เลือกเขต

Total 1,510 items.

อายุมากกว่า 120 ปี (ปีเกิดก่อน คศ. 1896) หรือวันเกิดไม่ควรเป็นค่าว่าง หรือ 0000-00-00

 RegionPcodePnameHcodeHNAMETbnoวันเกิดAge
10151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001437-11-0433
20151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000011410-09-1960
30151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000021422-07-0948
40151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000031423-05-0347
50151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000041420-09-2150
60151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000051394-08-0976
70151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000061403-07-1967
80151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000071414-01-1556
90151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000081431-03-0539
100151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000091427-06-2543
110151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000101434-09-1036
120151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000111390-12-1280
130151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000121408-10-0862
140151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000131429-12-1540
150151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000141413-04-1757
160151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000151395-08-0975
170151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000161384-03-0186
180151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000171409-09-0261
190151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000181388-01-0182
200151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000191410-03-1160
210151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000201448-08-2822
220151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000211424-12-2345
230151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000221404-04-0566
240151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000231401-01-2369
250151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000241398-01-0173
260151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000251407-01-0164
270151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000261438-01-0133
280151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000271427-08-2743
290151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000281419-01-2951
300151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000291402-04-2568
310151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000301436-02-1534
320151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000311437-05-1233
330151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000321431-10-0939
340151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000331383-09-0187
350151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000341425-04-2945
360151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000351409-06-2261
370151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000361429-06-0741
380151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000371394-01-0777
390151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000381411-02-1859
400151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000391422-10-0648
410151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000401427-12-2643
420151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000411418-03-1852
430151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000421401-06-1869
440151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000431403-11-2467
450151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000441403-01-0268
460151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000451425-01-0846
470151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000461429-02-1141
480151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000471411-01-0160
490151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000481415-11-2155
500151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000491415-01-3056
510151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000501417-03-2653
520151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000511410-03-0560
530151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000521397-04-1973
540151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000531449-12-3021
550151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000541424-04-0446
560151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000551402-10-2968
570151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000561409-05-0661
580151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000571396-08-2874
590151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000581439-05-2631
600151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000591427-12-0443
610151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000601393-01-0778
620151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000611414-10-1356
630151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000621389-05-0181
640151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000631441-10-1629
650151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000641395-01-0776
660151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000651405-05-0265
670151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000661412-04-1258
680151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000671393-01-0178
690151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000681393-02-0278
700151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000691410-07-2560
710151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000701424-03-0547
720151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000711435-02-2536
730151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000721442-01-2729
740151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000731413-12-2057
750151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000741406-05-0764
760151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000751400-06-1870
770151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000761443-04-2627
780151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000771421-01-0150
790151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000781415-01-0256
800151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000791392-12-0678
810151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000801422-11-2348
820151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000811394-01-0177
830151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000821426-07-1844
840151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000831420-12-1050
850151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000841398-01-0173
860151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000851418-01-0953
870151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000861441-03-0130
880151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000871432-09-1138
890151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000881415-05-1955
900151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000891421-03-2950
910151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000901441-10-1029
920151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000911400-01-0171
930151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000921410-07-1760
940151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000931404-09-1766
950151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000941413-06-2157
960151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000951405-01-0166
970151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000961437-11-0833
980151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000971417-06-0153
990151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000981400-04-2570
1000151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57000991396-05-1874
1010151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001001441-01-1930
1020151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001011389-04-0182
1030151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001021410-04-0261
1040151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001031436-05-0335
1050151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001041395-04-0876
1060151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001051433-01-0938
1070151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001061429-01-0142
1080151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001071428-12-1242
1090151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001081416-01-0155
1100151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001091412-07-2258
1110151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001101409-10-0961
1120151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001111424-03-0347
1130151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001121403-01-0168
1140151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001131413-09-3057
1150151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001141449-04-1022
1160151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001151418-03-2653
1170151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001161436-06-2434
1180151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001171402-09-2468
1190151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001181425-08-0545
1200151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001191437-08-0333
1210151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001201406-12-2064
1220151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001211403-06-1668
1230151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001221423-04-1848
1240151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001231441-01-0430
1250151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001241411-02-1960
1260151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001251409-08-0761
1270151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001261428-10-1342
1280151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001271403-09-1667
1290151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001281454-01-0117
1300151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001291450-08-0820
1310151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001301390-01-0181
1320151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001311405-12-0165
1330151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001321445-12-1425
1340151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001331450-06-0920
1350151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001341392-08-1178
1360151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001351440-06-0631
1370151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001361431-08-1739
1380151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001371416-02-1155
1390151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001381418-06-0953
1400151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001391425-09-0345
1410151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001401445-01-0126
1420151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001411395-06-2475
1430151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001421417-04-2254
1440151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001431390-01-0181
1450151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001441421-03-3150
1460151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001451453-10-1917
1470151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001461454-01-2517
1480151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001471418-02-1153
1490151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001481399-02-0172
1500151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001491433-04-2338
1510151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001501398-01-0573
1520151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001511442-07-1428
1530151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001521417-12-1453
1540151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001531397-09-2073
1550151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001541409-10-1361
1560151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001551416-04-0155
1570151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001561444-02-1727
1580151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001571420-04-0551
1590151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001581424-07-1146
1600151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001591416-08-1854
1610151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001601421-02-0850
1620151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001611448-10-1822
1630151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001621440-09-0730
1640151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001631445-08-0426
1650151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001641429-12-0741
1660151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001651421-12-0149
1670151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001661419-07-2952
1680151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001671424-10-2746
1690151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001681420-01-0751
1700151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001691441-12-1229
1710151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001701447-03-2624
1720151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001711421-04-2850
1730151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001721431-05-1540
1740151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001731441-05-2330
1750151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001741436-12-1534
1760151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001751412-08-0259
1770151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001761396-02-0275
1780151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001771388-07-1783
1790151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001781424-04-2447
1800151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001791442-01-0129
1810151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001801391-11-1979
1820151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001811408-07-1863
1830151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001821448-07-0223
1840151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001831415-08-0256
1850151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001841395-05-2576
1860151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001851443-06-3028
1870151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001861431-01-0140
1880151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001871419-08-1852
1890151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001881402-09-2369
1900151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001891412-01-0459
1910151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001901422-01-0149
1920151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001911391-10-0780
1930151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001921452-01-0819
1940151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001931410-02-1661
1950151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001941390-07-0181
1960151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001951396-10-3174
1970151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001961409-10-1561
1980151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001971448-01-1323
1990151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001981416-01-1255
2000151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57001991401-01-0170
2010151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57002001419-02-2852
2020151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57002011439-05-1232
2030151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57002021409-02-1562
2040151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57002031437-11-0433
2050151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57002041433-05-0438
2060151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57002051412-06-0659
2070151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57002061439-02-1632
2080151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57002071446-05-2925
2090151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57002081405-06-1066
2100151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57002091393-09-1578
2110151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.57002101409-02-2862
2120151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000011409-10-1562
2130151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000021405-09-2166
2140151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000031388-04-1083
2150151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000041389-08-2082
2160151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000051411-12-0259
2170151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000061456-07-2415
2180151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000071409-03-0162
2190151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000081471-05-03546
2200151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000091408-05-0463
2210151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000101412-03-0859
2220151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000111402-05-1969
2230151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000121410-11-1561
2240151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000131439-09-2232
2250151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000141393-01-0178
2260151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000151419-08-2952
2270151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000161431-10-0340
2280151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000171427-10-2144
2290151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000181433-07-2338
2300151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000191435-08-2536
2310151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000201438-06-0233
2320151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000211427-12-1543
2330151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000221395-04-3076
2340151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000231446-09-1325
2350151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000241400-08-0471
2360151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000251413-07-2558
2370151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000261437-07-1734
2380151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000271443-09-2128
2390151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000281420-03-0151
2400151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000291411-04-1260
2410151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000301410-01-0361
2420151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000311436-04-0735
2430151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000321418-05-2853
2440151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000331421-11-2650
2450151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000341430-04-1641
2460151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000351405-03-0966
2470151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000361393-06-0378
2480151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000371390-04-1081
2490151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000381424-04-0247
2500151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000391403-01-1569
2510151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000401393-08-1478
2520151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000411391-01-0181
2530151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000421430-04-2041
2540151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000431417-11-1154
2550151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000441411-05-2660
2560151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000451417-05-2954
2570151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000461431-01-2541
2580151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000471396-04-3075
2590151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000481431-10-1440
2600151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000491403-01-0169
2610151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000501431-04-2040
2620151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000511409-03-0162
2630151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000521426-01-0146
2640151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000531415-09-2156
2650151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000541445-09-2926
2660151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000551401-01-1771
2670151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000561451-11-0120
2680151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000571400-07-0171
2690151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000581415-01-3157
2700151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000591390-05-2181
2710151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000601409-10-1362
2720151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000611405-04-1666
2730151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000621415-02-0757
2740151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000631427-08-1744
2750151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000641399-05-0672
2760151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000651437-11-1434
2770151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000661434-12-2537
2780151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000671408-07-0163
2790151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000681425-07-1946
2800151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000691434-09-1637
2810151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000701437-05-0434
2820151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000711417-03-2454
2830151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000721441-04-2830
2840151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000731394-04-1577
2850151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000741382-05-3189
2860151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000751401-05-2770
2870151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000761414-04-1657
2880151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000771405-07-2066
2890151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000781384-01-0188
2900151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000791431-09-2441
2910151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000801426-01-1246
2920151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000811407-01-1565
2930151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000821457-08-1014
2940151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000831401-06-2170
2950151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000841392-06-1879
2960151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000851433-07-0338
2970151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000861421-08-1450
2980151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000871422-06-0149
2990151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000881389-01-1583
3000151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000891386-01-0186
3010151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000901417-05-1454
3020151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000911427-08-1744
3030151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000921405-03-0967
3040151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000931426-04-0946
3050151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000941447-01-0625
3060151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000951433-06-0138
3070151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000961415-03-2557
3080151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000971413-08-1158
3090151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000981408-06-0863
3100151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58000991414-02-1158
3110151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001001444-03-0728
3120151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001011408-03-1964
3130151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001021387-05-0185
3140151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001031410-04-0362
3150151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001041395-01-0177
3160151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001051450-01-3022
3170151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001061442-01-0530
3180151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001071425-05-1147
3190151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001081409-05-0863
3200151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001091409-01-0163
3210151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001101430-03-0842
3220151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001111430-12-2641
3230151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001121415-06-0456
3240151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001131406-01-0166
3250151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001141422-01-0150
3260151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001151423-09-0348
3270151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001161413-02-0759
3280151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001171428-04-0744
3290151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001181422-05-0750
3300151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001191411-05-1561
3310151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001201405-09-1866
3320151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001211402-06-1170
3330151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001221388-10-2583
3340151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001231425-10-2046
3350151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001241397-11-1074
3360151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001251404-06-0668
3370151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001261431-11-1740
3380151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001271404-04-0568
3390151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001281428-09-0143
3400151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001291402-08-1569
3410151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001301410-05-0162
3420151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001311446-11-2325
3430151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001321404-01-3168
3440151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001331399-05-2773
3450151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001341417-12-2754
3460151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001351426-12-2645
3470151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001361432-09-1139
3480151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001371395-01-2877
3490151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001381406-09-0365
3500151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001391427-09-2644
3510151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001401438-08-3133
3520151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001411396-01-2476
3530151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001421417-05-1455
3540151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001431414-03-0458
3550151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001441410-06-1262
3560151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001451434-01-0138
3570151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001461429-02-1743
3580151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001471444-07-2528
3590151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001481400-09-1071
3600151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001491449-12-0222
3610151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001501443-03-2729
3620151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001511416-07-2456
3630151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001521412-01-0160
3640151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001531421-01-0151
3650151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001541416-04-0956
3660151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001551401-09-0171
3670151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001561451-02-1621
3680151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001571401-10-1370
3690151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001581424-08-1048
3700151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001591411-12-1360
3710151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001601420-09-2051
3720151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001611437-04-0935
3730151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001621397-04-2275
3740151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001631392-05-1180
3750151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001641435-12-2236
3760151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001651420-12-1051
3770151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001661437-08-0835
3780151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001671440-07-0232
3790151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001681415-11-2656
3800151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001691427-10-2144
3810151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001701409-09-1054
3820151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001711420-01-1851
3830151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001721409-01-1563
3840151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001731411-05-2961
3850151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001741412-07-1660
3860151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001751450-01-1922
3870151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001761414-02-1258
3880151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001771388-01-1984
3890151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001781418-12-2253
3900151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001791411-05-0561
3910151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001801397-12-2874
3920151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001811417-06-1555
3930151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001821424-11-1147
3940151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001831401-03-2771
3950151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001841441-06-0531
3960151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001851445-07-2327
3970151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001861442-04-2130
3980151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001871432-12-0139
3990151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001881428-01-0144
4000151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001891440-05-0332
4010151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001901415-11-2256
4020151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001911422-07-1650
4030151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001921439-01-0133
4040151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001931444-01-0128
4050151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001941419-09-0653
4060151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001951453-04-2019
4070151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001961451-01-0121
4080151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001971448-11-1623
4090151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001981423-07-2949
4100151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.58001991403-07-0169
4110151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000011387-01-0185
4120151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000021410-06-1162
4130151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000031393-01-0179
4140151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000041396-05-2376
4150151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000051423-09-1249
4160151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000061434-07-0138
4170151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000071388-01-2884
4180151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000081444-06-0228
4190151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000091416-10-2056
4200151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000101420-06-0452
4210151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000111388-11-0584
4220151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000121416-07-1756
4230151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000131398-01-0174
4240151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000141437-05-2535
4250151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000151453-03-2719
4260151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000161451-08-1621
4270151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000171445-07-1927
4280151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000181413-02-1259
4290151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000191433-09-2639
4300151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000201416-02-1556
4310151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000211417-11-2455
4320151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000221406-06-0366
4330151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000231406-12-1865
4340151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000241416-01-0156
4350151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000251397-01-0175
4360151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000261421-02-0651
4370151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000271412-02-1860
4380151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000281407-10-2565
4390151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000291429-05-2143
4400151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000301407-12-2064
4410151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000311438-12-2033
4420151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000321405-10-1667
4430151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000331419-11-1253
4440151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000341393-07-1279
4450151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000351443-11-1329
4460151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000361420-12-0152
4470151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000371401-11-1171
4480151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000381391-05-2381
4490151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000391389-03-0783
4500151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000401445-08-0427
4510151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000411414-12-1658
4520151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000421448-03-2124
4530151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000431434-01-0239
4540151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000441438-02-0534
4550151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000451412-10-2960
4560151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000461432-03-0340
4570151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000471436-03-0136
4580151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000481447-10-1325
4590151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000491412-12-1460
4600151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000501434-05-0838
4610151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000511420-03-0452
4620151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000521407-01-0166
4630151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000531421-01-1352
4640151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000541404-04-1568
4650151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000551442-06-2530
4660151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000561448-09-2724
4670151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000571414-07-0258
4680151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000581437-06-1635
4690151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000591391-01-0482
4700151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000601417-06-1355
4710151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000611414-09-0358
4720151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000621395-09-3077
4730151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000631413-01-0160
4740151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000641408-08-0864
4750151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000651414-10-1958
4760151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000661434-10-1838
4770151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000671409-05-0963
4780151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000681411-11-1261
4790151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000691425-01-0648
4800151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000701436-10-0136
4810151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000711426-07-3046
4820151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000721428-08-1444
4830151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000731424-04-1348
4840151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000741403-10-0669
4850151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000751423-04-2449
4860151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000761417-06-1155
4870151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000771431-06-2041
4880151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000781452-03-0621
4890151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000791399-03-0674
4900151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000801405-05-0167
4910151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000811411-07-2361
4920151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000821402-08-0370
4930151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000831413-01-0160
4940151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000841420-12-1052
4950151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000851428-05-2944
4960151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000861433-04-0140
4970151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000871411-05-2461
4980151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000881411-03-1162
4990151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000891394-01-0179
5000151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000901398-05-0575
5010151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000911442-06-2230
5020151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000921410-05-1563
5030151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000931390-06-0582
5040151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000941408-09-0564
5050151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000951429-12-0443
5060151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000961443-03-0330
5070151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000971393-04-0180
5080151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000981392-01-0381
5090151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59000991398-05-2075
5100151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001001433-11-2939
5110151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001011412-07-0460
5120151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001021402-05-2671
5130151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001031418-02-2455
5140151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001041401-04-2672
5150151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001051425-06-1048
5160151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001061437-01-1636
5170151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001071453-10-1119
5180151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001081406-12-2766
5190151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001091404-06-0669
5200151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001101417-07-3055
5210151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001111448-02-1125
5220151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001121426-01-2947
5230151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001131414-09-2058
5240151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001141411-08-1961
5250151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001151416-10-1156
5260151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001161424-08-0948
5270151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001171409-06-1664
5280151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001181390-12-0182
5290151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001191443-03-0330
5300151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001201421-09-1151
5310151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001211408-01-0165
5320151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001221431-02-1642
5330151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001231416-10-0956
5340151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001241430-02-1143
5350151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001251404-10-0568
5360151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001261436-12-1636
5370151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001271408-05-1965
5380151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001281413-07-1559
5390151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001291413-10-0559
5400151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001301421-08-2651
5410151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001311415-11-1357
5420151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001321412-07-0761
5430151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001331435-03-3038
5440151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001341418-09-2954
5450151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001351413-03-2060
5460151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001361441-03-2532
5470151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001371403-04-0870
5480151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001381406-12-2666
5490151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001391433-08-0639
5500151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001401422-03-0351
5510151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001411385-01-0188
5520151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001421384-05-2089
5530151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001431423-08-1350
5540151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001441431-01-1142
5550151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001451405-09-1867
5560151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001461443-10-2629
5570151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001471401-10-2071
5580151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001481420-12-2052
5590151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001491401-05-1872
5600151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001501408-01-0165
5610151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001511396-07-0177
5620151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001521452-01-1921
5630151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001531457-07-1816
5640151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001541427-02-1146
5650151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001551454-02-1919
5660151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001561428-07-0445
5670151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001571392-12-0880
5680151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001581412-02-0261
5690151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001591389-09-0983
5700151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001601409-08-1164
5710151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001611450-09-2822
5720151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001621436-07-2837
5730151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001631417-01-2456
5740151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001641448-11-1824
5750151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001651437-08-0636
5760151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001661425-03-1948
5770151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001671414-08-1659
5780151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001681389-04-1884
5790151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001691386-02-0787
5800151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001701399-07-0874
5810151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001711447-06-0626
5820151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001721404-10-1068
5830151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001731391-05-0582
5840151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001741383-02-1490
5850151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001751434-10-1238
5860151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001761386-04-0187
5870151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001771403-01-0170
5880151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001781411-06-2962
5890151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001791423-05-0750
5900151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001801407-12-2265
5910151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001811424-01-1349
5920151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001821407-01-0166
5930151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001831442-01-0131
5940151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001841398-05-2275
5950151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001851425-10-2647
5960151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001861398-08-1275
5970151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001871409-10-1564
5980151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001881452-11-0620
5990151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001891401-09-0172
6000151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.59001901425-04-0948
6010151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000011420-07-3053
6020151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000021444-11-0128
6030151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000031399-03-0674
6040151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000041436-04-2637
6050151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000051433-03-0740
6060151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000061421-01-2552
6070151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000071444-03-3029
6080151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000081432-01-0141
6090151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000091424-11-1249
6100151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000101392-09-1081
6110151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000111422-04-1351
6120151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000121411-12-0861
6130151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000131422-04-2251
6140151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000141424-01-0849
6150151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000151425-02-2648
6160151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000161395-04-1378
6170151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000171447-03-0226
6180151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000181425-04-1848
6190151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000191399-05-2274
6200151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000201389-03-2384
6210151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000211443-08-0930
6220151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000221413-03-1260
6230151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000231392-02-1481
6240151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000241414-02-2759
6250151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000251432-05-0341
6260151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000261420-12-0153
6270151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000271438-01-0135
6280151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000281404-01-0169
6290151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000291404-12-2068
6300151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000301415-10-0158
6310151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000311397-02-2576
6320151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000321413-03-3060
6330151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000331414-12-2359
6340151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000341405-12-3068
6350151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000351385-01-0589
6360151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000361420-07-0453
6370151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000371445-01-2028
6380151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000381415-12-2158
6390151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000391392-02-0881
6400151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000401423-01-1450
6410151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000411420-09-1153
6420151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000421443-11-1130
6430151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000431453-03-0720
6440151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000441404-06-0669
6450151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000451409-10-2064
6460151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000461444-05-0829
6470151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000471439-01-0235
6480151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000481406-01-0168
6490151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000491389-11-0384
6500151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000501444-11-0429
6510151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000511441-05-2432
6520151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000521413-04-2960
6530151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000531394-07-0179
6540151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000541390-06-0183
6550151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000551400-11-1573
6560151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000561426-03-1147
6570151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000571394-03-1879
6580151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000581454-01-0120
6590151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000591396-01-0178
6600151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000601433-09-0140
6610151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000611427-05-0246
6620151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000621416-02-2558
6630151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000631424-05-0649
6640151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000641423-10-0850
6650151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000651425-08-2048
6660151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000661424-10-0649
6670151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000671438-03-2436
6680151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000681450-03-2124
6690151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000691397-05-0176
6700151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000701405-11-1268
6710151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000711447-02-2027
6720151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000721443-01-0131
6730151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000731414-02-0560
6740151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000741395-06-0278
6750151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000751393-05-0781
6760151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000761431-04-0643
6770151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000771398-01-0176
6780151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000781407-09-0166
6790151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000791452-01-0422
6800151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000801392-01-0182
6810151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000811423-11-2950
6820151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000821432-02-0342
6830151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000831398-08-0975
6840151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000841418-07-2455
6850151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000851441-07-2032
6860151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000861406-09-1967
6870151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000871414-02-2060
6880151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000881416-10-1957
6890151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000891392-01-0182
6900151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000901424-05-0450
6910151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000911418-07-2455
6920151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000921400-06-1173
6930151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000931394-02-2180
6940151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000941431-05-1143
6950151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000951399-03-1575
6960151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000961404-05-2369
6970151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000971413-10-2060
6980151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000981409-06-1464
6990151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60000991422-08-0551
7000151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001001431-05-2842
7010151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001011410-07-1663
7020151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001021450-01-0124
7030151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001031395-05-3079
7040151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001041406-04-0368
7050151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001051391-07-1383
7060151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001061408-01-0166
7070151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001071403-05-0471
7080151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001081437-08-0736
7090151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001091406-06-1967
7100151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001101435-06-1538
7110151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001111407-09-2166
7120151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001121419-02-0655
7130151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001131428-01-1846
7140151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001141410-11-2063
7150151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001151419-07-0754
7160151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001161446-03-3128
7170151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001171431-04-2043
7180151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001181441-11-0832
7190151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001191418-01-0156
7200151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001201429-04-1845
7210151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001211435-02-1539
7220151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001221425-01-2449
7230151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001231457-06-1117
7240151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001241400-08-0173
7250151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001251395-10-2378
7260151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001261413-02-2361
7270151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001271445-10-1528
7280151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001281414-04-1860
7290151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001291423-01-0151
7300151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001301422-09-2551
7310151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001311407-03-2767
7320151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001321408-12-1065
7330151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001331417-12-0756
7340151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001341442-08-2432
7350151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001351433-08-2841
7360151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001361413-07-0961
7370151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001371440-02-2034
7380151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001381407-01-2267
7390151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001391429-01-1145
7400151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001401426-09-0448
7410151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001411430-08-1744
7420151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001421421-10-2752
7430151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001431415-11-2758
7440151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001441405-11-0368
7450151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001451408-06-0866
7460151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001461413-10-2760
7470151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001471401-05-1073
7480151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001481416-03-0358
7490151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001491401-04-1173
7500151ลำพูน10714ลำพูน,รพท.60001501407-08-0267
7510151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000061412-06-1158
7520151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000071395-12-2175
7530151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000081412-08-2858
7540151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000091434-07-2836
7550151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000101380-01-0191
7560151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000111438-06-1732
7570151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000121453-10-1617
7580151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000131424-06-0146
7590151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000141415-12-0255
7600151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000151439-01-0132
7610151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000161416-11-3054
7620151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000171408-11-1062
7630151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000181387-11-2383
7640151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000191424-02-2447
7650151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000201387-01-1584
7660151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000211415-01-2156
7670151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000221421-03-1650
7680151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000231390-09-0480
7690151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000241429-12-2841
7700151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.57000251421-03-0250
7710151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000011411-01-1560
7720151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000021415-11-2655
7730151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000031419-01-3052
7740151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000041407-01-0164
7750151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000051389-06-0882
7760151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000061400-06-2471
7770151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000071397-05-1274
7780151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000081398-01-0174
7790151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000091426-12-2945
7800151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000101409-10-1562
7810151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000111408-03-2564
7820151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000121407-12-0664
7830151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000131424-06-2347
7840151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000141429-03-0543
7850151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000151418-07-0553
7860151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000161419-05-0553
7870151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000171401-01-0171
7880151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000181397-08-1575
7890151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000191398-02-2674
7900151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000201409-08-2163
7910151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000211413-07-0759
7920151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000221393-01-0579
7930151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000231387-01-1585
7940151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.58000241446-04-0926
7950151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.59000011409-01-1663
7960151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.59000021431-01-0142
7970151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.59000031395-01-0178
7980151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.59000041414-03-2059
7990151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.59000051407-01-0166
8000151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.59000071412-04-1561
8010151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.59000081432-03-0141
8020151ลำพูน11141บ้านโฮ่ง,รพช.59000091396-07-0276
8030151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000011434-02-0336
8040151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000021403-04-1967
8050151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000031418-05-1952
8060151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000041409-01-1061
8070151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000051418-04-0352
8080151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000061398-01-0772
8090151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000071416-09-0454
8100151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000081443-09-1427
8110151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000091397-08-0473
8120151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000101426-09-1744
8130151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000111412-10-1858
8140151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000121419-06-1551
8150151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000131452-01-2919
8160151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000141400-05-1070
8170151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000151415-01-0156
8180151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000161426-01-0145
8190151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000171437-10-0333
8200151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000181409-07-0261
8210151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000191391-06-2779
8220151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000201429-03-2742
8230151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000211412-04-0759
8240151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000221429-08-0541
8250151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000231428-12-3142
8260151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000241432-08-1338
8270151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000251410-09-1260
8280151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000261412-07-1358
8290151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000271411-01-0160
8300151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000281419-05-0152
8310151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000291418-04-0153
8320151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000301444-12-2126
8330151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000311390-11-1280
8340151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000321426-09-0944
8350151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000331448-07-0323
8360151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000341381-09-0390
8370151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000351408-11-0762
8380151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000361403-04-0168
8390151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000371416-12-1354
8400151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000381436-09-0935
8410151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000391452-02-1919
8420151ลำพูน11142ลี้,รพช.57000401406-09-1165
8430151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000011389-07-0182
8440151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000021424-12-1146
8450151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000031444-02-0627
8460151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000041412-09-2059
8470151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000051421-06-2550
8480151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000061440-10-0131
8490151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000071422-03-0349
8500151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000081431-03-0340
8510151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000091427-05-0644
8520151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000101449-05-0622
8530151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000111438-01-0134
8540151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000121431-06-1440
8550151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000131409-02-0163
8560151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000141427-05-1644
8570151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000151388-07-1083
8580151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000161406-05-2166
8590151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000171409-02-0663
8600151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000181416-01-2956
8610151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000191422-05-0750
8620151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000201409-01-0163
8630151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000211404-09-1067
8640151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000221385-01-0587
8650151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000231426-08-0645
8660151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000241407-06-0165
8670151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000251412-01-0160
8680151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000261417-12-1454
8690151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000271421-02-1851
8700151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000281412-08-1559
8710151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000291406-12-1565
8720151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000301440-12-0231
8730151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000311429-01-0143
8740151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000321410-05-0162
8750151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000331407-04-3065
8760151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000341397-11-1074
8770151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000351422-02-0750
8780151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000361427-08-2445
8790151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000371397-01-0175
8800151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000381401-01-0171
8810151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000391441-10-3030
8820151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000401450-03-1022
8830151ลำพูน11142ลี้,รพช.58000411416-05-1556
8840151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000011407-01-0165
8850151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000021440-09-0432
8860151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000031416-05-2456
8870151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000041414-11-0558
8880151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000051399-06-0473
8890151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000061408-08-1664
8900151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000071406-01-0167
8910151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000081426-01-0147
8920151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000091415-11-1157
8930151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000101410-01-0163
8940151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000111404-10-1268
8950151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000121437-04-2835
8960151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000131444-09-2928
8970151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000141389-04-0384
8980151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000151419-07-3053
8990151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000161405-09-0167
9000151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000171400-05-0173
9010151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000181404-01-1369
9020151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000191390-08-0382
9030151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000201399-01-0174
9040151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000211426-02-0247
9050151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000221402-09-1070
9060151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000231401-11-0371
9070151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000241421-07-0452
9080151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000251406-02-0467
9090151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000261415-08-0458
9100151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000271423-12-1149
9110151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000281425-02-2848
9120151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000291404-04-0169
9130151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000301415-12-1457
9140151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000311413-08-2960
9150151ลำพูน11142ลี้,รพช.59000321409-03-3164
9160151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000011407-07-0166
9170151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000021412-11-2260
9180151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000031404-02-1969
9190151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000041413-11-2259
9200151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000051423-08-1860
9210151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000061381-01-0192
9220151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000071392-10-0181
9230151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000081402-01-0171
9240151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000091406-05-0467
9250151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000101439-10-1634
9260151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000111419-03-1354
9270151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000121437-02-1736
9280151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000131413-03-1060
9290151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000141420-11-1353
9300151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000151426-05-1347
9310151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000161444-01-0130
9320151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000171411-10-0862
9330151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000181420-05-0553
9340151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000191391-08-0182
9350151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000201388-04-1086
9360151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000211426-06-1947
9370151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000221406-07-0367
9380151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000231417-05-1257
9390151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000241454-02-0620
9400151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000251429-01-0145
9410151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000261432-12-2341
9420151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000271395-01-0179
9430151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000281441-09-1232
9440151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000291404-01-1570
9450151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000301403-03-0571
9460151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000311432-07-1542
9470151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000321416-03-0358
9480151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000331392-04-1482
9490151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000341410-07-0764
9500151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000351424-03-2550
9510151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000361431-12-2542
9520151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000371425-02-0249
9530151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000381386-11-1587
9540151ลำพูน11142ลี้,รพช.60000391419-04-0555
9550151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000011428-01-2343
9560151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000021423-02-1148
9570151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000030000-00-0036
9580151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000041445-02-0826
9590151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000051438-07-0932
9600151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000061427-03-2344
9610151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000071446-08-2624
9620151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000080000-00-0044
9630151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000090000-00-0027
9640151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000100000-00-0036
9650151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000110000-00-0033
9660151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000120000-00-0050
9670151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000130000-00-0035
9680151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000140000-00-0046
9690151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000150000-00-0039
9700151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000160000-00-0035
9710151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000170000-00-0025
9720151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000180000-00-0037
9730151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000190000-00-0031
9740151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000200000-00-0023
9750151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000210000-00-0029
9760151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.57000220000-00-0033
9770151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000010000-00-0031
9780151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000020000-00-0083
9790151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000030000-00-0035
9800151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000040000-00-0038
9810151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000050000-00-0068
9820151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000060000-00-0029
9830151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000070000-00-0040
9840151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000080000-00-0024
9850151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000090000-00-0047
9860151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000100000-00-0028
9870151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000110000-00-0028
9880151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000120000-00-0025
9890151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000130000-00-0028
9900151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000140000-00-0055
9910151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000150000-00-0032
9920151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.58000160000-00-0033
9930151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000010000-00-0034
9940151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000020000-00-0044
9950151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000030000-00-0051
9960151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000040000-00-0047
9970151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000050000-00-0052
9980151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000060000-00-0041
9990151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000070000-00-0025
10000151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000080000-00-0029
10010151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000090000-00-0049
10020151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000100000-00-0052
10030151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000110000-00-0033
10040151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000120000-00-0037
10050151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000140000-00-0035
10060151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000150000-00-0026
10070151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000160000-00-0030
10080151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000170000-00-0042
10090151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000180000-00-0042
10100151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.59000190000-00-0056
10110151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000010000-00-0035
10120151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000020000-00-0028
10130151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000030000-00-0025
10140151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000040000-00-0055
10150151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000050000-00-0053
10160151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000060000-00-0059
10170151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000070000-00-0035
10180151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000080000-00-0021
10190151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000090000-00-0027
10200151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000100000-00-0035
10210151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000110000-00-0022
10220151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000120000-00-0032
10230151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000140000-00-0048
10240151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000151436-07-2938
10250151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000161434-03-1040
10260151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000171427-10-0246
10270151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000181429-09-0744
10280151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000191448-11-1125
10290151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000201443-12-0830
10300151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000211428-04-0846
10310151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000221452-10-0521
10320151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000231440-07-2934
10330151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000241446-02-2128
10340151ลำพูน12000หริภุญชัยฯ,รพ.60000251435-10-0439
10350152ลำปาง10672ลำปาง,รพศ.60000400000-00-0059
10360152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000041777-01-0179
10370152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000051813-08-2942
10380152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000061781-01-1075
10390152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000071814-06-0441
10400152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000081788-01-0168
10410152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000091805-10-2550
10420152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000101823-08-1932
10430152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000111799-11-0156
10440152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000121809-02-1047
10450152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000131773-12-1182
10460152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000141792-05-0964
10470152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000151812-08-0143
10480152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000161790-01-0166
10490152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000171796-08-0559
10500152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000181796-10-0359
10510152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000191794-01-0162
10520152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000201856-05-2066
10530152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000211792-09-2163
10540152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000221841-09-1614
10550152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000231829-08-0627
10560152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000241789-03-2567
10570152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000251815-03-0641
10580152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.57000261801-09-2455
10590152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000011797-02-2159
10600152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000021803-01-2753
10610152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000031823-08-1933
10620152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000041816-11-0340
10630152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000051782-02-0274
10640152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000061776-01-0180
10650152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000071793-11-3063
10660152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000081823-08-0633
10670152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000091796-10-0360
10680152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000101791-01-0266
10690152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000111802-04-0155
10700152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000121777-12-0779
10710152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000131799-01-0958
10720152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000141809-11-0247
10730152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000151796-12-3060
10740152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000161857-07-2121
10750152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000171830-03-1127
10760152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000181810-05-1047
10770152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000191788-11-1868
10780152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000201770-01-0187
10790152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.58000211803-08-1054
10800152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000011793-11-3063
10810152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000021798-04-0359
10820152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000031798-04-0159
10830152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000041772-12-0484
10840152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000051781-01-0576
10850152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000061824-07-3033
10860152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000071782-04-0175
10870152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000081798-02-0559
10880152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000091796-08-0261
10890152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000101387-08-0786
10900152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000111802-03-2355
10910152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000121816-03-0842
10920152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000131806-11-2751
10930152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000141797-09-1060
10940152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000151809-04-2149
10950152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000161828-09-2529
10960152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000171795-06-2762
10970152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000181776-04-1782
10980152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000191811-08-3146
10990152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000201831-08-0826
11000152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000211837-09-2620
11010152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000221801-09-2556
11020152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000231817-08-0840
11030152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000241816-06-0242
11040152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000251819-08-1339
11050152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.59000261828-04-0830
11060152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000011425-01-1348
11070152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000021436-01-1537
11080152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000031413-12-1959
11090152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000041421-11-0352
11100152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000051422-11-2251
11110152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000061408-02-1265
11120152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000071451-09-1822
11130152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000081412-01-0162
11140152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000091422-06-0851
11150152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000101416-03-0957
11160152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000111430-11-1143
11170152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000121413-01-0168
11180152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000131385-01-0189
11190152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000141431-01-1143
11200152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000151430-01-0144
11210152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000161416-02-0658
11220152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000171418-05-2955
11230152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000181445-01-2629
11240152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000191431-02-1643
11250152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000201416-02-0258
11260152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000211450-11-1023
11270152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000221423-03-3051
11280152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000231426-05-2548
11290152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000241412-12-3061
11300152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000251427-01-0147
11310152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000261410-09-0663
11320152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000271419-04-1155
11330152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000281445-09-2228
11340152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000291420-09-2753
11350152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000301402-06-1472
11360152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000311414-12-2859
11370152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000321453-05-0721
11380152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000331453-05-0721
11390152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000341426-07-2548
11400152ลำปาง11151วังเหนือ,รพช.60000351420-01-0254
11410152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000091421-10-0749
11420152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000101447-05-2123
11430152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000111394-07-0176
11440152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000121433-07-2037
11450152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000131406-01-0165
11460152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000141407-05-1363
11470152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000151407-06-1063
11480152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000161387-03-0984
11490152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000171441-12-2729
11500152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000181421-09-2949
11510152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000191404-11-3066
11520152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000201407-01-0564
11530152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000211407-07-0163
11540152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000221422-08-1048
11550152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000231433-04-2737
11560152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000241404-10-0766
11570152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000251407-01-0164
11580152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000261432-01-2539
11590152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000271421-09-1549
11600152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000281445-09-1425
11610152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000291402-03-0869
11620152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000301411-03-2360
11630152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000311412-02-0959
11640152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000321425-07-0145
11650152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000331408-12-3162
11660152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000341409-12-1561
11670152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000351423-06-0748
11680152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000361438-03-2633
11690152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000371430-07-0141
11700152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000381421-07-2049
11710152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000391401-10-0369
11720152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000401423-05-0248
11730152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000411424-02-1547
11740152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000421403-08-0167
11750152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000431434-02-0637
11760152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000441405-04-0166
11770152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000451390-11-3080
11780152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000461421-09-1449
11790152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000471408-06-1363
11800152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000481443-10-1927
11810152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000491389-10-2181
11820152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000500000-00-000
11830152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000511420-01-0351
11840152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000521451-03-0920
11850152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000531383-11-3087
11860152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000541412-07-0859
11870152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000551394-07-0177
11880152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000561425-12-0945
11890152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000571396-09-1275
11900152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000581400-07-1771
11910152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000591424-04-1447
11920152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000601391-09-3080
11930152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000611427-01-0644
11940152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000621430-01-2741
11950152ลำปาง11152เถิน,รพช.57000631418-03-1853
11960152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000011390-02-0381
11970152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000021387-11-3083
11980152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000031431-12-2239
11990152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000041419-11-1252
12000152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000051432-12-1938
12010152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000061426-11-1744
12020152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000071453-02-1018
12030152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000081414-11-1257
12040152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000091434-01-0937
12050152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000101417-07-0854
12060152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000111411-10-2960
12070152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000121431-06-1340
12080152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000131417-12-2553
12090152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000141413-05-2858
12100152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000151392-02-0179
12110152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000161417-03-2154
12120152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000171423-12-3148
12130152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000181394-10-1577
12140152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000191421-06-1450
12150152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000201408-07-0163
12160152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000211390-01-2082
12170152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000221405-04-1667
12180152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000231406-06-2265
12190152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000241436-08-1035
12200152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000251413-05-0159
12210152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000261412-04-1060
12220152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000271435-07-2236
12230152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000281426-11-2945
12240152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000291394-03-0978
12250152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000301392-01-0480
12260152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000311405-11-3066
12270152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000321415-09-2656
12280152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000331413-07-1459
12290152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000341453-11-2118
12300152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000351408-01-0164
12310152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000361390-02-2382
12320152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000371400-11-3071
12330152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000381412-04-0760
12340152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000391422-09-2349
12350152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000401407-07-0165
12360152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000411417-03-0255
12370152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000421382-04-0590
12380152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000431390-07-0182
12390152ลำปาง11152เถิน,รพช.58000441423-07-0149
12400152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000011412-05-1760
12410152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000021429-09-2743
12420152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000031416-01-0756
12430152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000041401-07-2071
12440152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000051419-12-1953
12450152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000061394-03-1478
12460152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000071397-07-0175
12470152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000081407-12-1565
12480152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000091406-01-0467
12490152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000101414-06-0658
12500152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000111424-07-1148
12510152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000121421-02-2352
12520152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000131404-06-0368
12530152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000141410-07-0162
12540152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000151394-01-3179
12550152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000161412-07-0160
12560152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000171406-12-1766
12570152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000181414-02-2059
12580152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000191423-10-0249
12590152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000201397-11-1675
12600152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000211397-11-1675
12610152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000221437-08-0135
12620152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000231424-07-2049
12630152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000241436-04-2037
12640152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000251392-01-0181
12650152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000261396-09-1276
12660152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000271416-11-1056
12670152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000281446-12-0126
12680152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000291433-02-2740
12690152ลำปาง11152เถิน,รพช.59000301411-11-3061
12700152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000011390-07-2283
12710152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000021439-07-0634
12720152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000031428-07-0145
12730152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000041410-05-1863
12740152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000051407-01-0167
12750152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000061414-08-0159
12760152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000071414-06-0659
12770152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000081416-05-2757
12780152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000091404-06-1469
12790152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000101443-12-0830
12800152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000111417-07-1456
12810152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000121405-06-2368
12820152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000131401-10-1572
12830152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000141436-03-0738
12840152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000151399-11-2874
12850152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000161411-06-1362
12860152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000171414-03-0860
12870152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000181398-08-0675
12880152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000191397-01-0677
12890152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000201443-08-0130
12900152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000211401-01-0173
12910152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000221420-06-0154
12920152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000231444-06-0330
12930152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000241394-07-0180
12940152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000251396-07-2478
12950152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000261412-02-2062
12960152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000271408-11-3065
12970152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000281397-06-2477
12980152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000291415-01-0359
12990152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000301412-09-1362
13000152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000311419-05-0955
13010152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000321432-06-2442
13020152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000331386-01-0188
13030152ลำปาง11152เถิน,รพช.60000341418-03-1956
13040152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.57000090000-00-0080
13050152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.57000100000-00-0047
13060152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.57000110000-00-0024
13070152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.57000120000-00-0060
13080152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.57000130000-00-0057
13090152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.57000140000-00-0043
13100152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.57000160000-00-0071
13110152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.57000170000-00-0052
13120152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.57000180000-00-0068
13130152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.57000190000-00-0038
13140152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.58000010000-00-0056
13150152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.58000020000-00-0078
13160152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.58000030000-00-0056
13170152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.58000040000-00-0047
13180152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.58000060000-00-0075
13190152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.58000070000-00-0059
13200152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.59000010000-00-0037
13210152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.59000020000-00-0065
13220152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.59000041394-07-0179
13230152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.59000051408-07-0164
13240152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.59000061428-01-0145
13250152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000011407-08-1766
13260152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000021420-11-2652
13270152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000031404-03-1469
13280152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000041399-01-0274
13290152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000051394-07-0179
13300152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000061430-10-2043
13310152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000071411-07-0162
13320152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000081397-05-1776
13330152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000091411-11-3062
13340152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000101412-01-1962
13350152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000111430-05-0543
13360152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000121395-03-0679
13370152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000131427-10-0946
13380152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000141452-03-3022
13390152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000151405-01-0769
13400152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000161403-11-3070
13410152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000171413-05-2461
13420152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000181423-05-1151
13430152ลำปาง11153แม่พริก,รพช.60000191428-01-0746
13440154แพร่11167ลอง,รพ.57000010000-00-0046
13450154แพร่11167ลอง,รพ.57000020000-00-0076
13460154แพร่11167ลอง,รพ.57000030000-00-0081
13470154แพร่11167ลอง,รพ.57000040000-00-0061
13480154แพร่11167ลอง,รพ.57000070000-00-0073
13490154แพร่11167ลอง,รพ.57000080000-00-0062
13500154แพร่11167ลอง,รพ.57000090000-00-0029
13510154แพร่11167ลอง,รพ.57000100000-00-0044
13520154แพร่11167ลอง,รพ.57000110000-00-0052
13530154แพร่11167ลอง,รพ.57000120000-00-0040
13540155น่าน11175นาน้อย,รพช.57000050000-00-0033
13550155น่าน11625เฉลิมพระเกียรติ,รพช60000230000-00-000
13560156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000011439-05-2531
13570156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000021396-01-0174
13580156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000031408-04-2062
13590156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000041415-08-0555
13600156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000051447-07-2623
13610156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000061426-01-1244
13620156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000071418-02-0852
13630156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000081440-12-2029
13640156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000091414-11-1255
13650156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000101417-04-2553
13660156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000111439-11-0331
13670156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000121409-06-0561
13680156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000131420-11-2549
13690156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000141418-11-2051
13700156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000151464-10-116
13710156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000161407-08-3063
13720156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000171421-09-0249
13730156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000181421-04-2249
13740156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000191415-03-0555
13750156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000201420-07-0150
13760156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000211391-01-0179
13770156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000221391-03-1879
13780156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000231416-10-0254
13790156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000241406-06-1564
13800156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000251412-01-0158
13810156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000261387-03-0883
13820156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000271401-08-0969
13830156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000281419-11-0751
13840156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000291428-03-2142
13850156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000301411-02-2259
13860156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000311413-01-0157
13870156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000321398-02-1872
13880156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000331451-03-1619
13890156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000341429-01-2041
13900156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000351402-09-0768
13910156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000361455-06-0615
13920156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000371392-03-3178
13930156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000381408-01-0163
13940156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000391403-02-1467
13950156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000401412-08-1258
13960156พะเยา10717พะเยา,รพท.57000411417-02-2253
13970156พะเยา10718เชียงคำ,รพท.60001350000-00-0073
13980157เชียงราย10674เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.57005700000-00-0033
13990157เชียงราย11194แม่สาย,รพช.57001230000-00-000
14000157เชียงราย11194แม่สาย,รพช.59000510000-00-000
14010158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.57000020000-00-0043
14020158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.57000030000-00-0079
14030158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.57000040000-00-0070
14040158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.57000050000-00-0059
14050158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.57000060000-00-0069
14060158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.57000070000-00-0083
14070158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.57000080000-00-0084
14080158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.57000090000-00-0042
14090158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.57000100000-00-0037
14100158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000010000-00-0059
14110158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000020000-00-0065
14120158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000040000-00-0042
14130158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000050000-00-0029
14140158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000070000-00-0077
14150158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000080000-00-0025
14160158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000090000-00-0050
14170158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000100000-00-0062
14180158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000130000-00-0057
14190158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000140000-00-0066
14200158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000160000-00-0070
14210158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000170000-00-0065
14220158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000190000-00-0032
14230158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000200000-00-0072
14240158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000210000-00-0084
14250158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000220000-00-0063
14260158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000230000-00-0033
14270158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000240000-00-0064
14280158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.58000250000-00-0054
14290158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000010000-00-0056
14300158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000020000-00-0074
14310158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000030000-00-0032
14320158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000040000-00-0083
14330158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000060000-00-0088
14340158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000090000-00-0056
14350158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000100000-00-0081
14360158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000110000-00-0043
14370158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000121395-01-0179
14380158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000130000-00-0082
14390158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000140000-00-0026
14400158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000150000-00-0066
14410158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000160000-00-0015
14420158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000170000-00-0040
14430158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000180000-00-0073
14440158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000190000-00-0043
14450158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000200000-00-0088
14460158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000210000-00-0066
14470158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000220000-00-0067
14480158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000230000-00-0080
14490158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000240000-00-0032
14500158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000250000-00-0057
14510158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.59000260000-00-0041
14520158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.60000011398-01-0176
14530158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.60000021432-03-2541
14540158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.60000031437-01-2937
14550158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.60000041405-12-1468
14560158แม่ฮ่องสอน11203ขุนยวม,รพช.60000051439-09-0835
14570158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.59000100000-00-0034
14580158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.59000140000-00-0030
14590158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.59000191448-07-2625
14600158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.59000250000-00-0037
14610158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.59000260000-00-0065
14620158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.59000270000-00-0025
14630158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.59000280000-00-0049
14640158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.59000291442-01-0131
14650158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.59000300000-00-0055
14660158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000011454-01-0119
14670158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000021433-01-0140
14680158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000031450-07-2023
14690158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000041430-01-0143
14700158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000051398-07-0175
14710158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000061438-01-0135
14720158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000071427-01-0147
14730158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000081424-01-0150
14740158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000091432-01-0142
14750158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000101446-01-0128
14760158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000111415-07-2658
14770158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000121410-01-0164
14780158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000131401-07-0172
14790158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000141430-01-0144
14800158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000151408-01-0166
14810158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000161418-01-0156
14820158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000171398-01-0176
14830158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000181428-01-0146
14840158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000191435-01-0139
14850158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000201414-07-0159
14860158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000211430-01-0144
14870158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000221417-02-0857
14880158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000231443-01-0131
14890158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000241420-01-0154
14900158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000251423-01-0151
14910158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000261448-01-0126
14920158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000271435-01-0139
14930158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000281445-01-0129
14940158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000291420-01-0154
14950158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000301413-01-0161
14960158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000311402-01-0172
14970158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000321429-01-0145
14980158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000331402-01-0172
14990158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000341434-01-0140
15000158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000351444-01-0130
15010158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000361405-01-0169
15020158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000371418-01-0156
15030158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000381383-01-0191
15040158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000391434-01-0140
15050158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000401430-01-0144
15060158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000411399-01-0175
15070158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000421424-01-0150
15080158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000431451-01-0123
15090158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000441408-01-0166
15100158แม่ฮ่องสอน11208ปางมะผ้า,รพช.60000451432-01-0142