222
5760150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000337P1222
5770150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000338P1222
5780150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000339P1222
5790150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000340P6222
5800150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000343EP1222
5810150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000344EP1222
5820150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000345EP1222
5830150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000348EP1222
5840150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000349P6222
5850150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000350EP1222
5860150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000351EP1222
5870150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000352P1222
5880150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000353P4222
5890150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000354P5222
5900150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000355P5222
5910150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000356P3222
5920150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000357EP1222
5930150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000358P1222
5940150เชียงใหม่10713นครพิงค์,รพศ.6000359P1222
5950150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5700008P5222
5960150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5700015P1222
5970150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5700016P1222
5980150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5700017EP1222
5990150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5700021P1222
6000150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5700022P1222
6010150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5700048P1222
6020150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5700049P1222
6030150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5700050P1222
6040150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5700052P1222
6050150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5700054P4222
6060150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5700057P1222
6070150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5800003P5222
6080150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5800007P4222
6090150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5800010P6222
6100150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5800013P1222
6110150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5800023EP1222
6120150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5800028P6222
6130150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5800031P6222
6140150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5800036EP1222
6150150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5800040EP1222
6160150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5800053P1222
6170150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5800056P1222
6180150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5800061P1222
6190150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900007P6222
6200150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900010EP1222
6210150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900016EP1222
6220150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900021EP1222
6230150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900025P4222
6240150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900032P1222
6250150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900034P6222
6260150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900040P6222
6270150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900041P1222
6280150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900050EP1222
6290150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900051P6222
6300150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900054P1222
6310150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900055P6222
6320150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900056P1222
6330150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900061P6222
6340150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900065EP1222
6350150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900066P1222
6360150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900067EP1222
6370150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.5900069EP1222
6380150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000001P1222
6390150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000007P1222
6400150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000013P4222
6410150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000023P6222
6420150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000025P6222
6430150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000029P1222
6440150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000032P1222
6450150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000035P6222
6460150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000036P3222
6470150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000037EP1222
6480150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000038P6222
6490150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000039P5222
6500150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000041P1222
6510150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000042P4222
6520150เชียงใหม่11119จอมทอง,รพช.6000043P1222
6530150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.5700002P1222
6540150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.5700003P1222
6550150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.5700005P1222
6560150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.5700009P1222
6570150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.5700014P1222
6580150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.5700024P1222
6590150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.5800006EP1222
6600150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.5800009P1222
6610150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.5800010EP1222
6620150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.5900010P1222
6630150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.6000002P5222
6640150เชียงใหม่11120แม่แจ่ม,รพช.6000004P1222
6650150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700003P3222
6660150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700005P4222
6670150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700008P1222
6680150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700019P6222
6690150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700031P6222
6700150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700032P1222
6710150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700033P1222
6720150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700037P1222
6730150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700049P3222
6740150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700052EP1222
6750150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700056P1222
6760150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700058P1222
6770150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700060P1222
6780150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700061P1222
6790150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700062P1222
6800150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700066P4222
6810150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700067P5222
6820150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700073P4222
6830150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700076P1222
6840150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700082P1222
6850150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700087P5222
6860150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700093P5222
6870150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700102P1222
6880150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5700107P1222
6890150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800004P1222
6900150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800005P1222
6910150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800007P6222
6920150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800009P5222
6930150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800016P5222
6940150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800024P1222
6950150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800030P1222
6960150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800034P1222
6970150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800035P3222
6980150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800039P1222
6990150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800043P5222
7000150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800045P6222
7010150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800047P4222
7020150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800052P3222
7030150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800055P1222
7040150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800058P4222
7050150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800066P1222
7060150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800071P1222
7070150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800073P5222
7080150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800088P1222
7090150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800089P3222
7100150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800091P5222
7110150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800095P3222
7120150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800097P4222
7130150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800113P1222
7140150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5800116P1222
7150150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5900008P1222
7160150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5900010P6222
7170150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5900016P1222
7180150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5900024P1222
7190150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5900046P1222
7200150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5900050P3222
7210150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5900058P6222
7220150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5900063P4222
7230150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5900067P4222
7240150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5900068P6222
7250150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.5900082P1222
7260150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000002P4222
7270150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000004P4222
7280150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000005P3222
7290150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000008P3222
7300150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000009P6222
7310150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000012P1222
7320150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000018P6222
7330150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000019P4222
7340150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000023EP1222
7350150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000026EP1222
7360150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000032P4222
7370150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000033P3222
7380150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000037P1222
7390150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000038P4222
7400150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000039EP1222
7410150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000041P1222
7420150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000046P1222
7430150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000050P4222
7440150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000051P5222
7450150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000053P5222
7460150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000054P1222
7470150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000055P1222
7480150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000056P1222
7490150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000057P1222
7500150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000059P4222
7510150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000061P1222
7520150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000062P1222
7530150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000063P6222
7540150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000065EP1222
7550150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000066P5222
7560150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000068P6222
7570150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000069P4222
7580150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000070P1222
7590150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000071P1222
7600150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000072P4222
7610150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000073P1222
7620150เชียงใหม่11121เชียงดาว,รพช.6000074P4222
7630150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5700006P6222
7640150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5700008P5222
7650150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5700009P5222
7660150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5700022P4222
7670150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5700028P1222
7680150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5700035P1222
7690150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5700044EP4222
7700150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5700047P4222
7710150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5700051EP4222
7720150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5800026P5222
7730150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5800031P4222
7740150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5800037P1222
7750150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5800041P1222
7760150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5900035P5222
7770150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5900036P1222
7780150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.5900043P6222
7790150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000005P6222
7800150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000006P6222
7810150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000007P1222
7820150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000008P5222
7830150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000009P1222
7840150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000010P6222
7850150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000012P6222
7860150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000013P6222
7870150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000014P4222
7880150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000015P3222
7890150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000016P1222
7900150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000017P1222
7910150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000018P6222
7920150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000019P4222
7930150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000020P6222
7940150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000021P5222
7950150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000022P4222
7960150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000023P4222
7970150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000024P5222
7980150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000025P5222
7990150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000026P6222
8000150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000027P6222
8010150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000028P1222
8020150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000029P4222
8030150เชียงใหม่11122ดอยสะเก็ด,รพช.6000030P4222
8040150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700001P1222
8050150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700005P1222
8060150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700010P1222
8070150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700014P1222
8080150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700016P1222
8090150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700022P1222
8100150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700029P1222
8110150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700032P5222
8120150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700040P4222
8130150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700041P1222
8140150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700043P1222
8150150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700061P1222
8160150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700062P4222
8170150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700063P1222
8180150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700073P1222
8190150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700078P4222
8200150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700081P4222
8210150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700084P1222
8220150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700090P4222
8230150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5700100P1222
8240150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800005P1222
8250150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800013P4222
8260150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800026P1222
8270150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800027P1222
8280150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800028P1222
8290150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800030P1222
8300150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800034P1222
8310150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800037P1222
8320150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800039P1222
8330150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800044P5222
8340150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800045P1222
8350150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800050P5222
8360150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800062P1222
8370150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800067P1222
8380150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800090P5222
8390150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800097P1222
8400150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800098P1222
8410150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800101P4222
8420150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800105P1222
8430150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800108P1222
8440150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800113P4222
8450150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800114P6222
8460150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800115P1222
8470150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5800121P6222
8480150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900013P1222
8490150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900020P4222
8500150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900021P4222
8510150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900029P1222
8520150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900035P1222
8530150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900037P1222
8540150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900038P6222
8550150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900046P1222
8560150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900056P1222
8570150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900059P1222
8580150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900064P1222
8590150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900065P1222
8600150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900076P1222
8610150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900078P1222
8620150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900080P1222
8630150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900082P6222
8640150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900083P5222
8650150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900089P4222
8660150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.5900094P1222
8670150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000001P1222
8680150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000003P6222
8690150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000005P1222
8700150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000014P6222
8710150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000015P4222
8720150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000026P6222
8730150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000038P1222
8740150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000039P1222
8750150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000040P1222
8760150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000057P4222
8770150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000064P1222
8780150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000070P1222
8790150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000076P6222
8800150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000079P1222
8810150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000080P3222
8820150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000082P1222
8830150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000085P1222
8840150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000089P1222
8850150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000098P4222
8860150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000099EP1222
8870150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000100P1222
8880150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000102P1222
8890150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000104P1222
8900150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000107P1222
8910150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000110P6222
8920150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000113P1222
8930150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000114P6222
8940150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000116EP1222
8950150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000117P6222
8960150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000118P1222
8970150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000119P6222
8980150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000120P1222
8990150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000123P6222
9000150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000124P6222
9010150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000142P1222
9020150เชียงใหม่11123แม่แตง,รพช.6000159P1222
9030150เชียงใหม่11124สะเมิง,รพช.5900003P1222
9040150เชียงใหม่11124สะเมิง,รพช.5900009P4222
9050150เชียงใหม่11124สะเมิง,รพช.6000003EP1222
9060150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700002P1222
9070150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700012P4222
9080150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700019P1222
9090150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700020P1222
9100150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700021P1222
9110150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700028P1222
9120150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700035P4222
9130150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700040P5222
9140150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700072P3222
9150150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700074P5222
9160150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700076EP1222
9170150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700090EP1222
9180150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700093P1222
9190150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700096P1222
9200150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700097EP1222
9210150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700104P1222
9220150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700114EP1222
9230150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700117EP1222
9240150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700121P4222
9250150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700122P4222
9260150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700123P4222
9270150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700129P1222
9280150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700130P1222
9290150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700141P6222
9300150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700159P4222
9310150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700160EP1222
9320150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700164P1222
9330150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700171P1222
9340150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700176P1222
9350150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700177EP1222
9360150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700181P5222
9370150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700182P5222
9380150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5700184EP1222
9390150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800003EP1222
9400150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800006EP1222
9410150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800013EP1222
9420150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800017P5222
9430150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800018P4222
9440150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800020EP1222
9450150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800027P1222
9460150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800030P1222
9470150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800033EP1222
9480150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800038EP1222
9490150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800044P4222
9500150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800049EP1222
9510150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800051EP1222
9520150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800054P4222
9530150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800060P4222
9540150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800064P1222
9550150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800066EP1222
9560150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800069P4222
9570150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800074P4222
9580150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800079P5222
9590150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800080P5222
9600150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800081P1222
9610150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800089P4222
9620150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800090P3222
9630150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800092P1222
9640150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800096P4222
9650150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800099P6222
9660150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800100P5222
9670150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800104P1222
9680150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800106P4222
9690150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800107P1222
9700150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800117P1222
9710150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800121P1222
9720150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800122P1222
9730150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800140P5222
9740150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800144P6222
9750150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800145P1222
9760150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800147P6222
9770150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800152P1222
9780150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800155P1222
9790150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800157P5222
9800150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800159P5222
9810150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800161P1222
9820150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800178P4222
9830150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800179P1222
9840150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800183P1222
9850150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800184P1222
9860150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800187EP1222
9870150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800189EP1222
9880150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800195P1222
9890150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800198P5222
9900150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800203P1222
9910150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800208P1222
9920150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800211P5222
9930150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5800212P3222
9940150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900002P4222
9950150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900012P5222
9960150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900015P5222
9970150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900021EP1222
9980150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900030EP1222
9990150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900031P1222
10000150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900035EP1222
10010150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900044P1222
10020150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900046P5222
10030150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900050EP1222
10040150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900051P1222
10050150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900053P5222
10060150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900061P5222
10070150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900073P1222
10080150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900078P6222
10090150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900079P4222
10100150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900083P1222
10110150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900086EP1222
10120150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900089P6222
10130150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900114P1222
10140150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900123EP1222
10150150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900133EP1222
10160150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900151P5222
10170150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900159EP1222
10180150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900166P1222
10190150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900167P1222
10200150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900178P4222
10210150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.5900196P1222
10220150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000005P1222
10230150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000020P1222
10240150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000023P1222
10250150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000026P1222
10260150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000042P5222
10270150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000045P1222
10280150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000046P1222
10290150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000052P6222
10300150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000053P1222
10310150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000055P1222
10320150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000056P4222
10330150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000057P1222
10340150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000060P1222
10350150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000067P1222
10360150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000069P1222
10370150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000079P1222
10380150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000080P1222
10390150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000082P1222
10400150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000086EP1222
10410150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000091P1222
10420150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000095P5222
10430150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000101P5222
10440150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000103P6222
10450150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000106EP1222
10460150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000110P4222
10470150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000111P4222
10480150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000112P5222
10490150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000116P1222
10500150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000117P4222
10510150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000121P5222
10520150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000122P1222
10530150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000125P4222
10540150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000126P1222
10550150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000127P1222
10560150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000128P1222
10570150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000129P6222
10580150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000130P1222
10590150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000131EP1222
10600150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000133EP1222
10610150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000134P4222
10620150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000136P1222
10630150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000139P5222
10640150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000140P1222
10650150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000141P1222
10660150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000142P1222
10670150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000143P1222
10680150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000145P1222
10690150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000146P5222
10700150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000147P1222
10710150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000148P5222
10720150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000149P5222
10730150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000150P4222
10740150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000151P1222
10750150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000153P5222
10760150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000154P4222
10770150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000155P3222
10780150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000156P1222
10790150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000157P6222
10800150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000158P1222
10810150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000159EP1222
10820150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000160P5222
10830150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000161P1222
10840150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000163P4222
10850150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000164P1222
10860150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000165P1222
10870150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000166P1222
10880150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000167EP1222
10890150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000169P5222
10900150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000170P1222
10910150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000171P1222
10920150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000173P4222
10930150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000174P1222
10940150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000175P3222
10950150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000176P4222
10960150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000177P1222
10970150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000178P4222
10980150เชียงใหม่11125ฝาง,รพท.6000179P5222
10990150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700003P6222
11000150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700004EP1222
11010150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700007P1222
11020150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700015EP1222
11030150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700022P6222
11040150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700023P6222
11050150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700024EP1222
11060150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700028EP1222
11070150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700031P1222
11080150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700032P5222
11090150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700050P6222
11100150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700051P4222
11110150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700063EP1222
11120150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700065P6222
11130150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700069P6222
11140150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700070EP1222
11150150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700079EP1222
11160150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700080EP1222
11170150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700085P5222
11180150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700086EP1222
11190150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700088P1222
11200150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700093EP1222
11210150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700094EP1222
11220150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700098EP1222
11230150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700102EP1222
11240150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5700104P6222
11250150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800015P6222
11260150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800021EP1222
11270150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800022P1222
11280150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800024EP1222
11290150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800034EP1222
11300150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800040P4222
11310150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800041P6222
11320150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800046P6222
11330150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800050P1222
11340150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800054P1222
11350150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800057EP1222
11360150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800059P6222
11370150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800072EP1222
11380150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800078EP1222
11390150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800082P4222
11400150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800085P1222
11410150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800086P4222
11420150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800089P1222
11430150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800094EP1222
11440150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800095P1222
11450150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5800104P6222
11460150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900005P1222
11470150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900006EP1222
11480150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900012EP1222
11490150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900016P1222
11500150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900018P1222
11510150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900023P6222
11520150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900027P1222
11530150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900028P4222
11540150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900033EP1222
11550150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900035P1222
11560150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900038EP1222
11570150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900042P1222
11580150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900047P4222
11590150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900050P1222
11600150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900063P5222
11610150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900065EP1222
11620150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900069EP1222
11630150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900070P1222
11640150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900081P6222
11650150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900083P1222
11660150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900084P1222
11670150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900085EP1222
11680150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900091EP1222
11690150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.5900092P1222
11700150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000002EP1222
11710150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000006EP1222
11720150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000011EP1222
11730150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000016P1222
11740150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000018P4222
11750150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000021EP1222
11760150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000024EP1222
11770150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000028P6222
11780150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000029P3222
11790150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000030EP1222
11800150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000036P4222
11810150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000040P1222
11820150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000043P6222
11830150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000045P4222
11840150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000046P5222
11850150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000047P3222
11860150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000048P4222
11870150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000049P1222
11880150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000050EP1222
11890150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000051EP1222
11900150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000052P1222
11910150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000053P6222
11920150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000054P4222
11930150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000055P6222
11940150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000056P1222
11950150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000057P5222
11960150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000058P6222
11970150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000059P6222
11980150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000060P1222
11990150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000061P5222
12000150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000062P6222
12010150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000063P1222
12020150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000064P5222
12030150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000065P1222
12040150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000066P3222
12050150เชียงใหม่11126แม่อาย,รพช.6000067EP1222
12060150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5700008EP1222
12070150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5700014P1222
12080150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5700017P1222
12090150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5700018EP1222
12100150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5800002EP1222
12110150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5800009EP1222
12120150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5800012P3222
12130150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5800013P1222
12140150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5800016P1222
12150150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5800017P1222
12160150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5800023P6222
12170150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5800026P1222
12180150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5800032P6222
12190150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5900003P1222
12200150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5900005P1222
12210150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5900009P1222
12220150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5900011P4222
12230150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5900018P1222
12240150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.5900026P4222
12250150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.6000006P6222
12260150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.6000017P6222
12270150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.6000020P6222
12280150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.6000021P1222
12290150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.6000022P1222
12300150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.6000023P5222
12310150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.6000024EP1222
12320150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.6000026EP1222
12330150เชียงใหม่11127พร้าว,รพช.6000027P6222
12340150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700001P4222
12350150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700011EP1222
12360150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700012P1222
12370150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700018P1222
12380150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700031P1222
12390150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700032P1222
12400150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700035P1222
12410150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700036P5222
12420150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700047P1222
12430150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700048P1222
12440150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700050P6222
12450150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700052P1222
12460150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700058P1222
12470150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700062P6222
12480150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700070P1222
12490150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700072EP1222
12500150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700074P4222
12510150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700075P6222
12520150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700081P5222
12530150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700084P4222
12540150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700088P4222
12550150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700089P4222
12560150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700094P1222
12570150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5700097P1222
12580150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800002EP1222
12590150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800009P4222
12600150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800011P1222
12610150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800016P1222
12620150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800017P1222
12630150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800022EP1222
12640150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800036P6222
12650150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800042P1222
12660150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800044P4222
12670150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800049P1222
12680150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800057P4222
12690150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800065P1222
12700150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800080P4222
12710150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800088P4222
12720150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800089P1222
12730150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800093P1222
12740150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5800099EP1222
12750150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900007P6222
12760150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900009P4222
12770150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900012P1222
12780150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900018P6222
12790150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900022EP1222
12800150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900024P1222
12810150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900026P6222
12820150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900028EP1222
12830150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900034P6222
12840150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900040P6222
12850150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900041P4222
12860150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900042P1222
12870150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900053EP1222
12880150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900054EP1222
12890150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900056P4222
12900150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900062P1222
12910150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900065P1222
12920150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900068EP1222
12930150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900069EP1222
12940150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900071P4222
12950150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900072P1222
12960150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900073P3222
12970150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900077P1222
12980150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900083P1222
12990150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900090P1222
13000150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900103P1222
13010150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900104P4222
13020150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900108P1222
13030150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900114EP1222
13040150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.5900116P1222
13050150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000001P1222
13060150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000005P1222
13070150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000009P1222
13080150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000041P1222
13090150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000042P1222
13100150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000050EP1222
13110150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000057P1222
13120150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000063P1222
13130150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000065P3222
13140150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000067P5222
13150150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000069P5222
13160150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000070P4222
13170150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000071P1222
13180150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000072P1222
13190150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000075P4222
13200150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000076P4222
13210150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000078P1222
13220150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000080P4222
13230150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000081P6222
13240150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000082P4222
13250150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000084EP1222
13260150เชียงใหม่11128สันป่าตอง,รพช.6000085EP1222
13270150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5700015EP1222
13280150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5700024EP4222
13290150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5700026P1222
13300150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5700032EP1222
13310150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5700040P1222
13320150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5700042EP1222
13330150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5800007EP1222
13340150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5800008P4222
13350150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5800009P4222
13360150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5800036P4222
13370150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5800037P1222
13380150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5800043P4222
13390150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5800047P1222
13400150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5900012P6222
13410150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5900014P1222
13420150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5900021P1222
13430150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5900022EP1222
13440150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5900044P1222
13450150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.5900047P6222
13460150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000001P1222
13470150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000021P1222
13480150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000022P6222
13490150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000023P6222
13500150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000024P1222
13510150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000026P6222
13520150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000032P4222
13530150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000033P1222
13540150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000034P1222
13550150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000035P5222
13560150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000036P4222
13570150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000037P6222
13580150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000038P5222
13590150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000040P6222
13600150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000041P6222
13610150เชียงใหม่11129สันกำแพง,รพช.6000042P1222
13620150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5700003P5222
13630150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5700008P6222
13640150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5800003P6222
13650150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5800007P6222
13660150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5800014P1222
13670150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5800018P1222
13680150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5800021P1222
13690150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5800040P4222
13700150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5800055P4222
13710150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5800056P6222
13720150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5800060P4222
13730150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5800067P6222
13740150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5800070EP1222
13750150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5800080P4222
13760150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900007P1222
13770150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900009P4222
13780150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900023P1222
13790150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900027P5222
13800150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900031P6222
13810150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900040P1222
13820150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900042P5222
13830150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900044P1222
13840150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900050P1222
13850150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900062P5222
13860150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900077P1222
13870150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.5900078P1222
13880150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000004P6222
13890150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000016P4222
13900150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000048P1222
13910150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000053P1222
13920150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000056EP1222
13930150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000057P3222
13940150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000058P4222
13950150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000059P4222
13960150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000061P4222
13970150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000063EP1222
13980150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000064P4222
13990150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000065P5222
14000150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000066P6222
14010150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000067P1222
14020150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000068P4222
14030150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000069EP1222
14040150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000071P1222
14050150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000072P5222
14060150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000073P5222
14070150เชียงใหม่11130สันทราย,รพช.6000074P1222
14080150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5700001EP1222
14090150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5700008P4222
14100150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5700013P4222
14110150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5700014P5222
14120150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5700024EP1222
14130150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5800012P1222
14140150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5800014P1222
14150150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5800022P3222
14160150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5800023EP1222
14170150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5800030P1222
14180150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5800049P4222
14190150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5800050P6222
14200150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5800052EP6222
14210150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5800067P1222
14220150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5900021P1222
14230150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.5900041P1222
14240150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000005EP1222
14250150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000030P3222
14260150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000032P1222
14270150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000034P1222
14280150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000037P1222
14290150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000038P5222
14300150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000041EP1222
14310150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000043P1222
14320150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000047P6222
14330150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000048P6222
14340150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000049P6222
14350150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000050P1222
14360150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000051P6222
14370150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000052P6222
14380150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000053P6222
14390150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000054P1222
14400150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000055P3222
14410150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000056P1222
14420150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000057P1222
14430150เชียงใหม่11131หางดง,รพช.6000058P5222
14440150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5700012P1222
14450150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5700017P5222
14460150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5700020P4222
14470150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5700023P4222
14480150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5800001P4222
14490150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5800004P6222
14500150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5800009P1222
14510150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5800011P4222
14520150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5800015P1222
14530150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5800020P4222
14540150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5800024EP1222
14550150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5800025EP4222
14560150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5900010P4222
14570150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5900012P4222
14580150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5900018P1222
14590150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.5900020P6222
14600150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.6000008P1222
14610150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.6000009P6222
14620150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.6000017P5222
14630150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.6000018P1222
14640150เชียงใหม่11132ฮอด,รพช.6000019P4222
14650150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.5700005P6222
14660150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.5700008P5222
14670150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.5700009P4222
14680150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.5700010P4222
14690150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.5800001P4222
14700150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.5800002P4222
14710150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.5800003P4222
14720150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.5800004P4222
14730150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.5800012P1222
14740150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.5900001P1222
14750150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.5900002P1222
14760150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.5900006P5222
14770150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.6000005P6222
14780150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.6000006P5222
14790150เชียงใหม่11133ดอยเต่า,รพช.6000007P5222
14800150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5700007P1222
14810150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5700008P1222
14820150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5700009P1222
14830150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5700010P1222
14840150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5800003P1222
14850150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5800005P6222
14860150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5800010P1222
14870150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5800011P6222
14880150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5800015P1222
14890150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5800019P6222
14900150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5800020P1222
14910150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5800022P5222
14920150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5800023P6222
14930150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5800024P1222
14940150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5800025P1222
14950150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.5900005P6222
14960150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.6000001P1222
14970150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.6000003EP1222
14980150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.6000004P4222
14990150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.6000005P5222
15000150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.6000006P6222
15010150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.6000007EP1222
15020150เชียงใหม่11134อมก๋อย,รพช.6000008P6222
15030150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5700006P4222
15040150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5700020P6222
15050150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5700022EP1222
15060150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5700024P4222
15070150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5700025P4222
15080150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5700027P1222
15090150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5700038P1222
15100150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5700046P6222
15110150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5700051P6222
15120150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800001P6222
15130150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800004P5222
15140150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800008P1222
15150150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800009EP1222
15160150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800014EP1222
15170150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800027P6222
15180150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800028P1222
15190150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800033P4222
15200150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800039P5222
15210150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800040P1222
15220150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800044P1222
15230150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800045P5222
15240150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800048P1222
15250150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800051P1222
15260150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800053P1222
15270150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5800060P6222
15280150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900004P5222
15290150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900006P5222
15300150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900010P1222
15310150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900020P4222
15320150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900033P5222
15330150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900034P5222
15340150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900039P4222
15350150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900040P1222
15360150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900043EP1222
15370150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900045EP1222
15380150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900046EP1222
15390150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900049P4222
15400150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900050P6222
15410150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900051P1222
15420150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.5900057P4222
15430150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000002P5222
15440150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000007P4222
15450150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000009P5222
15460150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000012P1222
15470150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000013P5222
15480150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000016P4222
15490150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000017P1222
15500150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000023P3222
15510150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000029EP1222
15520150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000034P1222
15530150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000035P4222
15540150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000036P6222
15550150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000037P6222
15560150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000039P6222
15570150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000040P1222
15580150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000041P6222
15590150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000042P6222
15600150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000043P6222
15610150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000044P6222
15620150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000045P1222
15630150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000046P1222
15640150เชียงใหม่11135สารภี,รพช.6000047P6222
15650150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.5700006P1222
15660150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.5700009P1222
15670150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.5700012EP1222
15680150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.5800005P1222
15690150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.5800018P1222
15700150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.5900001P6222
15710150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.5900006P1222
15720150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.5900007P1222
15730150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.5900009P1222
15740150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.5900024P3222
15750150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.6000009P4222
15760150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.6000012P1222
15770150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.6000014P6222
15780150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.6000016P6222
15790150เชียงใหม่11136เวียงแหง,รพช.6000021EP1222
15800150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5700004P5222
15810150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5700014P1222
15820150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5700016P1222
15830150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5700021P5222
15840150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5800001EP1222
15850150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5800002EP1222
15860150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5800014P6222
15870150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5800023P1222
15880150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5800026P1222
15890150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5900001P1222
15900150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5900022P6222
15910150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5900026P6222
15920150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5900029P6222
15930150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5900035P6222
15940150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5900040P4222
15950150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5900045P5222
15960150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5900046P1222
15970150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5900047P4222
15980150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5900049EP1222
15990150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5900053P1222
16000150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.5900054P1222
16010150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000004P1222
16020150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000008P1222
16030150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000013P5222
16040150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000014P5222
16050150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000015P1222
16060150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000016P1222
16070150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000017P4222
16080150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000019P1222
16090150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000023P6222
16100150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000026P4222
16110150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000033P5222
16120150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000034P1222
16130150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000035P5222
16140150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000036P5222
16150150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000037P6222
16160150เชียงใหม่11137ไชยปราการ,รพช.6000038P4222
16170150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.5700003P1222
16180150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.5700014P1222
16190150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.5700019P4222
16200150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.5800005P6222
16210150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.5800020P4222
16220150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.5800023P4222
16230150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.5800024P6222
16240150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.5900003P1222
16250150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.5900010P1222
16260150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.5900020P5222
16270150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.5900023EP6222
16280150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.6000002P3222
16290150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.6000004P5222
16300150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.6000005P1222
16310150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.6000008EP4222
16320150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.6000010P1222
16330150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.6000014P1222
16340150เชียงใหม่11138แม่วาง,รพช.6000016P5222
16350150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5700004P1222
16360150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5700009P1222
16370150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5800001P1222
16380150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5800003P1222
16390150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5800011EP1222
16400150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5800012EP1222
16410150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5800014P5222
16420150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5900001EP1222
16430150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5900003P1222
16440150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5900005P1222
16450150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5900007EP1222
16460150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5900010P5222
16470150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5900012EP222
16480150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.5900013P1222
16490150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.6000001P1222
16500150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.6000005P5222
16510150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.6000009P1222
16520150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.6000013P4222
16530150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.6000014P6222
16540150เชียงใหม่11139แม่ออน,รพช.6000015P1222
16550150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5700001P4222
16560150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5700004P6222
16570150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5700005EP1222
16580150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5700008P6222
16590150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5700009P1222
16600150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5700017EP1222
16610150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5700018P4222
16620150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5700020P4222
16630150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5700023P5222
16640150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5700027P5222
16650150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5700035EP1222
16660150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5800005P6222
16670150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5800009P4222
16680150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5800020P5222
16690150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5800022P1222
16700150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5900004EP1222
16710150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5900009P1222
16720150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5900010P1222
16730150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5900012P5222
16740150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ5900014P1222
16750150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ6000002P4222
16760150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ6000006P4222
16770150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ6000007P4222
16780150เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ6000008P6222
16790150เชียงใหม่11978ดารารัศมี,รพ.5700001P4222
16800150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700002P5222
16810150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700004P6222
16820150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700005P1222
16830150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700006P4222
16840150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700012P6222
16850150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700014P1222
16860150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700017P4222
16870150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700018P6222
16880150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700019P6222
16890150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700020P1222
16900150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700021P1222
16910150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700022P4222
16920150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700024P1222
16930150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700025P1222
16940150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700026P4222
16950150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700027P4222
16960150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700029P1222
16970150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700031P1222
16980150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700032P1222
16990150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700033P5222
17000150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700035P5222
17010150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700037P6222
17020150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700038P1222
17030150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700041P6222
17040150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700042P4222
17050150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700044P4222
17060150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700045P6222
17070150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700047P1222
17080150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700048P1222
17090150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700051P1222
17100150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700053P1222
17110150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700054P1222
17120150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700055P1222
17130150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700056P4222
17140150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700057P6222
17150150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700058P1222
17160150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700062P6222
17170150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700063P4222
17180150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700064P1222
17190150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700065P1222
17200150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700070P4222
17210150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700071P5222
17220150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700073P6222
17230150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700074P1222
17240150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700075P1222
17250150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700076P1222
17260150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700077P5222
17270150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700079P1222
17280150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700083P1222
17290150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5700085P4222
17300150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800002P1222
17310150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800006EP1222
17320150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800007P1222
17330150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800008P1222
17340150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800010EP1222
17350150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800011P1222
17360150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800012EP1222
17370150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800015P1222
17380150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800016P1222
17390150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800021P6222
17400150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800022P1222
17410150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800024P6222
17420150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800027P1222
17430150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800029P1222
17440150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800030P5222
17450150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800033P1222
17460150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800034P1222
17470150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800037P1222
17480150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800038P1222
17490150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800040P4222
17500150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800042P1222
17510150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800044P1222
17520150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800047P1222
17530150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800048P4222
17540150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800051P1222
17550150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800052P4222
17560150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800060P4222
17570150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800065P1222
17580150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800066P1222
17590150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800067P1222
17600150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800071P1222
17610150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800072P3222
17620150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800073P1222
17630150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800074P1222
17640150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800075P1222
17650150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800077EP1222
17660150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800083P1222
17670150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800085P1222
17680150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800091P1222
17690150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800092EP1222
17700150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800094P1222
17710150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800097P5222
17720150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800098P1222
17730150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5800099P1222
17740150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900001EP1222
17750150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900002P1222
17760150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900005P1222
17770150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900006P1222
17780150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900007P1222
17790150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900011EP1222
17800150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900013P1222
17810150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900015P1222
17820150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900018EP1222
17830150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900020EP1222
17840150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900021P1222
17850150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900023P5222
17860150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900024P1222
17870150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900027P1222
17880150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900030EP1222
17890150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900032P1222
17900150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900033P1222
17910150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900038P6222
17920150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900039P1222
17930150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900042P4222
17940150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900045P1222
17950150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900049EP1222
17960150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900051P1222
17970150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900053P1222
17980150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900055P1222
17990150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900057P1222
18000150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900058P4222
18010150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900059P1222
18020150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900060P1222
18030150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900063P4222
18040150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900064P1222
18050150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900065P1222
18060150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900066P1222
18070150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900067P4222
18080150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900068P5222
18090150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900069P4222
18100150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.5900074P1222
18110150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000001EP1222
18120150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000006EP1222
18130150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000007EP1222
18140150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000009P6222
18150150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000012P1222
18160150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000014P1222
18170150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000015P1222
18180150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000024P1222
18190150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000026P4222
18200150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000027P5222
18210150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000030P3222
18220150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000032P4222
18230150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000033P4222
18240150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000036EP1222
18250150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000037P1222
18260150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000039EP1222
18270150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000042P5222
18280150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000043P1222
18290150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000046P3222
18300150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000050P5222
18310150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000051P5222
18320150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000053P1222
18330150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000054P1222
18340150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000056P1222
18350150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000057P6222
18360150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000058P6222
18370150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000059P1222
18380150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000062P1222
18390150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000063P1222
18400150เชียงใหม่11980แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ.6000065P6222
18410150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700002P4222
18420150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700003P5222
18430150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700004P6222
18440150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700008P1222
18450150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700011P1222
18460150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700014P6222
18470150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700017P1222
18480150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700019P1222
18490150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700021P1222
18500150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700022P1222
18510150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700024P4222
18520150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700026P3222
18530150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700027P3222
18540150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700030P5222
18550150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700033P6222
18560150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700034P1222
18570150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700036P6222
18580150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700038P4222
18590150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700039P3222
18600150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700040P5222
18610150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700042P5222
18620150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700043P6222
18630150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700048P1222
18640150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700049P1222
18650150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700051P1222
18660150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700053P5222
18670150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700054P1222
18680150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700056P6222
18690150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5700058P5222
18700150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800003P4222
18710150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800005P1222
18720150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800008P3222
18730150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800009P4222
18740150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800013EP1222
18750150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800015P1222
18760150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800017P5222
18770150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800020P5222
18780150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800021EP1222
18790150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800023P5222
18800150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800024P1222
18810150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800025P1222
18820150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800027P1222
18830150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5800030P6222
18840150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900002P1222
18850150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900003P6222
18860150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900005P1222
18870150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900006P4222
18880150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900009P1222
18890150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900010P1222
18900150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900012P1222
18910150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900014P1222
18920150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900015P1222
18930150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900016P1222
18940150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900018P6222
18950150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900019P4222
18960150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900020P1222
18970150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900021EP1222
18980150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900022P1222
18990150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900023P1222
19000150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900026P4222
19010150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900027P1222
19020150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900028EP1222
19030150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900029P1222
19040150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900030P1222
19050150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900035P1222
19060150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900038P6222
19070150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900040P1222
19080150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900041P1222
19090150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900042P4222
19100150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900043P4222
19110150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900044P5222
19120150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900053P4222
19130150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900054P6222
19140150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.5900056P6222
19150150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000002P1222
19160150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000003P5222
19170150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000004EP1222
19180150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000005P4222
19190150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000006P1222
19200150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000010P1222
19210150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000016P1222
19220150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000018P1222
19230150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000019P6222
19240150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000024P4222
19250150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000027P1222
19260150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000028P3222
19270150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000029P1222
19280150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000031P1222
19290150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000033P6222
19300150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000034P1222
19310150เชียงใหม่11991ราชเวชเชียงใหม่,รพอ.6000035P6222
19320150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2,รพอ.5700006P1222
19330150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2,รพอ.5700013P1222
19340150เชียงใหม่11994เชียงใหม่ราม2,รพอ.5700016P1222
1