กรอกเงื่อนไขในช่อง เพื่อค้นหา จากนั้นกดปุ่ม Enter หรือคลิกชื่อคอมลัมน์เพื่อจัดเรียงข้อมูล

specimen_type : สิ่งส่งตรวจ : SPE1=Sputum SPE2=Fluid/PUS SPE3=Tissue
cultre : ผล : 1=Pending 2=Growth 3=No Growth 4=Contaminate 5=NTM 6=MTB 9=Not done

Showing 1-20 of 63,821 items.
#HospmainTBnoDate CultreLab NocultreCultreHcode ReceiveSpecimen TypeSpecimen Organ
 
11066059001762016-03-032SPE1SPO1
21066059001942016-09-24312265SPE1SPO1
31066059002012016-04-083SPE1SPO1
41066059002162016-03-163SPE1SPO1
51066059002222016-04-263SPE1SPO1
61066059002272016-04-103SPE1SPO1
71066059002432016-05-103SPE1SPO1
81066059002542017-04-21312265SPE1SPO1
91066059002602016-06-08312265SPE1SPO1
101066059002612016-07-08312265SPE1SPO1
111066059002872017-02-14312265SPE1SPO1
121066059003132016-09-09312265SPE1SPO1
131066059003152016-10-05312265SPE1SPO1
141066059003172016-09-16312265SPE1SPO1
151066059003272017-04-08312265SPE1SPO1
161066060000052016-10-25312265SPE1SPO1
171066159002102016-11-117-0035310661SPE1SPO1
181066159002102016-12-097-0041310661SPE1SPO1
191066159002102017-03-037-0009310661SPE1SPO1
201066159002982017-06-1360-0738212265SPE1SPO1