เลือกเขต

เลือกจังหวัด

Showing 1-10 of 4,809 items.

ไม่มีผลเสมหะเมื่อสิ้นสิ้นระยะเข้มข้น

AFB: <2 = ลบ , 2 = N/A , >2 = บวก
 RegionPcodePnameHcodeHNAMETbnoClassTypeAFB0AFB2AFB3AFB4
10150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500101PN4222
20150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500107PR4222
30150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500109PN1222
40150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500111PN1222
50150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500115PN6222
60150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500119PN1222
70150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500125PN6222
80150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500127PN5222
90150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500132PO1222
100150เชียงใหม่10713นครพิงค์5500138PN1222